085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Lysomucil 200mg Zakjes 30 stuks

Zakjes 30 stuks
7,50
Op voorraad
7,50
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van instant poederzakjes. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 200 mg granulaat voor drank is acetylcysteïne voor het vloeibaar 
maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en 
voor het behandelen van chronische bronchitis.
Het wordt gebruikt voor:
A. Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen
worden gevormd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer 
zelden: < 1/10000.

- Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer 
zelden: diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe). Zeer
zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, 
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het 
aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.
- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysomucil 200 mg granulaat voor drank?
- De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn aspartaam, β-caroteen (E160), sinaasappelaroma en
sorbitol (E420). (Zie rubriek "Lysomucil 200 mg granulaat voor drank bevat:")

Hoe ziet Lysomucil 200 mg granulaat voor drank eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 20 of 30 zakjes.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag Lysomucil 200 mg granulaat voor drank niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil 200 mg granulaat voor drank?
- Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegen 
kan uitlokken.
- Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen 
door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
- Als u aan fenylketonurie lijdt: raadpleeg de rubriek “Lysomucil 200 mg granulaat voor drank 
bevat:”.
- Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne; 
patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben, moeten in geval van zware maagklachten, hun 
arts raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 200 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 
dan aan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars 
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en 
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt) 
nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline in 
associatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.
Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, in oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen.
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid 
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het 
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan 
wijzigen.

Lysomucil 200 mg granulaat voor drank bevat:
- Aspartaam. Als u aan fenylketonurie lijdt, mag u Lysomucil 200 mg granulaat voor drank niet 
innemen, omdat dit geneesmiddel aspartaam bevat, een zoetstof die een bron van fenylalanine bevat
en schadelijk kan zijn voor mensen met fenylketonurie.
- Sorbitol. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bv. zeldzame erfelijke 
aandoening van fructose-intolerantie), contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te 
nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Bronchitis, Mucoviscidose, Slijmoplossend
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysomucil 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.