085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Lysox 200mg Zakjes 30 stuks

Zakjes 30 stuks
7,20
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van instant poeder zakjes. Werkt slijmverdunnend en maakt de luchtwegen vrij.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lysox bevat acetylcysteïne dat mucussecreties vloeibaar maakt.
Lysox is aangewezen bij de behandeling van luchtwegaandoeningen die gepaard gaan met te viskeuze
secreties en obstructie van de luchtwegen (bijvoorbeeld : chronische bronchitis), evenals bij
mucoviscidose.
Dit geneesmiddel mag worden gebruikt bij diabetespatiënten of patiënten die een suikerarm dieet
volgen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Lysox bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- In hoge doses kunnen gastro-intestinale stoornissen optreden, zoals misselijkheid en braken.
- Er werden enkele zeldzame gevallen van kramp van de bronchi, van huiduitslag en van
overgevoeligheidsreacties gerapporteerd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is acetylcysteïne. Een zakje granulaat voor drank bevat 100 mg, 200 mg, 400
mg of 600 mg acetylcysteïne. Een tablet bevat 100 mg acetylcysteïne. Een fles bevat 200 mg
acetylcysteïne. Een fles siroop van 90 ml bevat 1,8 g acetylcysteïne en een fles siroop van 180 ml
bevat 3,6 g acetylcysteïne.
- Andere bestanddelen zijn : voor de granulaat voor drank : sinaasappelaroma, natriumsaccharine,
xylitol, betacaroteen, colloïdaal siliciumdioxide; voor de tablet : natriumwaterstofcarbonaat,
kaliumwaterstofcarbonaat, sorbitol, xylitol, magnesiumstearaat, sinaasappelaroma; voor de drank :
colloïdaal siliciumdioxide en natriumzetmeelglycolaat (reservoirdop), fructose, sorbitol,
methylparahydroxybenzoaat, kersenaroma, karamel kleurstof E150, citroenzuur, natriumcitraat,
gezuiverd water (flesje); voor de siroop 90 ml : colloïdaal siliciumdioxide (reservoirdop),
natriumcitraatdihydraat, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, natriumedeteaat, frambozenaroma,
aardbeienaroma, maltitolsiroop, gezuiverd water (fles) en voor de siroop van 180 ml : colloïdaal
siliciumdioxide (reservoirdop), natriumcitraatdihydraat, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat,
natriumedeteaat, tropisch aroma, abrikozenaroma, maltitolsiroop, gezuiverd water (fles).

Hoe zit Lysox eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Lysox is beschikbaar als :
a) Granulaat voor drank in zakjes :
- doos met 30 zakjes van 100 mg
- doos met 30 zakjes van 200 mg
- doos met 14, 30 en 60 zakjes van 400 mg
- doos met 10, 30 en 60 zakjes van 600 mg.
b) zuigtabletten : doos met 24 tabletten à 100 mg in blisterverpakking.
c) flessen met drank : doos met 10 en 30 flessen met drank van 200 mg.
d) siroop 20mg/ml : fles met 90 ml en 180 ml siroop.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u een maag- of duodenumulcus in de actieve fase heeft.
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- als u astmapatiënt bent, omdat acetylcysteïne, toegediend via aërosol, kramp van de bronchi kan
uitlokken.
- als u moeilijkheden heeft om de slijmen op te hoesten. De luchtwegen moeten door
houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging vrij worden gehouden.
- als u een patiënt met hartzwakte en verhoogde bloeddruk bent. U dient rekening te houden met de
aanwezigheid van natriumzouten in de siroop.
- als u recent een maag- of duodenumulcus heeft gehad. U mag dit geneesmiddel niet innemen
zonder medisch advies.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Lysox nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen, waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
- Lysox mag niet samen worden gebruikt met hoestmiddelen of middelen die de secreties opdrogen
(bijv. atropine-achtige geneesmiddelen).
- Dit geneesmiddel kan reageren met de zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten en
met calciumzouten. Daarom is het beter om de inname van beide geneesmiddelen te spreiden of
langs verschillende wegen toe te dienen.
- Dit geneesmiddel vertraagt de absorptie van antibiotica van de groep van de cefalosporines.
Daarom moet men de inname van beide geneesmiddelen spreiden of langs verschillende wegen
toedienen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Lysox mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap werd nooit een schadelijk effect beschreven. Gezien het gebrek aan
specifieke gegevens moet dit geneesmiddel echter met omzichtigheid worden gebruikt.
Tijdens de borstvoeding is voorzichtigheid geboden aangezien niet bekend is of dit geneesmiddel in
de moedermelk terechtkomt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden.
De zuigtabletten bevatten sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
De drank bevat fructose en sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. De drank bevat
methylparahydroxybenzoaat. Dit bestanddeel kan allergische reacties veroorzaken (wellicht
vertraagd).
De siroop bevat maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit geneesmiddel bevat 24,6
mg natrium per 5 ml siroop. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd
natriumdieet.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysox
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar, Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Slijmen, Suikervrij, Vastzittende hoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysox 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.