085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Lacrinorm ooggel Gel 10g

Gel 10g
7,69
Op voorraad
7,69
Geneesmiddel in de vorm van een ooggel te gebruiken bij personen die een verminderde traanproductie hebben om de verschijnselen van droge ogen te behandelen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lacrinorm bevat een aktief bestanddeel: carbomeer. Dit geneesmiddel is een gel voor de ogen,
die wordt gebruikt om droge ogen te behandelen. De gel bevochtigt en smeert tijdelijk het 
oogoppervlak. Lacrinorm kan ook gebruikt worden als kunstmatig smeermiddel bij het dragen
van harde contactlenzen, en zorgt zo voor het comfort over een lange periode.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
• een tijdelijke gezichtsstoornis na het indruppelen (tengevolge van de consistentie van 
de gel)
• hyperemie (verhoogde doorbloeding)
• branderig gevoel
• jeuk 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is dit middel is carbomeer 980: 2 mg per g gel.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumhydroxide, sorbitol, gezuiverd water en 
benzalkoniumchloride.

Hoe ziet Lacrinorm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tube van 5 g of 10 g.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, zoals het 
bewaarmiddel benzalkoniumchloride.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
• Raak uw oog niet aan met het uiteinde van de tube.
• Dit geneesmiddel mag u niet inslikken of inspuiten.
• Bij overgevoeligheid moet u de behandeling onmiddellijk stoppen.
Als u zachte contactlenzen draagt
Vermijd het contact tussen Lacrinorm en zachte contactlenzen, want dit geneesmiddel bevat 
een bewaarmiddel: benzalkoniumchloride.
Lees ook de paragraaf ‘Lacrinorm bevat benzalkoniumchloride’ aan het einde van rubriek 2.
Kinderen
Deze gel werd niet onderzocht bij kinderen, het gebruik bij kinderen is daarom af te raden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn geen interacties bekend. Maar indien u gelijktijdig met Lacrinorm andere oogdruppels 
gebruikt, moet u 15 minuten wachten tussen elke indruppeling.
Gebruikt u naast Lacrinorm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het aanbrengen van deze gel last hebt aan de ogen of als uw zicht troebel is, mag u 
niet rijden of een machine bedienen tot het einde van de symptomen. Deze effecten nemen af 
na enkele uren.

Lacrinorm bevat benzalkoniumchloride.
Benzalkoniumchloride kan oogirritatie veroorzaken. 
Vermijd contact met zachte contactlenzen want benzalkoniumchloride kan zachte 
contactlenzen verkleuren.
Verwijder de contactlenzen voor het toedienen van Lacrinorm en wacht tenminste 15 minuten
voor het terugplaatsen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Bausch&Lomb
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Behandelend, Bevochtigend, Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? available

Lacrinorm ooggel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Lacrinorm ooggel

Je ogen vervullen een belangrijke rol in het dagdagelijks functioneren. Ogen zijn daarnaast gevoelig voor infectie.

Als je producten voor de ogen nog gebruikt na vervaldatum, kan noch de werkzaamheid, noch de veiligheid gegarandeerd worden. Zo kunnen druppels tegen oogontsteking bij gebruik na vervaldatum net een oogontsteking veroorzaken. Gebruik producten voor de ogen daarom NOOIT na vervaldatum.

Mogelijke symptomen van droge ogen zijn 

 • het gevoel dat er een zandkorrel in je ogen zit
 • rode ogen
 • tranende ogen
 • vermoeide ogen
 • last bij dragen van lenzen
 • irritatie door wind/rook/...

Droge ogen kunnen veroorzaakt worden door

 • verminderde productie van traanvocht
 • toegenomen verdamping van traanvocht
 • toegenomen leeftijd
 • omgevingsfactoren zoals airco, rook en vervuiling
 • veelvuldig beeldschermgebruik
 • het dragen van contactlenzen
 • te weinig knipperen met de ogen
 • sommige geneesmiddelen
 • oogdruppels (door de aanwezigheid van bepaalde bewaarmiddelen)

Als je last hebt van droge ogen, kunnen de volgende tips je symptomen verlichten:

 • bij een infectie is het belangrijk om de oorzaak (infectie) aan te pakken
 • bevochtig de lucht met bijvoorbeeld een luchtbevochtiger
 • knipper vaker met je ogen om het traanvocht goed te verdelen over je oog
 • vermijd wrijven in de ogen
 • last rustpauzes, weg van je beeldscherm
 • vermijd veelvuldig soepel van je ogen
 • gebruik kunsttranen (bij voorkeur zonder bewaarmiddelen)

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.