Ibucaps 400mg Capsules 20 stuks

Capsules 20 stuks
7,03
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
7,03
 • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van zachte capsules. Wordt gebruikt bij pijn en ontsteking.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg zachte capsules innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Neem maximaal 1 capsule per keer en maximaal 3 capsules per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • Slik de capsule in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Dit geneesmiddel kan leiden tot maag- en darmzweren en -bloedingen. Heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad of gebruikt u bloedverdunners? Dan heeft u een geneesmiddel nodig dat de maag beschermt. Vraag raad aan uw dokter of contacteer ons.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten;
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit medicijn behoort tot de groep van pijnstillers, ontstekingsremmers en antipyretica. Ibucaps wordt gebruikt voor de behandeling van pijn en koorts. Pijn bij volwassenen: menstruatiepijn, spierpijn, tandpijn, hoofdpijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Als u van één van de volgende symptomen last heeft op enig moment gedurende de behandeling, STOP dan met de inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp: o bloed in uw ontlasting o zwarte, teerachtige ontlasting o braken van bloed of donkere deeltjes die op gemalen koffie lijken o onverklaarbaar gehijg, kortademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren of huidschilfers), jeuk of blauwe plekken, licht in het hoofd, verhoogde hartslag of vochtretentie bijv. gezwollen enkels, niet genoeg plassen o stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts en desoriëntatie o zwelling in het gezicht STOP met de inname van het geneesmiddel en vertel uw arts als u: o maag-darmstoornissen of zuurbranden heeft o buikpijn of andere maagdarmklachten heeft o gelige ogen en/of een gelige huid heeft o hevige zere keel heeft met hoge koorts of onverklaarbare bloeding, blauwe plekken en vermoeidheid. De volgende bijwerkingen kunnen optreden. Infecties Zeer zelden: verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijv. necrotiserende fasciitis), virale hersenvliesontsteking met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijnsvermindering. Patiënten met auto-immuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervoor gevoelig te zijn. Bloedaandoeningen Zeer zelden: problemen met de aanmaak van bloedcellen – de eerste tekenen hiervan zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. Als dit bij u optreedt moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en een arts raadplegen. Problemen van het afweersysteem Soms: overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stop met de inname van Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mgen waarschuw onmiddellijk uw arts. Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties - tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, ernstige shock. Als één van deze symptomen bij u optreedt, wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk. Psychische stoornissen Zeer zelden: psychotische reacties, depressie, zenuwachtigheid. Zenuwstelselaandoeningen Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, onrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermoeidheid. Oogaandoeningen Soms: problemen met het zien. Oor- en evenwichtsaandoeningen Zelden: oorsuizen (tinnitus). Hartaandoeningen Zeer zelden: hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct. Bloedvataandoeningen Zeer zelden: hoge bloeddruk van de slagaders. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zeer zelden: astma, kortademigheid en piepende ademhaling. Maag- en darmstoornissen Vaak: maagklachten, zoals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid en verstopping, en licht bloedverlies in maag en/of darmen dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken. Soms: perforatie of maag-darmbloeding, zwarte ontlasting en bloedbraken, verergering van een bestaande darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn), gastritis. Zeer zelden: slokdarmontsteking, ontsteking van de alvleesklier, vorming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm. Leverstoornissen Zeer zelden: leverbeschadiging (de eerste tekenen kan huidverkleuring zijn), acute leverontsteking. Huidaandoeningen Soms: verschillende soorten huiduitslag. Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder huiduitslag met roodheid en blaarvorming, Stevens-Johnson syndroom en afsterven van weefsel. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfectie en weefsel complicaties optreden tijdens waterpokken (varicella). Nierstoornissen Zelden: pijn in de zij en/of buik, bloed in de urine, en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose). Een verhoogde ureumconcentratie in het bloed kan zelden optreden. Zeer zelden: minder plassen dan normaal, zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. Onderzoeken Zeer zelden: lage hemoglobine concentraties in het bloed (anemie). Geneesmiddelen als Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Elke capsule bevat 400 mg ibuprofen. De andere bestanddelen zijn: Macrogol 600, Kaliumhydroxide, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem dit geneesmiddel niet in als u: - een maagzweer heeft - als u allergisch bent aan ibuprofen of een ander bestanddeel van het geneesmiddel of een andere pijnstiller, waaronder acetylsalicylzuur. - in de laatste drie maanden van de zwangerschap zit Opgepast: - als u in het verleden een maagzweer gehad heeft - als uw bloed slecht stolt - als uw nieren slecht werken, zeker als u ouder bent - als u astma heeft - als u hartproblemen heeft of een veel te hoge bloeddruk - als u andere geneesmiddelen neemt, lees dan de rubriek 'Andere geneesmiddelen en Ibucaps Apotex'. Als één van de bovengenoemde situaties op u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw arts. Andere geneesmiddelen in combinatie met Ibucaps Apotex Neem contact op met uw arts of apotheker als u recent een ander medicijn nam of als u een ander medicijn wilt nemen. Dit geldt evenzeer voor geneesmiddelen zonder voorschrift. Sommige geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (bijv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers, angiotensine-II-antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of hierdoor worden beïnvloedt. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen in combinatie met anderen geneesmiddelen inneemt. Neem dit geneesmiddel niet in als u: o andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers); o per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt een lage dosering van aspirine (tot 75 mg per dag) o diuretica (geneesmiddelen die u helpen om te plassen) o bloedverdunners zoals warfarine en heparine en middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen zoals clopidogrel en ticlopidine (middelen tegen bloedstolling) o geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals captopril of propranolol) o lithium, digoxine, fenytoïne of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zoals fluoxetine, een geneesmiddel tegen depressies o methotrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psoriasis en sommige kankersoorten) o zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van HIV) o corticosteroïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals prednison) o ciclosporine of tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken) o chinolonantibiotica (geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende soorten infecties, zoals ciprofloxacine) o probenecide en sulfinpyrazon (geneesmiddelen tegen jicht) o moclobemide (geneesmiddel tegen depressie) o aminoglycosides (een antibioticum) o cholestyramine (geneesmiddel om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen) o sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes) o elke ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat of NSAID pijnstillers, inclusief de geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg kan op een lege maag worden ingenomen. Echter een klein aantal personen kunnen lichte maagklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte maagklachten heeft dan wordt het aangeraden om dit geneesmiddel met voedsel of melk in te nemen, om maagklachten te voorkomen. Sommige bijwerkingen, zoals bijwerkingen van het maagdarmstelsel, kunnen eerder optreden wanneer alcohol wordt gebruikt tijdens het gebruik van Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Informeer uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg. Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg inneemt. Ibuprofen Liquid Caps Apotex 400 mg wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar mag tijdens de borstvoeding in de aanbevolen dosis worden gebruikt gedurende een zo kort mogelijke tijd. Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het mogelijk is dat het problemen met het ongeboren kind of complicaties tijdens de bevalling kan veroorzaken. Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wordt gestopt. Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen om zwanger te worden beïnvloed als het af en toe wordt gebruikt, echter raadpleeg uw arts voordat u het gaat gebruiken als u problemen heeft om zwanger te worden. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als de volgende verschijnselen bij u optreden: duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid of problemen met het zien.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontstoken, Ontzwellend, Pijn, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibucaps 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.