Liposic ooggel Gel 10g

Gel 10g
6,56
Op voorraad
6,56
Geneesmiddel in de vorm van een ooggel die een beschermende laag over het oog legt, die hetoogoppervlak vochtig houdt. Het is gemakkelijk en aangenaam om te gebruiken en is vooralgeschikt voor de symptomatische behandeling van het ‘droge ogen’ syndroom.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

LIPOSIC is een witte, hoogviskeuze gel die een smeermiddel bevat, en wordt gebruikt als
vervangmiddel voor natuurlijke tranen. Je ogen produceren normaal gezien juist genoeg
tranen om toe te laten dat ze gemakkelijk bewegen. Indien je ogen niet genoeg tranen
aanmaken, kunnen ze droog, rood en pijnlijk worden. LIPOSIC helpt om je ogen een
aangenaam gevoel te geven.
LIPOSIC is een hoogviskeuze gel die een beschermende laag over het oog legt, die het
oogoppervlak vochtig houdt. Het is gemakkelijk en aangenaam om te gebruiken en is vooral
geschikt voor de symptomatische behandeling van het ‘droge ogen’ syndroom.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

Je ogen kunnen een beetje prikken wanneer de gel wordt ingebracht en je zicht kan wazig
worden. Deze effecten gaan voorbij na enkele minuten. Een paar meldingen van allergie
(overgevoeligheid) werden ontvangen na gebruik van LIPOSIC. Dit is te wijten aan één van
de ingrediënten.

Andere nevenwerkingen die zelden werden gemeld zijn klevende oogleden, conjunctivitis
(rode ogen), stippen (of puntjes) op het hoornvlies (het oppervlak van het oog), gezwollen
ogen, branderig gevoel, jeuk, en oogirritatie.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is dit middel is carbomeer: 2 mg per g gel.
- De andere stoffen in dit middel zijn cetrimide, sorbitol, middellange keten triglycerides, natriumhydroxide (voor de aanpassing van de pH), en gezuiverd water.
- LIPOSIC bevat cetrimide als bewaarmiddel.

Hoe ziet LIPOSIC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Elke tube bevat 10 g gel.
LIPOSIC is een witte, hoogviskeuze ooggel.
Tube van 5 g of 10 g.
3 tubes van 5 g of 10 g.
Niet alle verpakkingsgroottes zijn op de markt.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Indien u gelijktijdig met LIPOSIC andere oogdruppels/oogzalven gebruikt, moet u 15
minuten wachten tussen elke indruppeling, en LIPOSIC moet altijd als laatste toegediend
worden.
Gebruikt u naast LIPOSIC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is
mogelijk dat u LIPOSIC mag gebruiken, maar het is ook mogelijk dat een alternatief wordt
gebruikt.

Contactlenzen
Verwijder de contactlenzen voor het toedienen van LIPOSIC en wacht tenminste 30 minuten
voor het terugplaatsen, en dit om te vermijden dat er strepen of klonters gel op de
contactlenzen achterblijven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zoals met alle oogpreparaten kan je tijdelijk last hebben van wazig zicht, na het aanbrengen
van de gel. Wacht met rijden of het bedienen van machines tot je zicht opnieuw normaal is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Liposic
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Bevochtigend, Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Liposic ooggel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.