Folavit 4mg Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
11,30
11,30
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van foliumzuur in de vorm van tabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

FOLAVIT 4 is een vitamine van de B-groep. FOLAVIT 4 wordt gebruikt bij:
- Hyperhomocysteïnemie (een te hoog homocysteïnegehalte in het bloed)

Behandeling van ernstige hyperhomocysteïnemie omdat foliumzuur het homocysteïnegehalte in
het bloed kan doen dalen. Homocysteïne is een gekende onafhankelijke risicofactor voor de
vorming van een bloedstolsel in de slagaders.

Hemodialysepatiënten hebben vaak een hyperhomocysteïnemie als gevolg van een chronische
onvoldoende werking van de nieren en patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen
tegen de vallende ziekte of epilepsie zijn eveneens risicopatiënten voor hyperhomocysteïnemie.
Het nut van foliumzuur bij de behandeling van matige hyperhomocysteïnemie is niet bewezen.

- Zwangerschap
Voorkomen van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van het kind zoals
anencefalie (afwezigheid van hersengedeelten en schedeldak) en spina bifida (open rug). Het
wordt enkel gebruikt bij vrouwen met een verhoogd risico zoals een positieve familiale
voorgeschiedenis voor defecten van de neurale buis en bij vrouwen die vroeger al zwanger
geweest zijn van een kind met neurale buisdeficiënties.
Behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort. Megaloblastische
bloedarmoede is een bloedarmoede te wijten aan een afwijking in de ontwikkeling van de rode
bloedcellen.

- Megaloblastische macrocytaire anemie door foliumzuurdeficiëntie
Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van
alcoholisme en ongezonde voeding, vooral bij bejaarden.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van de
inname van bepaalde geneesmiddelen nl. bepaalde geneesmiddelen tegen de vallende ziekte of
epilepsie, orale voorbehoedmiddelen, sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking)
en geneesmiddelen voor de behandeling van tuberculose.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van een
slechte opname van foliumzuur door het lichaam, door een aandoening van de ingewanden.
Behandeling telkens tot wanneer de correctie is bereikt

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan FOLAVIT 4 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
Zeer vaak(>1/10); vaak (>1/100, <1/10); soms (>1/1000, <1/100); zelden (>1/10000, <1/1000);
zeer zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

Immuunsysteemaandoeningen

Uiterst zelden kan bij gevoelige patiënten allergie aan één van de bestanddelen van de tablet
optreden. Allergie kan zich manifesteren als erytheem (rode huidvlekken), jeuk, netelroos
(jeukende bultjes op de huid), waterzucht of braken.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden worden maagdarmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, winderigheid of een
bittere smaak waargenomen te wijten aan het gebruik van hoge doses.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

WAT BEVAT FOLAVIT 4
- Het werkzame bestanddeel is foliumzuur 4 mg.
- De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose – gepregelatineerd zetmeel – lactose – anhydrisch colloïdaal silicium – magnesiumstearaat.

HOE ZIET FOLAVIT 4 ER UIT EN WAT IS DE INHOUD VAN DE VERPAKKING
Doos met 20 of 40 tabletten in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

NEEM FOLAVIT 4 NIET IN
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor foliumzuur of voor één van de andere bestanddelen van
FOLAVIT 4.
- als u lijdt aan megaloblastische bloedarmoede veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12. Er
bestaat in dat geval een risico op een subacute afbraak van het ruggenmerg bij toediening van
hoge doses foliumzuur (5 mg of meer), voornamelijk bij oudere personen.
- als u lijdt aan een pernicieuze bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen of bloedkleurstof door
een slechte opname van vitamine B12). Vanaf een toediening van 1 mg foliumzuur per dag, kan
het tekort aan vitamine B12 gemaskeerd worden en kan de aantasting van het zenuwstelsel
verder evolueren. Elk tekort aan vitamine B12 geassocieerd aan een tekort aan foliumzuur dient
te worden gecorrigeerd.
- Als u lijdt aan bloedarmoede veroorzaakt door antifolaten (producten die de stofwisseling
waarbij foliumzuur betrokken is verstoren). Voorbeelden zijn: Methotrexaat (geneesmiddel
gebruikt bij kanker en in lage dosis bij psoriasis en gewrichtsontsteking ), trimetoprim
(bacteriebestrijdend middel), pyrimetamin (parasietenbestrijdend middel), triamterene
(urineafdrijvend middel).

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET FOLAVIT 4
als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek ”Inname met andere
geneesmiddelen”te lezen.
-in het geval van levensbedreigende megaloblastische bloedarmoede. Het is noodzakelijk om de
concentratie aan vitamine B12 in serum en rode bloedcellen te bepalen alvorens een therapie te
starten, om de aanwezigheid van een geïsoleerd tekort aan vitamine B12 uit te sluiten, daar dit
onomkeerbare gevolgen ter hoogte van het zenuwstelsel kan hebben. Zie eveneens vorige
rubriek.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

INNAME MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Tijdens de correctie van een bloedarmoede met foliumzuur kunnen ijzersupplementen nodig zijn.
Bepaalde geneesmiddelen tegen de vallende ziekte of epilepsie kunnen de concentratie van
foliumzuur in het bloed sterk doen afnemen.: De interactie met fenytoïne is zeer specifiek. Als
gevolg van het regelmatige gebruik van fenytoïne ontstaat een sterke daling van foliumzuur in
het serum. Bij toevoeging van foliumzuur aan het dieet dient men de serumspiegels van de
anticonvulsiva (geneesmiddelen tegen de vallende ziekte of epilepsie) te laten bepalen. Deze
toevoeging kan onder meer leiden tot een verhoogde stofwisseling van fenytoïne en bij sommige
patiënten kan deze serumspiegel zo snel dalen dat de aanvallen niet meer kunnen worden
gecontroleerd.
Foliumzuur kan de werking van fluoxetine versterken. Fluoxetine is een geneesmiddel tegen
depressie.
Orale voorbehoedmiddelen kunnen aanleiding geven tot een daling van het foliumzuurgehalte in
het serum waarbij soms wijzigingen in het bloed kunnen optreden.
Sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking) kan aanleiding geven tot het slecht
opnemen van foliumzuur in het lichaam.
Bij de behandeling met geneesmiddelen tegen tuberculose kan foliumzuurtekort optreden.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

INNAME VAN FOLAVIT 4 MET VOEDSEL EN DRANK
Niet van toepassing.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Zwangere vrouwen hebben dikwijls een supplement aan foliumzuur nodig. Zie rubriek "Wat is
FOLAVIT 4 en waarvoor wordt het gebruikt”."
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES
FOLAVIT 4 heeft in therapeutische doses geen enkele invloed op de rijvaardigheid en het
gebruik van machines.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ENKELE BESTANDDELEN VAN FOLAVIT 4

FOLAVIT 4 bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Folavit
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedarmoede
Type samenstellingen Aanvullend, Hart- en vaatbescherming
Bevat Vitamine B9, foliumzuur
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Smaak Zonder smaak
Keyword Bloed, Bloedarmoede
Generisch middel? not available
Zonder suiker? available

Folavit 4mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.