085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Lysomucil 600mg Tabletten 10 stuks

Tabletten 10 stuks
6,36
Op voorraad
6,36
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van tabletten. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 600 mg tabletten is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van 
slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het 
behandelen van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) welke 
gekenmerkt wordt door chronisch hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid, en 
veroorzaakt wordt door chronische ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress.
Het wordt gebruikt voor:
A. Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Mucoviscidose (taaislijmziekte).
C. Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die
bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn microkristallijne cellulose, crospovidone, 
magnesiumstearaat, anhydrisch colloïdaal silica, hypromellose.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer 
zelden: < 1/10000.
- Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer 
zelden: diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe). 
Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, 
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het 
aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.
- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Keyword Slijmen, Vastzittende hoest
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysomucil 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.