9,2 / 10
 • San uit M schreef:
  Helemaal tevreden
  Het bestellen ging makkelijk en overzichtelijk. Werd nadien goed op de hoogte gehouden en mijn bestelling werd snel en netjes ingepakt bezorgd. Ook leuk wat samples erbij.
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.
 • Ayman Ghanameh uit Amersfoort schreef:
  Goed
  Goede service en Snelheid van bestelling aankomst

Ippracid Tabletten 14 stuks

Geneesmiddel op basis van pantoprazol in de vorm van tabletten voor de behandeling van reflux, maagontsteking. Remt de zuurproductie af.

10,45
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
IPPRACID bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert,
blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Ippracid wordt gebruikt voor de
kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij
volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan
worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de
keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).
U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te
verlichten.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van
dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
- Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische
reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan
veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
- Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming
of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of
geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij
blootstelling aan de zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te
wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
· zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
· vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
· soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
· zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
· zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
· niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
- Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos;
jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in
leverenzymen in een bloedtest.
- Zelden voorkomende bijwerkingen:
volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, stoornissen van het zicht zoals wazig zien;
gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen
van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vet in
het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling
in het aantal witte bloedcellen (gezien in bloedtesten).
- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of
blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot
meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen,
als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
- Frequentie niet bekend:
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid
magnesium in het bloed.
Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natriumsesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij,
calciumstearaat.
Omhulling: poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel
(E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, triëthylcitraat

Hoe ziet Ippracid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ippracid zijn ovale, gele tabletten
Ippracid is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 en 14 tabletten en in flessen met 7 en 14 tabletten
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor pantoprazol, gesubstitueerde benzimidazolen soja-olie of één van de stoffen die in
dit geneesmiddel zitten. 
- als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat
- als u jonger bent dan 18 jaar
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg eerst uw arts als:
- u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer
weken
- u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen
spijsverteringsstoornissen inneemt
- u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
- u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
- u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
- u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
- u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureumtest krijgt.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende
symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
- een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
- (bij herhaald) braken
- bloedbraken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
- bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
- moeilijkheden of pijn bij het slikken
- bleek gelaat en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
- pijn op de borst
- maagpijn
- ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Ippracid in verband gebracht werd met
een kleine toename in infectieuze diarree.
Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.
Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.
U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.
U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.
Als u reeds enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet
uw arts regelmatig te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
IPPRACID kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden.
Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame
bestanddelen bevat:
- ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
- warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te
voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
- atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). U mag Ippracid niet
innemen als u atazanavir inneemt.
Neem Ippracid niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur geproduceerd in uw maag
beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2-
antagonist (bv. ranitidine, famotidine).
Desondanks mag u Ippracid innemen met antacida (vb. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat,
aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.
Gebruikt u naast Ippracid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit houdt ook
behandelingen op basis van planten of homeopathie in.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ippracid niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of verstoord zicht, dient u niet te rijden of machines te
bedienen.


Ippracid bevat sojalecithine. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda of soja.
Merk Apotex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking, Maagzuur, Reflux
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Pantoprazole
Keyword Maagzuur remmend, Maagzweer, Reflux
Generisch middel? not available

Ippracid is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • San uit M schreef:
  Helemaal tevreden
  Het bestellen ging makkelijk en overzichtelijk. Werd nadien goed op de hoogte gehouden en mijn bestelling werd snel en netjes ingepakt bezorgd. Ook leuk wat samples erbij.
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.
 • Ayman Ghanameh uit Amersfoort schreef:
  Goed
  Goede service en Snelheid van bestelling aankomst