085/016 08 96

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Kinespir 140mg Patches 10 stuks

Patches 10 stuks
17,85
Op voorraad
17,85
Geneesmiddel op basis van diclofenac in de vorm van een patch voor plaatselijk gebruik. Werkt pijnstillend, ontzwellend en ontstekingswerend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

KINESPIR PATCH is een geneesmiddel dat pijn vermindert. Het behoort tot de groep van
niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

KINESPIR PATCH wordt gebruikt voor de lokale behandeling van pijn bij acute
verrekkingen, verstuikingen of kneuzingen op armen en benen ten gevolge van letsels, bv.
sportletsels

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan KINESPIR PATCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Voor de beoordeling van de bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt:
zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10
vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100
soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1000
zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10 000
zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10 000
niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte en zet het gebruik van de pleister onmiddellijk stop als één van de volgende verschijnselen optreden: plotse jeukende huiduitslag (netelroos); zwelling van de handen, de voeten, de enkels, het gezicht, de lippen, de mond of de keel; moeilijkheden bij het ademen; daling van de bloeddruk of zwakte.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
Vaak: Lokale huidreacties, zoals het rood worden van de huid, een brandend gevoel, jeuk, rode ontstoken huid, huiduitslag, soms met puistjes of pukkels.
Soms: Overgevoeligheidsreacties of lokale allergische reacties (contactdermatitis).

Bij patiënten die werkzame bestanddelen hebben gebruikt uit dezelfde geneesmiddelenklasse als diclofenac, werden geïsoleerde gevallen gemeld van gegeneraliseerde huiduitslag, overgevoeligheidsreacties, zoals zwelling van de huid en de slijmvliezen en reacties van het anafylactische type met acute stoornissen in de regulatie van de bloedsomloop en lichtgevoeligheid.

De absorptie van diclofenac in het lichaam via de huid is zeer laag in vergelijking met de concentratie van het werkzaam bestanddeel in het bloed na orale inname van diclofenac.
Bijgevolg is de kans op bijwerkingen die het gehele lichaam betreffen (zoals maagdarm- of nierstoornissen, of moeilijkheden bij het ademen) zeer laag.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat KINESPIR PATCH
- Het werkzaam bestanddeel is natriumdiclofenac. Elke pleister bevat 140 mg natriumdiclofenac.
- De andere bestanddelen zijn: glycerol; propyleenglycol (E1520); diisopropyladipaat; vloeibare sorbitol (kristalliseerbaar) (E420); natriumcarmellose; natriumzout van polyacrylzuur; basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer; dinatriumedetaat; watervrij natriumsulfiet (E221); butylhydroxytolueen (E321); aluminium-kalium-bi(sulfaat); watervrij colloïdaal siliciumdioxide; licht kaolien (natuurlijk); macrogol laurylether (9 EO-eenheden); levomenthol; wijnsteenzuur; gezuiverd water; ongeweven drager in polyester; beschermlaag in polypropyleen.

Hoe ziet KINESPIR PATCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking
KINESPIR PATCH is een 10 x 14 cm pleister bestaande uit een witte tot lichtbruine pasta die als uniforme laag op een ongeweven drager is uitgespreid en met een verwijderbare beschermlaag.
KINESPIR PATCH is verkrijgbaar in verpakkingen met 2, 5, 10 of 14 pleisters in hersluitbare zakken die elk 2 of 5 pleisters bevatten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik KINESPIR PATCH niet
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor diclofenac, propyleenglycol, butylhydroxytolueen of voor één van de andere bestanddelen van KINESPIR PATCH
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor een ander niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID, bv. acetylsalicylzuur, ibuprofen)
- als er bij u astma, zwelling van de huid of zwelling en irritatie in de neus is opgetreden na inname van acetylsalicylzuur of andere NSAID’s
- als u een actieve peptische zweer heeft
- op beschadigde huid (bv. afgeschaafde huid, snijwonden, brandwonden), geïnfecteerde huid of eczeem.
- tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap

Wees extra voorzichtig met KINESPIR PATCH
· Als u bronchiaal astma of allergieën heeft of heeft gehad, kan u een kramp van de bronchusspierwand (bronchospasme) krijgen, die zich vertaalt in moeilijkheden bij het ademen.
· Als u huiduitslag opmerkt, moet u de pleister onmiddellijk verwijderen en de behandeling stopzetten.
· Als u een nier-, hart- of leverstoornis heeft of als u een maag- of darmzweer, darmontsteking of bloedingsneiging heeft of heeft gehad.
Bijwerkingen kunnen beperkt worden door de laagste effectieve dosis te gebruiken tijdens de kortst mogelijke tijdspanne.

BELANGRIJKE voorzorgen:
· Raadpleeg een arts als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden.
· Gebruik de pleister niet op de ogen of de slijmvliezen en vermijd dat de pleister ermee in contact komt.
· Oudere patiënten moeten voorzichtig zijn wanneer ze KINESPIR PATCH gebruiken
omdat de kans groter is dat ze bijwerkingen ondervinden.

Na verwijdering van de pleister mag de behandelde zone gedurende ongeveer één dag niet aan de zon of zonnebank worden blootgesteld om het risico op lichtgevoeligheid te beperken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Als KINESPIR PATCH correct wordt gebruikt, wordt heel weinig diclofenac in het lichaam
geabsorbeerd, zodat het onwaarschijnlijk is dat de interacties die voor oraal ingenomen
diclofenac zijn beschreven, optreden.

Zwangerschap

Tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap mag u KINESPIR PATCH enkel na overleg met uw arts gebruiken.
Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap mag u KINESPIR PATCH niet gebruiken omdat er een verhoogd risico bestaat op complicaties voor moeder en kind (zie “Gebruik KINESPIR PATCH niet”).
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zeer kleine hoeveelheden diclofenac gaan over in de moedermelk. Aangezien er geen bijwerkingen bekend zijn voor de zuigeling, is het bij kortetermijngebruik van KINESPIR PATCH doorgaans niet nodig om de borstvoeding te onderbreken. KINESPIR PATCH mag echter niet rechtstreeks op de borstzone worden aangebracht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
KINESPIR PATCH heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KINESPIR PATCH
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.
Butylhydroxytolueen kan lokale huidreacties (bv. contactdermatitis) of irritatie van de ogen
en de slijmvliezen veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Kinespir
Aflevervorm Patches
Type product Geneesmiddel
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Spierpijn
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Werkzaam bestanddeel Diclofenac
Keyword Gewrichtspijn, Ontsteking, Ontzwellend, Pijn, Spieren
Generisch middel? not available
Pijnstillend? available
Toedieningswijze Lokaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Kinespir 140mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.