085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Laxoberon Druppels 15ml

Druppels 15ml
7,07
Op voorraad
7,07
Geneesmiddel op basis van picosulfaat in de vorm van druppels voor oraal gebruik. Voor de behandeling van constipatie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Constipatie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· kinderen van 1 tot 4 jaar: 1 druppel per 5 kilogram lichaamsgewicht, 1 maal per dag
· kinderen van 4 tot 10 jaar: ongeveer 5 tot 10 druppels, 1 maal per dag
· kinderen ouder dan 10 jaar en volwassenen: ongeveer 10 tot 20 druppels, 1 maal per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan LAXOBERON bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

· Maagdarmstelselaandoeningen
Af en toe last in de buik, buikkrampen en buikpijn, misselijkheid, braken en/of diarree met gevaar
voor uitdrogingsverschijnselen (dehydratatie) bij bejaarde personen: in dit geval moet men het aantal
druppels per inname verminderen. Bij dehydratatie is het nodig een medische behandeling in het
ziekenhuis te volgen. Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot darmprikkeling.

· Immuunsysteemaandoeningen
Losstaande gevallen van allergische reacties, zoals huidreacties en angio-oedeem (zwelling van het
gezicht, de lippen en/of de tong) werden gemeld.

· Hartaandoeningen
Misbruik van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot een verminderde kaliumconcentratie in het
bloed, wat hartstoornissen kan veroorzaken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

· De werkzame stof in dit middel is: Natriumpicosulfaat monohydraat 7,5 mg/ml.
· De andere stoffen in dit middel zijn: Natriumbenzoaat - Sorbitol (E 420) oplossing (niet
kristalliseerbaar) - Natriumcitraatdihydraat - Citroenzuur monohydraat - Gezuiverd water

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
· Als u lijdt aan: ontsteking van de dikke darm; acute of chronische darmobstructie; buikpijn van
ongekende oorsprong, gepaard gaande met misselijkheid en braken; toestand van ernstige
dehydratatie.
· In geval van intolerantie voor fructose (een erfelijke aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Geen langdurig gebruik.
· Niet gebruiken bij kinderen, tenzij op doktersadvies. Het voorschrijven van stimulerende laxativa
bij kinderen moet uitzonderlijk blijven.
· Bejaarde personen en patiënten met een hartziekte of een slechte werking van de nieren moeten
het voorschrift van de dokter strikt naleven.

Te vermelden valt dat de medicamenteuze behandeling van constipatie slechts een ondersteunende
therapie is ten aanzien van het in acht nemen van de regels van gezonde voeding (meer gebruik van
plantaardige vezels en vloeistof, meer lichaamsbeweging).

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het effect van LAXOBERON kan afnemen als men het samen met antibiotica gebruikt.
De werking van diuretica (middelen die de urineproductie verhogen) en digitalispreparaten (middelen
voor het hart) kan worden gewijzigd als men ze samen met LAXOBERON neemt.

Gebruikt u naast LAXOBERON nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De druppels kunnen gemengd worden met water, melk of fruitsap.

Zwangerschap en borstvoeding
Bij gebruik van LAXOBERON gedurende de zwangerschap werd geen schadelijk effect vastgesteld.
Zoals voor alle andere geneesmiddelen, echter, mag het gebruik van LAXOBERON tijdens de
zwangerschap uitsluitend gebeuren op doktersadvies. LAXOBERON mag gebruikt worden tijdens de
borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
LAXOBERON bevat het suiker sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Laxoberon
Aflevervorm Druppels
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend, Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Laxerend
Generisch middel? not available

Laxoberon is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Laxoberon

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.