Flammazine crème Crème 50g

Crème 50g
10,76
Op voorraad
10,76
Geneesmiddel in de vorm van een crème voor het behandelen van brandwonden, voorkomt ook bacteriële infecties. Steeds afdekken met een verband.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De farmaceutische vorm en andere voorstellingen: Flammazine is een steriel witte crème, beschikbaar in een tube van 50 g. Farmacotherapeutische groep of werkingsmechanisme. Het is een lokale antibacteriële substantie. Therapeutische indicaties: Dit geneesmiddel is aangewezen bij de lokale behandeling en preventie van infecties bij brandwonden en als bijkomende behandeling naast de gebruikelijke algemene en lokale maatregelen in geval van huid- en wondinfecties.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Flammazine 1% Crème bijwerkingen hebben. Huid: In een beperkt aantal gevallen is gebleken dat Flammazine, ten gevolge van overgevoeligheid, een huidreactie kan veroorzaken die zich bijvoorbeeld uit als jeuk, een branderig gevoel of roodheid van de huid. Indien er bij u huiduitslag zou optreden dan moet u dit aan uw arts melden.Overgevoeligheidreacties op zilver, sulfadiazine, propyleenglycol of cetylalcohol zijn gekend. Gevoeligheid voor licht kan voorkomen. Soms vormt zich bij de behandeling met Flammazine een membraan op de bodem van de wonde. Indien u dit ziet, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts. Bloed: Er kan te veel actief bestanddeel in het bloed komen bij gebruik van grote hoeveelheden crème of een afsluitend verband, in het bijzonder bij zuigelingen en jonge kinderen. Indien u een bijwerking vaststelt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polysorbaat 60, polysorbaat 80, lycerylmonostearaat,cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Flammazine 1% Crème niet: - als u een gekende overgevoeligheid heeft voor zilver, sulfadiazine of voor één van de bestanddelen van de crème.- als u aan het einde van uw zwangerschap bent.- bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen tijdens de eerste 2 maanden.- als u andere producten op de wonde aanbrengt.In geval van twijfel is het noodzakelijk uw arts of apotheker te raadplegen.Pas goed op: - Onder invloed van zonlicht kan een grijze verkleuring van de crème optreden. Daarom wordt aangeraden met Flammazine behandelde lichaamsdelen niet aan zonlicht bloot te stellen. Bij langdurig gebruik of toepassing op grote oppervlakten is een regelmatige controle door uw arts wenselijk.- In geval van een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie is een regelmatige controle door uwarts nodig.- Gekruiste overgevoeligheid met de andere sulfonamiden kan zich voordoen.- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gekend of vermoedelijk tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD), omwille van mogelijke hemolyse (= vernietiging van de rode bloedcellen).- Wanneer de aangebrachte crème is verwijderd na een bad, een douche of om het even welke activiteit,reinig de wonde dan zorgvuldig en breng de crème opnieuw aan.- Als u nog andere geneesmiddelen neemtRaadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of datin het verleden is geweest.Gebruik van Flammazine in combinatie met voedsel en drank:Niet van toepassingZwangerschap: Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Over het gebruik van Flammazine tijdens de zwangerschap bestaan tot op heden onvoldoende gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond. Aangezien alle sulfonamiden een kernicterus kunnen veroorzaken, wordt Flammazine niet aangebracht bij vrouwen in de laatste weken van hun zwangerschap. Borstvoeding: Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Over het gebruik van Flammazine tijdens de borstvoeding bestaan tot op heden onvoldoende gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond. Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Hoewel deze beïnvloeding niet specifiek werd bestudeerd, wordt aangenomen dat Flammazine geeninvloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Flammazine: Niet van toepassing.Gebruik van Flammazine 1% Crème in combinatie met andere geneesmiddelen: Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Het gelijktijdig aanbrengen van andere producten op de wonde wordt afgeraden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Flammazine
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Genezend
Aangewezen bij Brandwonden
Vorm Crème
Keyword Brandwonden, Verzachtend, Verzorgend
Generisch middel? not available

Flammazine crème is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.