085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Laxavit lavement Vloeibaar 3 stuks

Vloeibaar 3 stuks
7,64
Op voorraad
7,64
Geneesmiddel in de vorm van een rectaal lavement voor het behandelen van constipatie en verstopping van de endeldarm.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Laxavit is een oplossing voor rectaal gebruik die de stoelgang bevordert (lavement) met
twee stoelgang bevorderende middelen: glycerine en natriumdocusaat.
Laxavit is aangewezen voor de behandeling van verstopping van de endeldarm (rectum)
en moeilijke stoelgang. Laxavit behandelt de onderliggende oorzaak niet.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Laxavit bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst:
Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000,
<1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden: een branderig gevoel tijdens langdurig gebruik.
Zeer zelden: diarree, bloedophoping in de endeldarm, pijn aan endeldarm of anus en
bloedingen.

Lever- en galaandoeningen
Zelden: levertoxiciteit, vooral wanneer Laxavit met bepaalde andere stoelgang bevorderende middelen wordt gecombineerd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Laxavit?
- De werkzame stoffen in Laxavit zijn natriumdocusaat en glycerine.
- De andere stof is sorbinezuur.

Hoe ziet Laxavit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor rectaal gebruik. Plastic applicator met aangepaste canule; 12 ml rectale
oplossing per applicator. Dozen met respectievelijk 1, 3 of 10 applicatoren en 50
applicatoren (ziekenhuisverpakking)

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Laxavit niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- In geval van sterk ontwikkelde aambeien, kloven, bloedende ontsteking van de endeldarm (rectum), buikpijn van onduidelijke oorsprong;
- bij buikvliesonsteking;
- bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- Vermijd toediening langs de mond.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Laxavit?
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
- Vermijd regelmatig of langdurig gebruik van Laxavit. Dit kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.
- Wees voorzichtig bij bejaarde patiënten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
De opname van sommige geneesmiddelen kan door het gebruik van Laxavit
versterkt worden.
- Combineer Laxavit niet met oxyfenisatine of dantron (twee middelen om de
stoelgang te bevorderen) of andere geneesmiddelen die toxisch kunnen zijn voor
de lever.
Gebruikt u naast Laxavit nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Laxavit mag gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Vraag uw arts of
apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Laxavit op de rijvaardigheid. Een effect
is echter niet waarschijnlijk.

Stoffen in Laxavit waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Laxavit
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Constipatie, Lavement
Generisch middel? not available

Laxavit lavement is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Laxavit lavement

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.