9,2 / 10
 • Diana uit Koudum schreef:
  snel geleverd
  Product was precies als goed. Zeer snel geleverd
 • Arjen Duursma uit Coevorden schreef:
  Snelle adequate levering
  Snelle adequate levering en prettig contact
 • Senada Kovacevic uit UTRECHT schreef:
  Uitstekend
  Uitstekend

Ibuprofen Teva 200mg Tabletten 30 stuks

Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van tabletten. Voor de behandeling van koorts en pijn.

3,15
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van de verschijnselen van koorts en pijn.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

-Infecties en parasitaire aandoeningen
Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking).
-Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte
bloedcellen), agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm
van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
-Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
-Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
-Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
-Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
-Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Oorsuizen, duizeligheid.
-Hartaandoeningen
Hartfalen.
-Bloedvataandoeningen
Hypertensie (verhoogde bloeddruk).
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per
dag) en bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op
trombose in de arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte). 
-Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.), dyspnoe (kortademigheid).
-Maagdarmstelselaandoeningen
Maagzweer, maagdarmbloedingen, braakneigingen, braken, diarree, dyspepsie (gestoorde
spijsvertering), buikpijn, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard
gaande met zweervorming.
-Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
-Huid- en onderhuidaandoeningen.
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch
oedeem (zwelling van gelaat, hals).
-Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsufficiëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
-Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Oedeem (vochtophoping).

Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen. 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
• De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 200 mg ibuprofen.
• De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel - gepregelatineerd zetmeel - anhydrisch 
colloïdaal silica - stearinezuur - sucrose - polyethyleenglycol 6000 - povidone - perfectamyl 
gel 45 - polysorbate 80 - Talk - calciumcarbonaat - titanium dioxide - erythrosine rood E127 - 
carnauba was.

Hoe ziet Ibuprofen Teva en hoeveel zit er in een verpakking?
• Omhulde tabletten voor oraal gebruik.
• Blisterverpakking bevattende 30 omhulde tabletten.
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
• U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties heeft gehad na gebruik van ibuprofen of 
andere pijnstillers die behoren tot de groep van de prostaglandinesynthetaseremmers zoals 
bv. acetylsalicylzuur.
• Als u een maagdarmzweer heeft of recentelijk een maagdarmzweer heeft gehad.
• Als u een maagdarmbloeding heeft. 
• Als u ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen heeft.
• In het derde trimester van de zwangerschap.
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Bijzondere voorzorg is vereist bij:
• patiënten die reeds een maagzweer gehad hebben.
• patiënten met bronchiaal astma of die in het verleden asthma hebben gehad.
• patiënten met ulceratieve colitis (ontsteking van de dikke darm).
• personen met stollingsstoornissen.
• patiënten met een verstoord bloedbeeld of met verstoorde leverwerking.
• bejaarden en patiënten met verstoorde nierwerking (de nierfunctie moet worden 
gecontroleerd en mogelijks moet de in te nemen hoeveelheid aangepast worden).
• patiënten met een verhoogde bloeddruk of een hartaandoening (wegens vochtophoping als 
mogelijks neveneffect).
• patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een 
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
• patiënten die laaggedoseerd acetylsalicylzuur gebruiken (niet enterisch omhuld). Ibuprofen 
dient ten minste 30 minuten na het acetylsalicylzuur ingenomen te worden of ten minste 8 uur
vóór de inname van acetylsalicylzuur.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval (″hartinfarct″) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Bij het optreden van overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag dient het gebruik van
ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden gewaarschuwd.
Indien er zich maagdarmbloedingen voordoen bij patiënten die ibuprofen gebruiken, dient de
behandeling te worden gestaakt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien de dosering niet geschikt is.
met:
• glucocorticoïden.
• methotrexaat.
• lithium.
• zidovudine.
• antistollingsmiddelen (warfarine, heparine).
• fenytoïne.
• urineafdrijvende middelen (diuretica zoals furosemide).
• andere ontstekingsremmende middelen.
• hartglycosiden (digoxine).
Ibuprofen zou het effect van bloeddrukverlagende middelen kunnen verminderen. 
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, met inbegrip van salicylaten, mogen slechts 
bij uitzondering gelijktijdig gebruikt worden.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), 
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), … en zelfs bepaalde andere 
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed 
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen 
gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Er werden congenitale abnormaliteiten gemeld bij gebruik van NSAIDs bij mensen. Echter, deze
komen niet vaak voor en blijken geen waarneembaar patroon te volgen. Het is bekend dat
NSAIDs het foetale cardiovasculair systeem kunnen aantasten (sluiting van de ductus
arteriosus). De weeën kunnen uitgesteld zijn en de duur ervan kan toenemen samen met een
verhoogde bloedingsneiging bij moeder en baby.
Volgens de gelimiteerde studies die tot nu toe voorhanden zijn, verschijnt ibuprofen in zeer lage
concentraties in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is aanbevolen aangezien slaperigheid of duizeligheid zich kunnen voordoen.

Ibuprofen Teva 200 mg bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontzwellend, Pijnstillend
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibuprofen Teva 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Diana uit Koudum schreef:
  snel geleverd
  Product was precies als goed. Zeer snel geleverd
 • Arjen Duursma uit Coevorden schreef:
  Snelle adequate levering
  Snelle adequate levering en prettig contact
 • Senada Kovacevic uit UTRECHT schreef:
  Uitstekend
  Uitstekend