085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Laxido Natuur Zakjes 50 stuks

Zakjes 50 stuks
24,99
Op voorraad
24,99
Geneesmiddel op basis van macrogol in de vorm van zakjes voor de behandeling van constipatie, werkt stoelgangbevorderend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Macrogol 3350 is een laxeermiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van constipatie, met
name als u al langdurig constipatie hebt. Het wordt ook gebruikt om een ophoping van harde
feces in uw darm te behandelen, wat het gevolg kan zijn van een langdurige constipatie (dit
noemt men fecale impactie). Door macrogol 3350 wordt uw stoelgang zachter en gemakkelijker
verwijderbaar, wat tot verlichting van de constipatie leidt. De elektrolyten helpen het normale
gehalte van natrium, kalium en water in uw lichaam te handhaven terwijl u voor constipatie
behandeld wordt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Laxido Natuur bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende bijwerkingen hebt, stop dan de inname van Laxido Natuur en
raadpleeg meteen uw arts:
- tekenen van een ernstige allergische reactie, zoals ademhalingsproblemen, of zwelling in het
gezicht, van de lippen, tong of keel
- tekenen van een allergie, zoals uitslag, roodheid van de huid, netelroos, jeuk of
kortademigheid
- tekenen van veranderingen in uw vochtgehalte of elektrolytconcentratie, zoals zwelling
(vooral van de enkels), zich afgemat voelen, uitdroging of meer dorst in combinatie met
hoofdpijn. Deze symptomen kunnen erop wijzen dat de kaliumconcentraties in uw bloed
hoger of lager zijn dan normaal.

Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
- buikpijn
- een opgeblazen gevoel
- winderigheid
- indigestie
- pijnlijke anus (achterwerk)
- lichte vorm van diarree
- misselijkheid
- braken
- opgezette buik
- gerommel in de maag

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Laxido Natuur
De werkzame bestanddelen zijn macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (350,7 mg),
natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg). Laxido Natuur bevat ook
acesulfaamkalium (E950).

Hoe ziet Laxido Natuur er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Laxido Natuur is een wit poeder dat in zakjes verpakt is.
Elk zakje bevat 13,7g poeder en is verpakt in dozen met 2, 8, 10, 20, 30, 50 en 100 zakjes. Niet
alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem Laxido Natuur niet in
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of acesulfaamkalium.
- als u een perforatie in de wand van uw darm hebt.
- als u een blokkering in uw darm hebt.
- als u een darmverlamming hebt (het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw darmen niet meer functioneren als gevolg van een chirurgische ingreep of ernstige infectie van de darmen).
- als u colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon hebt.
Als een van deze situaties bij u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor
aanvullend advies.

Wees extra voorzichtig met Laxido Natuur
Voordat u Laxido Natuur inneemt om fecale impactie te behandelen moet uw arts deze
aandoening bevestigd hebben.

Inname met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen, zoals anti-epileptica, zijn niet altijd even effectief als ze tegelijkertijd
met Laxido Natuur worden ingenomen. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen
gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder
voorschrift kunt krijgen. Eén uur vóór en één uur na de inname van Laxido Natuur mag u geen
andere geneesmiddelen via de mond innemen.

Inname van Laxido Natuur met voedsel en drank
Voedsel en drank hebben geen invloed op het effect van Laxido Natuur.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u Laxido
Natuur gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Laxido Natuur heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Laxido Natuur
Laxido Natuur bevat 0,68mmol (26mg) kalium per zakje. Hiermee moet rekening worden
gehouden als u per dag meer dan één zakje inneemt en als u een verminderde nierfunctie hebt, of
als u een kaliumarm dieet volgt.
Laxido Natuur bevat 8,13mmol (187mg) natrium per zakje. Hiermee moet rekening worden
gehouden als u een natriumarm dieet volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Laxido
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Laxido Natuur is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Laxido Natuur

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.