085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Ibuprofen 5% Kela gel Gel 50g

Gel 50g
7,00
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van een gel. Voor de behandeling van pijn en ontstekingen. Uitwendig gebruik.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen Kela is een gel voor uitwendig gebruik. Deze gel bevat ibuprofen, een
ontstekingswerende pijnstiller.
Ibuprofen Kela is aangewezen bij:
1. peesontsteking (tendinitis) van de onderste en bovenste ledematen;
2. goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen
van de spieren en de pezen.
De behandeling is symptomatisch en/of ondersteunend.
Gebruik Ibuprofen Kela niet bij zuigelingen of kleine kinderen (jonger dan 6 jaar).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Ibuprofen Kela bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak
(≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer
zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.
Zelden:
- huidreacties: meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel.
Wanneer huiduitslag optreedt, stop dan de behandeling.
- Bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) of
een veralgemeende allergische reactie.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Ibuprofen Kela?
- De werkzame stof in Ibuprofen Kela is ibuprofen 50 mg per g gel.
- De andere stoffen in Ibuprofen Kela zijn isopropylalcohol, hydroxyethylcellulose,
natriumhydroxide, benzylalcohol en gezuiverd water.

Hoe ziet Ibuprofen Kela er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Aluminium tube, gevernist, met 50 g of 100 g gel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Ibuprofen Kela niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- U bent allergisch aan aspirine of aan andere ontstekingsremmende pijnstillers.
- Niet gebruiken op slijmvliezen of in de ogen.
- Niet gebruiken op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.
- Niet gebruiken bij zuigelingen en kleine kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen Kela?
Het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Wanneer huiduitslag optreedt, stop dan de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Kela met andere geneesmiddelen zijn tot op heden nog
niet voorgekomen.
Gebruikt u naast Ibuprofen Kela nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Ibuprofen Kela wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap en tijdens de
borstvoedingsperiode.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Kela heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van
machines.

Stoffen in Ibuprofen Kela waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Kela
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Ibuprofen
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Kneuzing, Ontsteking, Spierpijn, Verstuiking
Geeft warmte? not available
Generisch middel? available

Ibuprofen 5% Kela gel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.