085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Hibidil Flapullen 10x15ml

Flapullen 10x15ml
8,66
Op voorraad
8,66
Geneesmiddel op basis van chloorhexidine voor het ontsmetten en reinigen van wonden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Hibidil is een steriel rood gekleurd gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor inspuiting.

Hibidil is aangewezen bij:
- Voorbehoedende behandeling en ontsmetting van wonden.
- Behandeling van een besmetting van de huid veroorzaakt door bacteriën en schimmels.
- Voorbehoedende behandeling en ontsmetting van brandwonden. Wegens het beperkt beschikbaar volume
betreft het uiteraard niet-uitgebreide brandwonden.
- Voorbehoedende zorgen en ontsmetting van de bilnaad en uitwendige geslachtsdelen o.a. in geval van
operatieve verbreding van de schede-ingang (episiotomie).
- Voorbehoedende uitwendige gynaecologische zorgen, spoelingen van de schaamstreek o.a. na een
bevalling.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Hibidil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen
krijgt.

De volgende ongewenste effecten kunnen zelden voorkomen :
- allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke bloeddrukdaling ;
- prikkeling van de huid en de slijmvliezen ;
- schade aan het oor bij direct contact met het middenoor ;
- er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang contact
met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de concentratie
aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formuleringen die niet in
aanmerking komen voor gebruik in het oog.

Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibidil.

Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten: de kans is klein dat deze bij u voorkomen.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Hibidil
Het werkzame bestanddeel is: chloorhexidine digluconaat 50 mg/100 ml.
De andere bestanddelen zijn: ethanol, kleurstof: Azorubine (E122), Synperonic NXU, natriumhydroxide vel
D-gluconolacton, gezuiverd water.

Hoe ziet Hibidil er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Hibidil is een waterig, steriel, rood gekleurd, gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil bestaat in unit dose van 15 ml, 50 ml en 100 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Hibidil niet
Hibidil mag niet gebruikt worden bij patiënten die reeds een overgevoeligheid vertoonden voor
chloorhexidine.
Hibidil mag niet in aanraking komen met de hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het
middenoor.

Wees extra voorzichtig met Hibidil
- Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
- Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient onmiddellijk
en grondig te worden gespoeld met water.
- In geval van een voorgeschiedenis van eczeem is voorzichtigheid geboden.
- Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u Hibidil
gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor U van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als U andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Hibidil met voedsel en drank
Niet van toepassing. Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat U een geneesmiddel gebruikt.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt
of zelfs afwezig.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Hibidil het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken zou
beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hibidil
Hibidil, dat chloorhexidine bevat, is onverenigbaar met anionische stoffen (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met Hibidil moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen
verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloor bevattende middelen. Indien het
linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met perboraat te
verkiezen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Hibidil
Aflevervorm Flapullen
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine
Keyword Ontsmettend, Wondspoeling
Kleurloos available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Hibidil is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.