085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Forlax Zakjes 20 stuks

Zakjes 20 stuks
13,90
Op voorraad
13,90
Geneesmiddel op basis van macrogol. Laxeermiddel voor de behandeling van obstipatie. Bevordert de stoelgang.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Forlax is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de osmotische laxeermiddelen.
Forlax voegt water toe aan de stoelgang, wat helpt om problemen veroorzaakt door zeer trage
darmbeweging op te lossen. Forlax wordt niet in de bloedbaan opgenomen of in het lichaam
afgebroken.

Forlax wordt gebruikt ter behandeling van constipatie (verstopping) bij volwassenen en bij kinderen
vanaf 8 jaar.

Dit geneesmiddel is een poeder om op te lossen in een glas water (minstens 50 ml) en dan op te
drinken. Het duurt gewoonlijk 24 tot 48 uur voor het begint te werken.
De behandeling van constipatie met om het even welk geneesmiddel zou enkel een aanvulling
mogen zijn van een gezonde levenswijze en voeding.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Forlax bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen, die meestal mild en van korte duur zijn, omvatten:

Bij kinderen

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
· buikpijn
· diarree, die ook pijn rondom de aars kan veroorzaken

Soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
· misselijkheid of braken
· opgezwollen buik

Frequentie ongekend
· overgevoeligheidsreacties

Bij volwassenen

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
· buikpijn en opgezwollen buik
· misselijkheid
· diarree

Soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
· braken
· dringende stoelgang
· stoelgangincontinentie

Zeer zelden (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000), maar mogelijk ernstig
· overgevoeligheidsreacties zoals roodheid, netelroos, oedeem (vochtophoping), zwelling in het
aangezicht (onder de vorm van Quincke’s oedeem) met zwelling van de boven- en/of onderlip
en/of de wangen

Frequentie ongekend
· te laag natriumgehalte van het bloed (hyponatriëmie), te laag kaliumgehalte van het bloed
(hypokaliëmie), mogelijke uitdroging veroorzaakt door ernstige diarree, vooral bij bejaarden

Krijgt u veel last van een bijwerking ? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Forlax ?
- De werkzame stof in Forlax is macrogol 4000, 10 g per zakje.
- De andere stoffen in Forlax zijn natriumsaccharinaat (E954), sinaasappel- en
pompelmoesaroma dat sinaasappel- en pompelmoesoliën bevat, geconcentreerd
sinaasappelsap, citral, acetaldehyde, linalol, ethyl butyraat, alpha terpineol, octanal, beta en
gamma hexenol, maltodextrine, arabische gom, sorbitol (E420), BHA (E320) en zwaveldioxide
(E220).

Hoe ziet Forlax eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Forlax is een bijna wit poeder voor drank met de geur en smaak van sinaasappel-pompelmoes.
Forlax is verkrijgbaar in doosjes met 10, 20, 50 of 100 zakjes. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Forlax niet gebruiken ?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor macrogol (polyethyleenglycol) of voor een van de
hulpstoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt “Aanvullende informatie”.
- U heeft een bestaande aandoening zoals een ernstige darmziekte:
- een darmziekte met ontstekingsproces (zoals ulceratieve colitis (chronische ontsteking van de dikke darm met zweren), de ziekte van Crohn)
- een darmperforatie of risiko op darmperforatie
- ileus (darmobstructie) of een vermoeden van darmobstructie
- buikpijn van ongekende oorsprong

Gebruik dit middel niet
als een van de van de hierboven genoemde aandoeningen voor u van
toepassing is. Bij twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Forlax ?
Er zijn zeer zeldzame gevallen bekend waarbij macrogol (polyethyleenglycol) bevattende
geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties, waaronder roodheid en zwelling van het gezicht
(oedeem), hebben veroorzaakt. Geïsoleerde gevallen van allergische reacties die flauwte of
ineenstorting veroorzaken, en een algemeen gevoel van onwel zijn, werden gemeld.
Als u een van deze symptomen ervaart, moet u stoppen met het innemen van Forlax en
onmiddellijk medische hulp zoeken.
Aangezien dit geneesmiddel soms diarree kan veroorzaken, moet u met uw arts of apotheker
overleggen alvorens dit geneesmiddel toe te dienen, indien u
- een verstoorde lever- of nierfunctie heeft,
- diuretica (watertabletten) inneemt of indien u bejaard bent, aangezien u dan risico loopt op
lage natrium- (zout) of kaliumgehalten in het bloed.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast Forlax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Forlax mag tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Stoffen in Forlax waarmee u rekening moet houden

Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers (sorbitol) niet verdraagt, neem dan contact op
met de arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen. Dit geneesmiddel bevat een kleine
hoeveelheid van een suiker, sorbitol genaamd, die omgezet wordt in fructose. De aanwezigheid van
zwaveldioxide veroorzaakt zelden ernstige overgevoeligheidsreacties en bronchospasmen
(ademhalingsproblemen).
Forlax mag echter wel gebruikt worden als u suikerziekte heeft of een galactosevrij dieet volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Forlax
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Forlax is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Forlax

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.