085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Imodium Instant Zuigtabletten 60 stuks

Zuigtabletten 60 stuks
19,25
Op voorraad
19,25
Geneesmiddel op basis van loperamide in vorm van zuigtabletten voor de behandeling van acute diarree.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de
tong te leggen en met het speeksel door te slikken.
Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling
optredende of langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij
reizigersdiarree.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium Instant bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Verstopping, een gezwollen buik en moeilijk urineren kunnen voorkomen. In deze gevallen,
en als die nevenwerkingen ernstig zijn, stop dan de behandeling met Imodium Instant en
raadpleeg uw arts.
Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam en kan u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag,
jeuk, kortademigheid of een opgezwollen gelaat. Raadpleeg uw arts wanneer één of
meerdere van deze verschijnselen zich voordoen.
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
- buikpijn en ongemak in de buik
- winderigheid
- constipatie
- misselijkheid en braken
- vermoeidheid
- sufheid of duizeligheid
- droge mond
- bewustzijnsverlies of verminderd bewustzijn, zeer zelden.
Bij het gebruik van Imodium Instant orodispergeerbare tabletten kan onmiddellijk na inname
een brandend of prikkelend gevoel op de tong optreden dat snel weer verdwijnt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Elke orodispergeerbare
tablet bevat 2 mg loperamidehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn: gelatine, mannitol, aspartaam, muntsmaakstof en
natriumbicarbonaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Imodium Instant niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de
andere bestanddelen van Imodium Instant;
- bij kinderen onder de 6 jaar;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij ernstige leverstoornissen;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of pseudomembraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Wees extra voorzichtig met Imodium Instant
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor
zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel
moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (b.v. orale rehydratiezouten) u
daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
Imodium Instant stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium Instant. Bij de eerste
tekenen van buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium Instant en uw arts
raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan
medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Bewaar Imodium Instant steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar
mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u reeds andere geneesmiddelen inneemt
die de activiteit van maag en darmen vertragen (b.v. anticholinergica), omdat ze het effect
van Imodium Instant kunnen versterken.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van Imodium Instant met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium Instant gedurende de zwangerschap,
vooral tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium Instant gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft,
omdat kleine hoeveelheden Imodium Instant in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium Instant
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam als zoetmiddel. Personen
met fenylketonurie dienen er rekening mee houden dat één orodispergeerbare tablet 0,75
mg aspartaam bevat, hetgeen overeenkomt met 0,42 mg fenylalanine.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Imodium
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Prikkelbare darm syndroom
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? not available

Imodium Instant is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.