085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Fenistil Druppels 20ml

Druppels 20ml
4,53
Op voorraad
4,53
Geneesmiddel in de vorm van druppels voor het behandelen van jeuk ten gevolge van een allergische reactie of door een infectie zoals waterpokken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Fenistil is een antihistaminicum, dit geneesmiddel kan jeuk verminderen.

Het is aangewezen voor de:
· symptomatische behandeling van jeuk van verschillende oorsprong: netelroos,
voedselallergie, geneesmiddelenallergie, eczeem, wind- of waterpokken, insectenbeten,
ouderdomsjeuk.
· symptomatische behandeling van allergische rhinitis zoals: hooikoorts, nietseizoensgebonden
rhinitis door huisstof, haren en schimmels.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Fenistil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De bijwerkingen omvatten slaperigheid, voornamelijk in het begin van de behandeling. In
uiterst zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden.

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden (<1/10 000): ernstige algemene allergische reacties met de volgende
symptomen: huiduitslag, zwelling van het aangezicht of de keel, kortademigheid,
spierspasmen.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Zeer zelden (< 1/10 000): roodheid en huiduitslag

Psychische stoornissen:
Zelden (>1/10 000, < 1/1 000): prikkelbaarheid

Zenuwstelselaandoeningen:

Zeer vaak (> 1/10): vermoeidheid.
Vaak (>1/100, <1/10): slaperigheid, zenuwachtigheid.
Zelden (>1/10 000, <1/1 000) : duizeligheid, hoofdpijn.

Hartaandoeningen:

Frequentie niet bekend: hartkloppingen

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zelden (>1/10 000, <1/1 000): maagpijn, gebrek aan eetlust, diarree, misselijkheid, droge
mond of keel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is dimetindeenmaleaat:
Fenistil 1 mg, omhulde tabletten bevat 1 mg dimetindeenmaleaat per tablet.
Fenistil 0,1%, druppels voor oraal gebruik bevat 1 mg dimetindeenmaleaat per milliliter
oplossing of per 20 druppels.

- De andere bestanddelen zijn:
Fenistil 1 mg, omhulde tabletten:
Kern: lactose, tarwezetmeel, magnesiumstearaat, talk
Omhulling: arabische gom, calciumcarbonaat, titaandioxide, talk, saccharose, macrogol
8000
Fenistil 0,1%, druppels voor oraal gebruik: dinatriumfosfaat dodecahydraat, citroenzuur
monohydraat, benzoëzuur, dinatriumedeteaat, natriumsaccharine, propyleenglycol,
gezuiverd water.

Hoe ziet Fenistil er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fenistil 1mg zijn omhulde tabletten en bestaat in doosjes van 20 omhulde tabletten.
Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik is een oplossing en bestaat uit een container met
druppelpipet van 20 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· Bij prematuren en kinderen jonger dan 1 maand
· Bij aandoeningen van de prostaat
· Bij blaasobstructie
· Bij hartritmestoornissen

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Zoals voor alle antihistaminica dient u voorzichtig te zijn als u lijdt aan:
· glaucoom (= verhoogde druk binnen in het oog)
· obstructie van de blaasuitgang (bv. prostaathypertrofie)
· een maagzweer
· obstructie van de maaguitgang
· hartaandoeningen
· belangrijk verhoogde bloeddruk
· verhoogde werking van de schildklier (hyperthyroidie)
· astma
· epilepsie
Pas ook goed op met Fenistil bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Bij jonge kinderen kunnen antihistaminica soms prikkelbaarheid veroorzaken.
Fenistil druppels niet toedienen aan kinderen jonger dan 1 jaar zonder medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fenistil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
U mag Fenistil niet gebruiken, tenzij op aanraden van uw arts, als u ook één van de
volgende geneesmiddelen inneemt:
- geneesmiddelen tegen depressie;
- anticholinergische geneesmiddelen (vb. bepaalde middelen tegen buik- of maagkrampen);
- kalmeer- of slaapmiddelen;
- geneesmiddelen tegen epilepsie.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gelijktijdig gebruik van Fenistil en alcohol kan leiden tot vertraagde reflexen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als u zwanger bent, gebruik dan geen Fenistil, tenzij voorgeschreven door uw arts.
Fenistil is niet aangewezen tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zoals andere antihistaminica kan Fenistil slaperigheid en verminderde reflexen veroorzaken.
Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van voertuigen of bij taken die waakzaamheid
vereisen (bv. gebruik van machines).

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Fenistil 1 mg, omhulde tabletten bevatten lactose en saccharose. Indien uw arts u heeft
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat
u dit geneesmiddel inneemt.
Fenistil 1 mg, omhulde tabletten bevat tarwezetmeel en is geschikt voor mensen met
coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) mogen dit
geneesmiddel niet gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Fenistil
Aflevervorm Druppels
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid
Effect Jeukstillend
Aangewezen bij Jeuk, Waterpokken
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Allergische reactie, Jeuk, Waterpokken
Toedieningswijze Oraal

Fenistil is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.