085/016 08 96

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Ibuprofen EG 40mg/ml Drinkbare oplossing 100ml

Drinkbare oplossing 100ml
7,79
Op voorraad
7,79
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van een siroop voor de behandeling van koorts en pijn bij kinderen vanaf 8kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door de pijn en koorts te
verzachten.
Ibuprofen EG wordt gebruikt voor
de kortdurende symptomatische behandeling van:
· lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn.
· koorts
Ibuprofen EG dient gebruikt te worden bij kinderen vanaf 8 kg (6 maanden), adolescenten en
volwassenen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als bij u een van onderstaande bijwerkingen optreedt, bespreek deze dan met uw arts. Hij zal beslissen
wat u moet doen.
De lijst van de volgende bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden beschreven bij de
behandeling met ibuprofen, ook bij reumapatiënten die gedurende lange tijd met hoge doseringen
werden behandeld. De vermelde frequenties die ook zeer zeldzame rapporten omvatten, slaan op een
kortdurend gebruik van orale dagdoseringen tot hoogstens 1200 mg ibuprofen (= 30 ml Ibuprofen EG)
voor orale vormen en maximaal 1800 mg voor zetpillen.
Men moet er rekening mee houden dat de volgende bijwerkingen voornamelijk dosisgebonden zijn en
van patiënt tot patiënt kunnen variëren.
De vaakst waargenomen bijwerkingen zijn gastro-intestinaal van aard. Maagdarmzweren (peptische
zweren), perforatie of maagdarmbloedingen, soms fataal, vooral bij bejaarden, kunnen optreden (zie
rubriek 2). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, indigestie, buikpijn, teerachtige
ontlasting, bloedbraken, ontsteking van het mondslijmvlies met zweren (stomatitis ulcerosa),
verergering van colitis en ziekte van Crohn (zie rubriek 2) werden gemeld na toediening van
ibuprofen. Minder vaak werd een ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) waargenomen. Vooral
het risico op gastro-intestinale bloeding is afhankelijk van de doseringen en de duur van de
behandeling.
Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden gemeld als gevolg van behandeling met NSAID’s.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (‘myocardinfarct’) of beroerte.
Vaak (kan optreden bij maximum 1 op 10 patiënten)
· Maagdarmklachten, bv. maagzuur, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht gastro-intestinaal bloeden, dat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot anemie.
U moet de behandeling met ibuprofen stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief
ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang
of als uw stoelgang zwart is.
Soms (kan optreden bij maximum 1 op 100 patiënten)
· Verstoring van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,
rusteloosheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
· Gezichtsstoornissen. In dit geval moet u uw arts verwittigen en mag u ibuprofen niet meer
gebruiken.
· Maag- of duodenumzweren (peptische zweren), soms met bloeding en perforatie, ontsteking van
het mondslijmvlies met zweren (ulceratieve stomatitis), verergering van colitis of ziekte van
Crohn, ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis). U moet de behandeling met ibuprofen
stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u
bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang of als uw stoelgang zwart is.
· Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk en astma-aanvallen (mogelijk gepaard gaand
met een bloeddrukdaling).
In dit geval moet u onmiddellijk uw arts verwittigen en het gebruik van Ibuprofen EG
stoppen.
Zelden (kan optreden bij maximum 1 op 1.000 patiënten)
· Oorsuizen (tinnitus).
· Beschadiging van het nierweefsel (papillaire necrose), vooral bij langdurig gebruik, verhoogde
urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden (kan optreden bij maximum 1 op 10.000 patiënten)
· Hartkloppingen, hartfalen (hartinsufficiëntie), hartinfarct.
· Stoornissen bij de bloedaanmaak (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytose).
De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond,
griepachtige klachten, abnormaal ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen.
Bij het optreden van deze verschijnselen, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van
Ibuprofen EG en uw arts consulteren. U mag deze stoornissen niet zelf behandelen met
pijnstillers of koortsverlagende geneesmiddelen.
· Ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en alvleesklier (pancreatitis).
· Vorming van membraanachtige vernauwing in de dunne en dikke darm (intestinale, diafragmaachtige
vernauwingen)
· Verminderde urine-uitscheiding en toename van waterophoping in de weefsels (oedeem), vooral
bij patiënten met hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie, nefrotisch syndroom (waterophoping
in het lichaam [oedeem] en te veel eiwitten in de urine), ontstekingen in de nier (interstitiële
nefritis), die gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierwerking.
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem) en zich algemeen
onwel voelen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie.
Wanneer deze symptomen optreden of verergeren, neem dan Ibuprofen EG niet verder in en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
· Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bv. Stevens-
Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom), haaruitval (alopecia).
In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels
optreden tijdens een waterpokkeninfectie.
· Verergering van ontstekingen door infectie (bv. ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) tijdelijk
gepaard gaand met het gebruik van sommige ontstekingsremmers (NSAID’s waartoe ook
Ibuprofen EG behoort).
· Symptomen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts,
nekstijfheid of bewustzijnsvertroebeling, werden waargenomen tijdens het gebruik van ibuprofen.
Er lijkt een groter risico te zijn voor patiënten die reeds lijden aan bepaalde auto-immuunziekten
(systemische lupus erythematosus, gemengde bindweefselaandoening).
Als tekenen van een infectie (bv. roodheid, zwelling, hoge temperatuur, pijn, koorts)
optreden of verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen EG, raadpleeg dan onmiddellijk
uw arts.
· Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie).
· Ernstige algemene overgevoeligheidsreacties. Ze kunnen zich uiten als gezichtsoedeem, zwelling
van de tong, interne zwelling van het innerlijke strottenhoofd met vernauwing van de luchtwegen,
kortademigheid, hartkloppingen, bloeddrukdaling tot zelfs levensbedreigende shock.
Als een van deze symptomen optreedt, wat al kan gebeuren na het eerste gebruik van
ibuprofen, is onmiddellijke medische hulp vereist.
· Verstoorde leverwerking, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, acute ontsteking
van de lever (hepatitis).
Bij langdurig gebruik moeten de leverwaarden regelmatig gecontroleerd worden.
· Psychotische reacties, depressie.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder


Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
De werkzame stof in Ibuprofen EG is: ibuprofen.
1ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen.
1,25 ml bevat 50 mg ibuprofen.
2,5 ml bevat 100 mg ibuprofen.
3,75 ml bevat 150 mg ibuprofen.
5 ml bevat 200 mg ibuprofen.
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn citroenzuurmonohydraat, glycerol, vloeibare maltitol,
natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217),
polysorbaat 80, natriumsaccharine, gezuiverd water, xanthaangom, kersenaroma.

Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen EG is een witachtige, orale suspensie en is verkrijgbaar in flessen van
polyethyleentereftalaat (PET) of amberkleurige glazen flessen met een kindveilige sluiting
(polypropyleen)
en een maatlepel met twee uiteinden met maatverdelingen 1,25 ml, 2,5 ml en 5 ml
en een polypropyleen applicator, voorzien van een doseerspuit voor orale toediening met
schaalverdeling (voor doseringen van 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml en 5 ml).
Verpakkingsgrootte: 100 ml

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· U bent allergisch voor ibuprofen, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219) of voor
natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217).
· U of uw kind heeft een verleden van bronchospasmen, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, huidreacties, of een ernstige allergische reactie die een zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakte na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID’s (Non-Steroidal
Anti-Inflammatory Drugs).
· U heeft een onverklaarbare stoornis die de bloedaanmaak beïnvloedt.
· U heeft of had een terugkerende maag- of duodenumzweer (peptische zweren) of -bloeding (twee
of meer verschillende episoden van bewezen zweer of bloeding).
· U heeft een verleden van maagdarmbloeding of -perforatie gerelateerd aan een eerdere
behandeling met NSAID’s.
· U heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.
· U lijdt aan ernstige lever- of nierstoornissen.
· U lijdt aan ernstig hartfalen (hartinsufficiëntie).
· U bent ernstig gedehydrateerd (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken).
· Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
· Bij kinderen onder 8 kg of jonger dan 6 maanden, aangezien deze dosissterkte door het relatief
hoge gehalte aan actieve bestanddelen niet geschikt is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagst werkzame dosis voor de kortst
mogelijke duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Gastro-intestinale veiligheid
Het gebruik van Ibuprofen EG gelijktijdig met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAID’s), waaronder de zogenaamde COX-2-remmers (cyclo-oxygenase-2-remmers) moet worden
vermeden.

Ouderen
Ouderen vertonen vaker negatieve reacties op NSAID’s, vooral maagdarmbloeding en -perforatie, die
fataal kunnen zijn.
Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie
Maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie, die fataal kunnen zijn, werden gerapporteerd bij de
behandeling met alle NSAID’s. Deze bijwerkingen traden op elk moment van de behandeling op, met
of zonder waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale
gebeurtenissen.
Het risico op maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie is hoger bij hogere doses NSAID’s en
bij patiënten met een voorgeschiedenis van maagzweren, vooral indien gecompliceerd met een
bloeding of een perforatie (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’) en bij
oudere patiënten. Deze patiënten moeten de behandeling starten met de laagst beschikbare dosering.
Een combinatietherapie met beschermende middelen (zoals misoprostol of protonpompremmers) moet
worden overwogen bij deze patiënten en ook bij patiënten die tevens een lage dosis acetylsalicylzuur
(ASZ) moeten krijgen of andere geneesmiddelen die het gastro-intestinale risico kunnen verhogen.
Patiënten met een voorgeschiedenis van bijwerkingen ter hoogte van het maagdarmkanaal, vooral
ouderen, moeten alle ongewone buikklachten (in het bijzonder maagdarmbloedingen) melden, vooral
in het begin van de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden indien u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico op
maagdarmzweer of - bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia
(bloedverdunners) zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers (gebruikt voor de
behandeling van psychische stoornissen waaronder depressie) of plaatjesaggregatieremmers zoals
acetylsalicylzuur (zie rubriek 2 ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’).
Indien u een maagdarmbloeding of -zweer krijgt tijdens de behandeling met Ibuprofen EG, moet u de
behandeling met Ibuprofen EG stopzetten en een arts raadplegen. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van NSAID’s bij patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmaandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) omdat hun toestand kan verergeren .
Cardiovasculair e en cerebrovasculaire effecten
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op
hartinfarct (myocardinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en
het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik
het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven duur van de behandeling (3 dagen bij kinderen of
bij de behandeling van koorts en 4 dagen bij de behandeling van pijn bij adolescenten en
volwassenen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, een hoge
cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt), moet u uw behandeling bespreken met uw arts of
apotheker.

Huidreacties
Ernstige huidreacties met roodheid en blaren, soms met fatale afloop, werden zeer zelden
gerapporteerd bij gebruik van NSAID’s (exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom en
toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom; zie rubriek 4). Het risico op die reacties blijkt het
hoogst te zijn in het begin van de behandeling. Meestal treden deze reacties immers op tijdens de
eerste maand van de behandeling. U moet het gebruik van Ibuprofen EG stoppen en onmiddellijk een
arts raadplegen, zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van overgevoeligheid
verschijnen.
Bij waterpokken (varicella) wordt aangeraden Ibuprofen EG niet te gebruiken.
Ande re opmerkingen
Ibuprofen EG dient enkel te worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s
bij patiënten met
· bepaalde aangeboren stoornissen met betrekking tot de bloedaanmaak (bv. acute intermitterende
porfyrie)
· bepaalde auto-immuunziektes (systemische lupus erythematosus (SLE) en gemengde
bindweefselziekte)

Bijzondere nauwlettende medische controle is vereist:
· indien u lijdt aan nier- of leverstoornissen
· wanneer u gedehydrateerd bent
· kort na een ingrijpende operatie
· indien u een allergie hebt (bv. huidreacties op andere geneesmiddelen, astma, hooikoorts),
chronische zwelling van het neusslijmvlies of chronische obstructieve longziekte
Zeer zelden werden ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) waargenomen.
Bij de eerste tekenen van ernstige overgevoeligheidsreactie na inname van Ibuprofen EG moet de
behandeling worden stopgezet. Afhankelijk van de symptomen moeten de vereiste medische
maatregelen worden genomen door gespecialiseerd personeel.
Ibuprofen, de werkzame stof in Ibuprofen EG, kan tijdelijk de bloedplaatjesfunctie (aggregatie van
bloedplaatjes) remmen. Patiënten met stollingsstoornissen moeten daarom zorgvuldig gecontroleerd
worden.
Bij langdurige toediening van Ibuprofen EG moeten de leverwaarden, de nierfunctie en het aantal
bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd. Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG moet u een arts of tandarts raadplegen/informeren vooraleer u
een operatie ondergaat.
Langdurig gebruik van om het even welke pijnstiller tegen hoofdpijn kan deze verergeren. In
dergelijke situatie of een vermoeden daarvan dient medisch advies te worden ingewonnen en de
behandeling te worden stopgezet. Bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of
door) het regelmatige gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn, dient te worden gedacht aan de
diagnose van hoofdpijn door overmatig gebruik van geneesmiddelen (MOH: ‘medication overuse
headache’).
Over het algemeen kan frequent gebruik van pijnstillers, vooral van een combinatie van meerdere
pijnstillende stoffen, leiden tot een permanente beschadiging van de nieren met risico op
nierinsufficiëntie (analgeticanefropathie).
NSAID’s zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.
Ibuprofen EG behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid van vrouwen
nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

Kinderen
Lees de instructies in rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Sommige anticoagulantia (geneesmiddelen tegen stolling) (zoals acetylsalicylzuur [aspirine],
warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals
captopril, bètablokkers, angiotensine II-receptorantagonisten) en zelfs sommige andere
geneesmiddelen kunnen een invloed uitoefenen op de behandeling met Ibuprofen EG of erdoor
worden beïnvloed. Daarom moet u steeds het advies van een arts vragen voordat u Ibuprofen EG
samen met andere geneesmiddelen gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG met digoxine (gebruikt voor het versterken van het hart),
fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van stuipen) of lithium (gebruikt voor de behandeling van
mentale ziektes) kan de serumconcentraties van deze geneesmiddelen verhogen. Controle van de
serumspiegels van lithium, digoxine en fenytoïne is in de regel niet vereist bij correct gebruik
(maximaal 4 dagen).
Ibuprofen EG kan de werking van plaspillen (diuretica) en geneesmiddelen voor hoge bloeddruk
(antihypertensiva) verminderen en er kan een verhoogd risico ontstaan voor de nieren.
Ibuprofen EG kan de werking van ACE-remmers (gebruikt bij de behandeling van hartfalen en hoge
bloeddruk) verminderen. Bij gelijktijdig gebruik is er bovendien een verhoogd risico op
nierstoornissen.
De gelijktijdige toediening van Ibuprofen EG en kaliumsparende diuretica (bepaalde plaspillen) kan
leiden tot een verhoging van de kaliumspiegels in het bloed.
Er is een verhoogd risico op maagdarmzweren of -bloeding bij gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG
en glucocorticoïden of andere ontstekingsremmers en pijnstillers uit de NSAID-groep.
Plaatjesaggregatieremmers zoals acetylsalicylzuur en bepaalde antidepressiva (selectieve
serotonineheropnameremmers/SSRI’s) kunnen het risico op een maagdarmbloeding verhogen De toediening van Ibuprofen EG binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat kan leiden tot
verhoogde concentraties van methotrexaat en de ongewenste effecten ervan versterken.
Het risico op nierschade door ciclosporine (gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te
voorkomen en reumastoornissen te behandelen) is hoger bij gelijktijdige toediening van sommige nietsteroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen. Dit effect kan ook niet uitgesloten worden bij elke
combinatie van ciclosporine met ibuprofen.
Geneesmiddelen die probenecid of sulfinpyrazon bevatten (gebruikt om jicht te behandelen) kunnen
leiden tot een vertraagde eliminatie van ibuprofen. Dit kan leiden tot een opstapeling van ibuprofen in
het lichaam en verhoogde ongewenste effecten.
NSAID’s kunnen de effecten van antistollingsmiddelen (bloedverdunners), zoals warfarine, vergroten.
Bij een combinatie van deze behandelingen is het aangewezen de bloedstolling te controleren.
Klinisch onderzoek heeft interacties aangetoond tussen NSAID’s en sulfonylurea (gebruikt om de
bloedglucose te verlagen). Hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea tot op heden niet
beschreven werden, is bij gelijktijdig gebruik een controle van bloedglucosewaarden aanbevolen als
voorzorgsmaatregel.
Tacrolimus: Het risico op nefrotoxiciteit neemt toe als de twee geneesmiddelen samen worden
toegediend.
Zidovudine: Bij hiv-positieve hemofiliepatiënten (‘bloeders’) die gelijktijdig zidovudine en ibuprofen
gebruiken, zijn aanwijzingen van een hoger risico op haemarthrose (bloeding in een gewricht) en
bloeduitstortingen.
Chinolonantibiotica: Wanneer beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gebruikt kan er een verhoogd
risico ontstaan op convulsies.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG wordt het drinken van alcohol afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Overleg met uw arts indien u tijdens het gebruik van Ibuprofen EG zwanger wordt. Vermijd het
gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, behalve als uw arts
u anders voorschrijft. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste drie maanden van de
zwangerschap, omdat er dan een verhoogd risico is op complicaties voor moeder en kind.
Borstvoeding
Slechts kleine hoeveelheden ibuprofen (de werkzame stof) en zijn metabolieten gaan over in de
moedermelk. Aangezien er tot nog toe geen schadelijke effecten bij zuigelingen bekend zijn, is het
gewoonlijk niet nodig de borstvoeding te onderbreken tijdens een kortdurend gebruik van ibuprofen in
de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bijwerkingen, zoals vermoeidheid en duizeligheid, kunnen optreden bij gebruik van Ibuprofen EG.
Als gevolg hiervan kan het reactievermogen in individuele gevallen veranderd zijn en het vermogen
actief deel te nemen aan het verkeer alsook het besturen van machines aangetast zijn. Dit geldt vooral
bij interactie met alcohol. Het is mogelijk dat u niet meer in staat bent snel en adequaat genoeg op
onverwachte en plotselinge gebeurtenissen te reageren. In dat geval, rijd niet met uw auto of andere
voertuigen; gebruik geen machines en voer geen gevaarlijke taken uit.

Ibuprofen EG bevat vloeibare maltitol, natriummethylparahydroxybenzoaat en
natriumpropylparahydroxybenzoaat
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Natriummethylparahydroxybenzoaat en natriumpropylparahydroxybenzoaat kunnen allergische
reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Drinkbare oplossing
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 6 maanden
Smaak Kers
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontstoken, Ontzwellend, Pijn, Koorts
Cat Keyword Wintervakantie
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibuprofen EG 40mg/ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Ibuprofen EG 40mg/ml

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.