085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Livostin Oogdruppels 4ml

Oogdruppels 4ml
12,73
Op voorraad
12,73
Geneesmiddel in de vorm van oogdruppels voor de behandeling van allergische oogklachten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

LIVOSTIN is een middel tegen allergische oogklachten.
LIVOSTIN oogdruppels zijn aangewezen voor een snelle en langdurige verlichting van
ontsteking van de ogen door overgevoeligheid, zoals bij hooikoorts. Die kunnen zowel in
bepaalde seizoenen als het hele jaar door optreden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan LIVOSTIN bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Een enkele keer treedt een lichte en voorbijgaande branderigheid op in de ogen
onmiddellijk na het gebruik van LIVOSTIN oogdruppels. Uitzonderlijk kunnen allergische
reacties voorkomen; in dat geval moet u uw arts of apotheker raadplegen.
LIVOSTIN oogdruppels veroorzaken geen slaperigheid en verminderen het
reactievermogen niet.
Krijgt u veel last van een bijwerking ?Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof is levocabastinehydrochloride . Elke ml bevat 0,5 mg levocabastine.
1 ml oogdruppels komt overeen met 33 druppels, waarbij elke druppel 0,015 mg
levocabastine bevat.
- De andere bestanddelen zijn : 0,295 mg/ml benzalkoniumchloride 50%-ige oplossing
als bewaarmiddel, propyleenglycol, polysorbaat 80, watervrij
dinatriummonowaterstoffosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat,
dinatriumedetaat, hypromellose, water voor injecties.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u LIVOSTIN niet gebruiken ?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor levocabastine of voor één van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Raadpleeg in geval van
twijfel eerst uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met LIVOSTIN ?
- LIVOSTIN is enkel te gebruiken voor oogontstekingen door allergie (overgevoeligheid)
en niet voor andere oogontstekingen of aandoeningen.

- Als u een nieraandoening heeft, mag u LIVOSTIN oogdruppels niet langdurig
gebruiken, omdat het geneesmiddel vooral via de nieren wordt uitgescheiden.
- Draag geen zachte contactlenzen terwijl u LIVOSTIN oogdruppels in uw ogen
aanbrengt.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om opname in de
bloedsomloop te verminderen :
- het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
- het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over de mogelijke wisselwerkingen met andere
geneesmiddelen die u in de ogen moet aanbrengen. U kunt dit geneesmiddel dus beter niet
samen met dergelijke middelen gebruiken.
Gebruikt u naast LIVOSTIN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken ?
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat ugeneesmiddelen gebruikt.
Over de invloed van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap bij de mens zijn nog geen
gegevens bekend. Uw arts of apotheker zal uitmaken of u de oogdruppels mag gebruiken
tijdens uw zwangerschap.
U mag de oogdruppels gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft zonder dit eerst
met uw arts te bespreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
LIVOSTIN oogdruppels veroorzaken geen slaperigheid en verminderen het
reactievermogen en de reactiesnelheid niet. De oogdruppels kunnen worden gebruikt door
bestuurders van voertuigen of door personen die machines bedienen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
LIVOSTIN oogdruppels bevatten benzalkoniumchloride als bewaarmiddel, dat oogirritatie
kan veroorzaken. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het
toedienen van de oogdruppels verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het
terugplaatsen. Kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Livostin
Aflevervorm Oogdruppels
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-allergie
Keyword Allergie, Behandelend, Gezwollen ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? not available

Livostin is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.