085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Imodium Capsules 20 stuks

Capsules 20 stuks
7,73
Op voorraad
7,73
Geneesmiddel op basis van loperamide in vorm van capsules voor de behandeling van acute diarree.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Imodium is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling
optredende of langdurige diarree. Imodium kan aanbevolen worden bij
reizigersdiarree.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Verstopping, een gezwollen buik en moeilijk urineren kunnen voorkomen. In deze
gevallen, en als die nevenwerkingen ernstig zijn, stop dan de behandeling met
Imodium en raadpleeg uw arts.
Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam en kan u herkennen aan bijvoorbeeld
huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een opgezwollen gelaat. Raadpleeg uw arts
wanneer één of meerdere van deze verschijnselen zich voordoen.

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn
van de typische ziektetekens van diarree:
- buikpijn en ongemak in de buik
- winderigheid
- constipatie
- misselijkheid en braken
- vermoeidheid
- sufheid of duizeligheid
- droge mond
- bewustzijnsverlies of verminderd bewustzijn, zeer zelden
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Imodium capsules
bevatten 2 mg loperamidehydrochloride per capsule.
- De andere bestanddelen zijn: lactose, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat.
De capsulewand bevat geel en zwart ijzeroxide (E172), indigotine (E132),
erythrosine (E127), titaniumoxide en gelatine.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Imodium niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van
de andere bestanddelen van Imodium;
- bij kinderen onder de 2 jaar; bij kinderen tussen 2 en 6 jaar moet een andere vorm
van Imodium gebruikt worden, zoals de drank.
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden
onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of
buikzwelling;
- bij ernstige leverstoornissen;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of
pseudo-membraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt
door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en
Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Wees extra voorzichtig met Imodium
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst
voor zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom
steeds veel moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (b.v. orale
rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de
toediening van Imodium stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Bij de eerste
tekenen van buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium en uw arts
raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval
kan medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met
andere geneesmiddelen” te lezen.
Bewaar Imodium steeds buiten het bereik van kinderen.
U mag Imodium aan kinderen jonger dan 6 jaar enkel toedienen op voorschrift en
onder toezicht van een arts.
Hoewel Imodium de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar
mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u reeds andere geneesmiddelen
inneemt die de activiteit van maag en darmen vertragen (b.v. anticholinergica),
omdat ze het effect van Imodium kunnen versterken.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt
krijgen.

Gebruik van Imodium met voedsel en drank
Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium gedurende de zwangerschap,
vooral tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft,
omdat kleine hoeveelheden Imodium in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van
machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium
Imodium capsules bevatten lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Imodium
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Prikkelbare darm syndroom
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? not available

Imodium is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.