9,2 / 10
 • Rob Jansen uit Tiel schreef:
  Snel goedkoop en service
  Weer een snelle levering
 • Esther Leunisse vd Berg uit Elburg schreef:
  Top...en snelle levering
  Een duidelijke website Vriendelijk en verzending was snel zo ook het bezorgeb
 • Mathijs uit G schreef:
  bijzonder snel
  snel en acuraat

Loratadine Teva 10mg Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel op basis van loratadine in de vorm van tabletten, voor de behandeling van allergie.

8,66
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Geneesmiddelengroep
Loratadine behoort tot de groep van de antihistaminica geneesmiddelen. Deze middelen worden
gebruikt bij overgevoeligheidsreacties (allergie).

Therapeutische indicaties
- verlichting van de verschijnselen die optreden bij overgevoeligheid van het neusslijmvlies zoals
niezen, loopneus en jeuk, branderig gevoel en jeuk aan de ogen.
- verlichting van de symptomen bij langdurige (chronische) huiduitslag met hevige jeuk en vorming
van bultjes (urticaria) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Zoals elk geneesmiddel kan Loratadine Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
In klinische studies bij kinderen van 2 tot 12 jaar waren de meest frequente bijwerkingen hoofdpijn 
(2,7%), zenuwachtigheid (2,3%), en vermoeidheid (1%).
In klinische studies bij volwassenen en adolescenten werden bijwerkingen waargenomen bij patiënten 
die behandeld werden met loratadine: de meest frequente bijwerkingen waren slaperigheid (1,2%), 
hoofdpijn (0,6%), toegenomen eetlust (0,5%) en insomnia (0,1%). De andere gerapporteerde 
bijwerkingen worden hieronder vermeld.
De bijwerkingen worden ingedeeld in groepen volgens de frequenties van de MedDRA- Conventie:
vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1000 tot ≤1/100); zelden (≥1/10.000 tot ≤1/1000).

Tabel met bijwerkingen: zie bijsluiter.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is loratadine 10 mg per tablet.
• De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, maiszetmeel, pregelatineerd zetmeel en
magnesiumstearaat.

Hoe ziet Loratadine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ovale tabletten met een breukstreep aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde, met de
inscripties “L” en “10” aan beide zijden van de breukstreep.
De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 5, 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- bij kinderen jonger dan 2 jaar 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
- als u een verminderde leverfunctie heeft: loratadine kan in dit geval een sterker effect hebben.
- bij kinderen jonger dan 2 jaar: de veiligheid en werkzaamheid van loratadine bij deze leeftijdsgroep
werd nog niet aangetoond.
- als u een droge mond krijgt na inname van dit geneesmiddel. Een goede mondhygiëne is dus
belangrijk, aangezien een droge mond het risico op tandbederf kan verhogen.
- indien u te kampen hebt met zeldzame erfelijke problemen zoals galactose intolerantie, Lapp lactase
deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie: u mag in dit geval dit geneesmiddel niet innemen.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
- cimetidine, erythromycine, ketoconazol: deze moleculen versterken de werking van loratadine
zonder dat er hierbij meer bijwerkingen worden waargenomen. 
Gebruikt u naast Loratadine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er is gebleken dat loratadine de effecten van alcohol niet versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Over het gebruik van loratadine tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de
veiligheid aan te tonen. Loratadine mag dus niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Loratadine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bij vrouwen die borstvoeding geven moet worden
afgewogen om òf de borstvoeding òf de medicatie stop te zetten. 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Loratadine Teva kan slaperigheid veroorzaken. Alhoewel dit zeldzaam is, moet u er rekening mee
houden dat dit effect kan optreden. Bestuur in dat geval geen voertuig, gebruik geen gereedschap en
bedien geen machines.

 Overdreven alcoholverbruik moet vermeden worden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u aan galactose
intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose/galactose malabsorptie lijdt.

Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Loratadine
Keyword Allergie, Behandelend, Hooikoorts, Preventie
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Loratadine Teva 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Rob Jansen uit Tiel schreef:
  Snel goedkoop en service
  Weer een snelle levering
 • Esther Leunisse vd Berg uit Elburg schreef:
  Top...en snelle levering
  Een duidelijke website Vriendelijk en verzending was snel zo ook het bezorgeb
 • Mathijs uit G schreef:
  bijzonder snel
  snel en acuraat