085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Lactulose EG poeder Zakjes 30 stuks

Zakjes 30 stuks
18,16
Op voorraad
18,16
Geneesmiddel op basis van lactulose in de vorm van een poeder verpakt in zakjes, werkt stoelgang bevorderend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lactulose EG is een laxeermiddel.
Lactulose is aangewezen wanneer de stoelgang te hard is, of de hoeveelheden te klein, of nog
omdat er helemaal geen ontlasting is

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lactulose EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel

Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
In het begin van de behandeling kan U een beetje opgeblazenheid voelen.
Buikkrampen kunnen ook optreden.
Meestal verdwijnt dit gevoel bij het voortzetten van de behandeling. Bij hoge dosissen kan
misselijkheid en braken voorkomen. Indien diarree optreedt, moet de dosis worden verlaagd.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lactulose EG?
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop en Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes )
- De werkzame stof in Lactulose EG is lactulose, overeenkomend met 670 mg/ml.
- Kleinere hoeveelheden van andere begeleidende suikers, nl. lactose, epilactose, galactose,
tagatose en fructose kunnen aanwezig zijn.
- De andere stof in Lactulose EG siroop is gezuiverd water.

Lactulose EG 10 g, poeder voor drank (zakjes)
- De werkzame stof in Lactulose EG is lactulose, overeenkomend met 10 g per zakje.
- Kleinere hoeveelheden van andere begeleidende suikers, nl. lactose, epilactose, galactose,
tagatose en fructose kunnen aanwezig zijn.

Hoe ziet Lactulose EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Siroop, voor inname door de mond.

Lactulose EG 670 mg/ml, siroop
- PET fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina’s en ziekenhuizen)
- Bruine glazen fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina’s en ziekenhuizen)
- Bruine PVC fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina’s en ziekenhuizen)
- Polyethyleen vat: 2,5 l; 5 l (voor officina’s en ziekenhuizen)

Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes)
- Dozen van 20 en 30 zakjes van 15 ml
- 10 verpakkingen van 20 en 30 zakjes (ziekenhuisgebruik) met 15 ml.
Poeder voor drank, voor inname door de mond na oplossen in water.

Lactulose EG 10 g, poeder voor drank (zakjes)

- Dozen met 20 en 30 zakjes à 10 g lactulose.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lactulose EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Indien u een galactose- of lactosevrij dieet moet volgen, daar deze suikers deel uitmaken van de
samenstelling van Lactulose EG.
- In geval van buikpijnen van onduidelijke oorsprong en intestinale obstructie.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lactulose EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Lactulose EG inneemt.
- Indien u suikerziekte heeft: Lactulose EG mag bij normale dosering door personen met
suikerziekte worden ingenomen.
- Lactulose EG wordt niet door het lichaam opgenomen en zorgt bijgevolg niet voor een
gewichtstoename.
- Bij kinderen en zuigelingen (de normale werking van de ontlasting zou kunnen gehinderd worden).
- De behandeling met lactulose mag enkel een aanvullende behandeling zijn bij een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging.
- Voldoende inname van vocht is noodzakelijk.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Lactulose EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.

Lactulose EG kan geneesmiddelen, waarvan de vrijstelling afhankelijk is van de pH in het colon,
inactiveren. Geneesmiddelen die uitdroging (dehydratatie) kunnen verergeren (bijv. diuretica:
geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen) moeten bij diarree worden vermeden; de
Lactulose EG dosering moet verlaagd worden tot de diarree verdwenen is.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het is aangetoond dat Lactulose EG vrij is van gevaren voor de foetus, en kan ingenomen worden
in geval van zwangerschap.
Borstvoeding
Het is aangetoond dat Lactulose EG vrij is van gevaren voor de zuigeling, en kan ingenomen
worden in geval van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lactulose EG heeft geen gekende invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen.

Lactulose EG bevat

- Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Lactulose
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? available

Lactulose EG poeder is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Lactulose EG poeder

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.