Forlax junior Zakjes 20 stuks

Zakjes 20 stuks
8,91
Op voorraad
8,91
Geneesmiddel op basis van macrogol, voor de behandeling van obstipatie bij kinderen. Gaat de stoelgang bevorderen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Forlax Junior is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de osmotische laxeermiddelen.
Forlax Junior voegt water toe aan de stoelgang, wat helpt om problemen veroorzaakt door zeer
trage darmbeweging op te lossen. Forlax Junior wordt niet in de bloedbaan opgenomen of in het
lichaam afgebroken.
Forlax Junior wordt gebruikt voor de behandeling van constipatie (verstopping) bij kinderen vanaf 6
maanden tot 8 jaar.
Dit geneesmiddel is een poeder om op te lossen in een glas water en dan op te drinken. Het duurt
gewoonlijk 24 tot 48 uur voor het begint te werken.
De behandeling van constipatie met om het even welk geneesmiddel zou enkel een aanvulling
mogen zijn van een gezonde levenswijze en dieetvoeding.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De aanbevolen dosering is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Van 6 maanden tot 1 jaar: één sachet per dag
Van 1 tot 4 jaar: één tot twee sachets per dag
Van 4 tot 8 jaar: twee tot vier sachets per dag

Los de inhoud van de sachets direct voor gebruik op in een glas water (minstens 50 ml) en laat uw kind de vloeistof opdrinken. Als er slechts één sachet nodig is, geef uw kind het middel dan in de ochtend. Als er meer dan één sachet nodig is, geef uw kind het middel dan in de ochtend
en in de avond. Bij kinderen van één jaar en ouder kan de dagelijkse dosis aangepast worden naar gelang het
effect dat het middel heeft. 
Let op:
- Het duurt meestal 24 tot 48 uur voordat Forlax Junior begint te werken.
- Bij kinderen mag de duur van de behandeling met Forlax Junior niet langer dan 3 maanden zijn.
- Een verbeterde frequentie van de stoelgang van uw kind na het nemen van Forlax Junior is in stand te houden door het aanhouden van een gezonde leefstijl en een gezond dieet.
- Wordt de klacht niet minder, of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Forlax Junior bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De bijwerkingen, die meestal mild en van korte duur zijn, omvatten:

Bij kinderen

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
· buikpijn
· diarree, die ook pijn rondom de aars kan veroorzaken

Soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
· misselijkheid of braken
· opgezwollen buik

Frequentie ongekend
· overgevoeligheidsreacties

Bij volwassenen

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
· buikpijn en opgezwollen buik
· misselijkheid
· diarree

Soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
· braken
· dringende stoelgang
· stoelgangincontinentie

Zeer zelden (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000), maar mogelijk ernstig
· overgevoeligheidsreacties zoals roodheid, netelroos, oedeem (vochtophoping), zwelling in het
aangezicht (onder de vorm van Quincke’s oedeem) met zwelling van de boven- en/of onderlip
en/of wangen

Frequentie ongekend
· te laag natriumgehalte van het bloed (hyponatriëmie), te laag kaliumgehalte van het bloed
(hypokaliëmie), mogelijke uitdroging veroorzaakt door ernstige diarree, vooral bij bejaarden

Krijgt u veel last van een bijwerking ? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Forlax Junior ?
- De werkzame stof in Forlax Junior is macrogol 4000, 4 g per zakje.
- De andere stoffen in Forlax Junior zijn natriumsaccharinaat (E954), sinaasappel- en
pompelmoesaroma dat sinaasappel- en pompelmoesolie bevat, geconcentreerd
sinaasappelsap, citral, acetaldehyde, linalol, ethyl butyraat, alpha terpineol, octanal, beta
gamma hexenol, maltodextrine, arabische gom, sorbitol (E420), BHA (E320) en zwaveldioxide
(E220).

Hoe ziet Forlax Junior eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Forlax Junior is een bijna wit poeder voor drank met de geur en smaak van sinaasappelpompelmoes.
Forlax Junior is verkrijgbaar in doosjes met 10, 20, 30 of 50 zakjes. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Forlax Junior niet gebruiken ?
- Uw kind is allergisch (overgevoelig) voor macrogol (polyethyleenglycol) of voor een van de
hulpstoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt  “Aanvullende informatie”.
- Uw kind heeft een bestaande aandoening zoals een ernstige darmziekte:
- een darmziekte met ontstekingsproces (zoals ulceratieve colitis (chronische ontsteking van
de dikke darm met zweren), de ziekte van Chrohn)
- een darmperforatie of risiko op darmperforatie
- ileus (darmobstructie) of een vermoeden van darmobstructie
- buikpijn van ongekende oorsprong
Gebruik dit middel niet als een van de van de hierboven genoemde aandoeningen voor uw kind
van toepassing is. Bij twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer dit geneesmiddel toe te
dienen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Forlax Junior ?
Er zijn zeldzame gevallen bekend bij volwassenen waarbij macrogol (polyethyleenglycol)
bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties, waaronder roodheid en zwelling van het
gezicht (oedeem), hebben veroorzaakt. Geïsoleerde gevallen van ernstige allergische reacties die
flauwte of ineenstorting veroorzaken, en een algemeen gevoel van onwel zijn, werden gemeld.
Als uw kind een van deze symptomen vertoont, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.

Voordat de behandeling wordt opgestart, moet een organische stoornis worden uitgesloten.
Raadpleeg uw apotheker of arts voordat u dit geneesmiddel toedient.

Aangezien dit geneesmiddel soms diarree kan veroorzaken, moet u met uw arts of apotheker
overleggen alvorens dit geneesmiddel toe te dienen, indien uw kind
- een verstoorde lever- of nierfunctie heeft of
- diuretica (watertabletten) inneemt, aangezien het dan risico loopt op lage natrium- (zout) of
kaliumgehalten in het bloed.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt uw kind naast Forlax Junior nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden
gedaan ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Forlax Junior kan tijdens de zwangerschap en de borstvoeding gebruikt worden.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u Forlax Junior gebruikt.

Stoffen in Forlax Junior waarmee u rekening moet houden
Als uw arts u verteld heeft dat uw kind bepaalde suikers (sorbitol) niet verdraagt, neem dan contact
op met de arts vooraleer dit geneesmiddel toe te dienen. Dit geneesmiddel bevat een kleine
hoeveelheid van een suiker, sorbitol genaamd, die omgezet wordt in fructose. Zelden veroorzaakt
de aanwezigheid van zwaveldioxide ernstige overgevoeligheidsreacties en bronchospasmen
(ademhalingsproblemen).
Forlax Junior kan echter wel gebruikt worden als uw kind suikerziek is of een galactosevrij dieet
volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Forlax
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Forlax junior is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.