085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Louis Widmer Lipactin Gel 3g

Gel 3g
6,32
Op voorraad
6,32
Geneesmiddel in de vorm van een gel voor het behandelen van koortsblaasjes.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

LIPACTIN GEL wordt gebruik in geval van Herpes simplex-infectie (koortsblaasjes, netelroos of urticaria solaris), die met name de lippen en de huid er rond aantast. De gel geeft snel verlichting en versnelt de genezing van de koortsblaasjes. LIPACTIN GEL bevat de beproefde combinatie van natriumheparine en zinksulfaat die de groei van de herpes virussen stopt.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lipactin gel is een gel voor lokaal (topisch) uitwendig gebruik.
Lipactin gel wordt gebruikt als een antivirale gel voor gebruik op de huid. Te gebruiken bij de behandeling
van koortsblaasjes.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De ervaring leert dat het succes ligt bij een snelle aanvang van de behandeling. Gebruik LIPACTIN GEL zodra de eerste verschijnselen nl.een branderige, jeukende en gespannen huid zich voordoen. Breng 3 tot 6 keer per dag een dun laagje gel aan op de geïnfecteerde huid. Voor een optimale genezing van de infectie dient de behandeling nog enkele dagen na het verdwijnen van de klachten te worden voortgezet.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lipactin gel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Soms kan na het aanbrengen van de gel tijdelijk een branderig gevoel op de behandelde plaats optreden.
- In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties voorkomen. Stop de behandeling onmiddellijk als
allergische reacties voorkomen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lipactin gel
- De werkzame stoffen in Lipactin gel zijn heparine natrium (175 I.E./g) en zinksulfaat (5 mg/g).
- De andere stoffen in Lipactin gel zijn glycerine 85 % - fenoxyethanol - polysorbaat 60 - polysorbaat 80
-natriumcarboxymethylcellulose - gezuiverd water.

Hoe ziet Lipactin gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tube met 3 gram gel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lipactin gel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Bij ernstige immunosuppressie (onderdrukking van de natuurlijke weerstand vb. door AIDS of
beenmergtransplantatie).
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lipactin gel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Lipactin gel gebruikt.
- Lipactin gel is enkel bestemd voor uitwendig gebruik.
- Vermijd contact met de ogen.
- Stop de behandeling onmiddellijk bij het optreden van allergische (overgevoeligheids-) reacties.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lipactin gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen interacties gekend.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Lipactin gel gedurende de zwangerschap en borstvoeding alleen gebruiken in overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Louis Widmer
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Verzorging Lippen Koortsblaasjes
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Lippen
Keyword Behandelend, Koortsblaasje, Verzorgend
Kleurloos not available
Generisch middel? not available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available
Vegan? not available

Louis Widmer Lipactin is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.