Flammazine crème 500g

500g
21,75
Op voorraad
21,75
Geneesmiddel in de vorm van een crème voor het behandelen van brandwonden, voorkomt ook bacteriële infecties. Steeds afdekken met een verband.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· De farmaceutische vorm en andere voorstellingen
Flammazine is een steriel witte crème, beschikbaar in een tube van 50 g.
· Farmacotherapeutische groep of werkingsmechanisme
Het is een lokale antibacteriële substantie.
· Therapeutische indicaties
Dit geneesmiddel is aangewezen bij de lokale behandeling en preventie van infecties bij brandwonden
en als bijkomende behandeling naast de gebruikelijke algemene en lokale maatregelen in geval van
huid- en wondinfecties.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Flammazine 1% Crème bijwerkingen hebben.
Huid:
In een beperkt aantal gevallen is gebleken dat Flammazine, ten gevolge van overgevoeligheid, een
huidreactie kan veroorzaken die zich bijvoorbeeld uit als jeuk, een branderig gevoel of roodheid van
de huid.
Indien er bij u huiduitslag zou optreden dan moet u dit aan uw arts melden.
Overgevoeligheidreacties op zilver, sulfadiazine, propyleenglycol of cetylalcohol zijn gekend.
Gevoeligheid voor licht kan voorkomen.
Soms vormt zich bij de behandeling met Flammazine een membraan op de bodem van de wonde.
Indien u dit ziet, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.

Bloed:
Er kan te veel actief bestanddeel in het bloed komen bij gebruik van grote hoeveelheden crème of een
afsluitend verband, in het bijzonder bij zuigelingen en jonge kinderen.
Indien u een bijwerking vaststelt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.


Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

(zilversulfadiazine)
· Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.
· Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polysorbaat 60, polysorbaat 80, glycerylmonostearaat,
cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Flammazine 1% Crème niet
· als u een gekende overgevoeligheid heeft voor zilver, sulfadiazine of voor één van de
bestanddelen van de crème.
· als u aan het einde van uw zwangerschap bent.
· bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen tijdens de eerste 2 maanden.
· als u andere producten op de wonde aanbrengt.
In geval van twijfel is het noodzakelijk uw arts of apotheker te raadplegen.

Pas goed op
Onder invloed van zonlicht kan een grijze verkleuring van de crème optreden. Daarom wordt aangeraden
met Flammazine behandelde lichaamsdelen niet aan zonlicht bloot te stellen. Bij langdurig gebruik of
toepassing op grote oppervlakten is een regelmatige controle door uw arts wenselijk.
In geval van een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie is een regelmatige controle door uw
arts nodig.
Gekruiste overgevoeligheid met de andere sulfonamiden kan zich voordoen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gekend of vermoedelijk tekort aan glucose-6-fosfaat
dehydrogenase (G6PD), omwille van mogelijke hemolyse (= vernietiging van de rode bloedcellen).
Wanneer de aangebrachte crème is verwijderd na een bad, een douche of om het even welke activiteit,
reinig de wonde dan zorgvuldig en breng de crème opnieuw aan.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Flammazine 1%
Crème in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruik van Flammazine in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
· Over het gebruik van Flammazine tijdens de zwangerschap bestaan tot op heden onvoldoende
gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond.
Aangezien alle sulfonamiden een kernicterus kunnen veroorzaken, wordt Flammazine niet
aangebracht bij vrouwen in de laatste weken van hun zwangerschap.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
· Over het gebruik van Flammazine tijdens de borstvoeding bestaan tot op heden onvoldoende
gegevens. Dierproeven hebben geen enkel schadelijk effect aangetoond.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hoewel deze beïnvloeding niet specifiek werd bestudeerd, wordt aangenomen dat Flammazine geen
invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Flammazine
Niet van toepassing.

Gebruik van Flammazine 1% Crème in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Het gelijktijdig aanbrengen van andere producten op de wonde wordt afgeraden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Flammazine
Type product Geneesmiddel
Vorm Crème
Keyword Brandwonden, Verzachtend, Verzorgend
Generisch middel? not available

Flammazine crème is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.