085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Ibuprofen Sandoz 400mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
5,63
Op voorraad
5,63
Geneesmiddel (tabletten) op basis van ibuprofen die de pijn en de ontsteking behandelt.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg tabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 40kg.
 • Neem maximaal 1 tablet per keer en maximaal 3 tabletten per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • Slik de tablet in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten (-zweren of -bloedingen);
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de pijnstillers, koortswerende middelen en
ontstekingsremmers.
· Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten is geïndiceerd voor de symptomatische
behandeling van pijn en koorts. Pijn: pijn bij de maandstonden, spierpijn, tandpijn,
hoofdpijn bij volwassenen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- allergische reactie op ibuprofen.
- te hoge of te lage bloeddruk, hartfunctiestoornissen, waterretentie.
- maagpijn, misselijkheid, pijn bovenaan in de buik, zuurte in de maagstreek,
spijsverteringsstoornissen, diarree, verstopping, braken, opgezwollen gevoel,
winderigheid, verminderde eetlust, bloed in de stoelgang of bloeding uit de maag of de
darmen, ontsteking van de alvleesklier, de maag en de darmen, vernietiging van de lever
en geelzucht (gele huid).
- aandoeningen door veranderingen van het bloed en bloedarmoede (uitgesproken
bleekheid).
- duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, slaapstoornissen, apathie, verwardheid,
slaperigheid, stuipen.
- enkele zeldzame gevallen van huidreacties (jeuk, netelroos) en uitzonderlijk astma bij
allergische personen.
- moeilijke ademhaling uitzonderlijk gevolgd door een astma-aanval.
- roodheid van de huid, jeuk, netelroos, haaruitval, droog eczeem en gevoeligheid voor
daglicht.
- oorsuizen, gehoordaling, wazig of verminderd zicht, donkere vlekken en/of verandering
van de kleurenperceptie, droge mond, droge ogen, koude neus en tandvleesabces.
- slechte werking van de nieren bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben,
urineverlies, blaasontsteking, bloed in de urine.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Ibuprofen Sandoz
- Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
- De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide,
natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose,
titaandioxide (E 171), macrogol 400 en talk.

Hoe ziet Ibuprofen Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Ibuprofen Sandoz wordt aangeboden in de vorm van deelbare filmomhulde tabletten.
- Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten bevat 200 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alublisterverpakking
in dozen van 15, 30, 60 of 100 filmomhulde tabletten.
- Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten bevat 400 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alublisterverpakking
in dozen van 15, 30, 60 of 100 filmomhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem Ibuprofen Sandoz niet in
- als u een maagzweer hebt.
- als u allergisch bent voor ibuprofen, een ander bestanddeel van het geneesmiddel, een
andere ontstekingsremmer of een andere pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
- tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen Sandoz
- als u ooit een maagzweer hebt gehad.
- als uw bloed slecht stolt.
- als uw nieren slecht werken, vooral als u bejaard bent.
- als u astma hebt.
- als u hartstoornissen of een te hoge bloeddruk hebt.
· Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Inname met andere
geneesmiddelen” lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van toepassing is
of ooit geweest is.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
· Geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, mogen niet tegelijk met ibuprofen
worden gebruikt.
· Gebruik Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten niet zonder het advies van uw arts
samen met:
- geneesmiddelen die het urinevolume verhogen (diuretica)
- geneesmiddelen die lithium bevatten
- geneesmiddelen die fenytoïne bevatten
- geneesmiddelen die chinolonen bevatten
- sulfamiden tegen diabetes
- methotrexaat
- ciclosporine
- tacrolimus
- heparine

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
· Ibuprofen zou het effect van geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk kunnen
verminderen.

Inname van Ibuprofen Sandoz met voedsel en drank
De inname van voedsel of drank heeft geen invloed op het effect van dit geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap zonder akkoord van uw arts.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de periode van borstvoeding zonder akkoord van uw
arts.
De onschadelijkheid van een langere behandeling met ibuprofen tijdens de borstvoeding is
niet aangetoond.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken bij
bijzonder gevoelige mensen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de besturing
van een voertuig of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ibuprofen Sandoz
Niet van toepassing

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontzwellend, Pijn
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibuprofen Sandoz 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.