085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Lysomucil 600mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
12,90
Op voorraad
12,90
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van tabletten. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
Mucoviscidose (taaislijmziekte).
Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
De gebruikelijke dosering is:
Voor chronische bronchitis (COPD): Vanaf 7 jaar: 1 tablet per dag.
Voor mucoviscidose: Vanaf 6 jaar: 1 tablet per dag.
Voor acute aandoeningen van de luchtwegen: Vanaf 7 jaar: 1 tablet per dag.
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

De tablet innemen met een half glas water. Er mag niet gekauwd worden op de tablet

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn microkristallijne cellulose, crospovidone, magnesiumstearaat, anhydrisch colloïdaal silica, hypromellose.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer zelden: < 1/10000.
- Maag-darmstelselaandoeningen: Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer zelden: diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen: Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe). Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen.
- Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Zeer zelden: duizeligheid.
- Hartaandoeningen: Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar, Voor volwassenen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysomucil 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.