085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Lysotossil 10mg Dragees 30 stuks

Dragees 30 stuks
6,33
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van dragees.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysotossil 10 mg omhulde tabletten is cloperastine hydrochloride voor de 
symptomatische behandeling van hinderlijke hoest die niet gepaard gaat met (het ophoesten van) slijmen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Onderstaande tabel (zie bijsluiter) geeft de ongewenste effecten weer die werden gerapporteerd bij het gebruik van 
Lysotossil tijdens klinische studies of uit de post-marketing ervaring.
De frequentie van de bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10);
soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥ 1/10000, < 1/1000); zeer zelden (≤ 1/10000), niet bekend (kan met 
de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysotossil 10 mg omhulde tabletten?
- De werkzame stof in dit middel is cloperastinehydrochloride.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, 
anhydrisch colloïdaal silica en talk. De omhulling bevat hypromellose, povidone, macrogol 4000, 
talk, saccharose, magnesiumcarbonaat, titaniumdioxide en erythrosine (E127). 

Hoe ziet Lysotossil 10 mg omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 30 tabletten in blisterverpakking

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysotossil 10 mg omhulde tabletten niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Indien u overgevoeligheid vertoont voor geneesmiddelen behorend tot de groep van de 
antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie).
- Indien u reeds behandeld wordt met geneesmiddelen behorend tot de groep van M.A.O inhibitoren
(geneesmiddelen tegen depressie).
- Bij kinderen onder de leeftijd van 15 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysotossil 10 mg omhulde tabletten?
- Als u lijdt aan een verhoogde druk in het oog.
- Als u prostaatproblemen heeft.
- Als u bepaalde suikers niet verdraagt, zie rubriek: “Lysotossil 10 mg omhulde tabletten bevat:”.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysotossil omhulde tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Het effect van welbepaalde geneesmiddelen kan versterken indien u één of meerdere van deze
geneesmiddelen samen met Lysotossil inneemt. Deze geneesmiddelen zijn: geneesmiddelen tegen depressie,
slaap- en kalmeermiddelen en sterke pijnstillers.
De effecten zoals droge mond en het optreden van slaperigheid zullen sterker zijn indien u Lysotossil
inneemt met geneesmiddelen behorend tot de groep van de antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie)
en de groep van de anticholinergica.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het is aangeraden om Lysotossil tussen de maaltijden in te nemen.
Indien u Lysotossil samen met alcohol inneemt is er een verhoogd risico op slaperigheid.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik Lysotossil bij voorkeur niet tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. 
Bij het bestaan van hoestverschijnselen, raadpleeg eerst uw behandelende arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Rijd niet, omdat Lysotossil slaperigheid kan veroorzaken. Gebruik ook geen gereedschap of gebruik geen
machines.

Lysotossil 10 mg omhulde tabletten bevat:
- Saccharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan 
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysotossil
Aflevervorm Dragees
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Lysotossil 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.