085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Maalox Antacid 200/400 munt Kauwtabletten 40 stuks

Kauwtabletten 40 stuks
5,18
Op voorraad
5,18
Geneesmiddel op basis van magnesiumhydroxide in de vorm van een kauwtabletten, aangewezen voor het behandelen van kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur en maagpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Maagzuur en maagpijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 tot 2 tabletten per inname, 4 maal per dag. Bij voorkeur een uur na de 3 belangrijkste maaltijden en bij het slapengaan.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmstelselaandoeningen  :
Bijwerkingen als verstopping, dat een frequente bijwerking van aluminiumhydroxide is, en
diarree, dat een frequente bijwerking van magnesiumhydroxide is, zijn aanzienlijk verminderd
wegens de combinatie van beide bestanddelen.
Ofschoon het gevaar voor diarree door deze verhouding Al/Mg in Maalox Antacid Forte
verminderd is, kan deze bijwerking zich toch voordoen, vooral in geval van overdreven
gebruik.

Algemene aandoeningen
Allergische reacties werden zelden gerapporteerd.
Ophouding van aluminium kan leiden tot neurotoxiciteit (hersenziekte).
Een langdurige behandeling kan leiden tot een ernstig fosfatentekort, beenverweking en een
opstapeling van aluminium.
In geval van nierinsufficiëntie kan magnesiumophouding optreden, wat op klinisch vlak
cardiovasculaire stoornissen kan veroorzaken.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Maalox Antacid 200 mg/400 mg Kauwtabletten?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn gehydrateerd aluminiumoxide en magnesiumhydroxide. 1 kauwtablet bevat 400 mg gehydrateerd aluminiumoxide (= 200mg aluminiumoxide) en 400 mg magnesiumhydroxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn: mannitol, sorbitol, natriumsaccharine, saccharose, amylac., pepermuntpoeder, magnesiumstearaat, saccharose.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Als u een ernstige nierbeschadiging heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte?
- Als u een fosforarm dieet volgt, raadpleeg dan eerst uw arts.
- Als u botpijn, malaise (algehele staat van ongemak, vermoeidheid of ziekte) of
spierzwakte krijgt, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.
- Als u een verminderde nierfunctie heeft. Er kunnen dan namelijk bepaalde stoornissen
optreden omdat het geneesmiddel zich opstapelt in het bloed.
- Als u last krijgt van spraakstoornissen, abnormale bewegingen, ernstige intellectuele
stoornissen, daling van de bloeddruk, slaperigheid, verminderde reflexen of stoornissen
van het hart of van de ademhaling, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.
- Als u nierbeschadiging heeft. Langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen maagzuur
(antacida) moet dan vermeden worden.
- Aluminiumhydroxide kan onveilig zijn als u lijdt aan porfyrie (een ziekte die berust op een
stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof) en een hemodialyse (een
nierfunctievervangende therapie) ondergaat.
- Als u allergisch bent voor parabenen (bewaarmiddelen). De suspensievormen van dit
geneesmiddel bevatten namelijk parabenen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het
optreden van allergische reacties. Zie ook "Stoffen in Maalox Antacid/Maalox Antacid
Forte waarmee u rekening moet houden".
- Als u suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in de kauwtabletten. Zie
ook "Stoffen in Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte waarmee u rekening moet houden".

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte nog andere geneesmiddelen, of heeft
u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan altijd eerst uw arts omdat
geneesmiddelen tegen maagzuur (antacida) de opname van andere geneesmiddelen
kunnen wijzigen.
Let op! Laat minimum 2 uur (4 uur voor fluorchinolonen) tussen de inname van Maalox
Antacid/Maalox Antacid Forte en één van de volgende geneesmiddelen:
- (tetra)cyclinen, fluorochinolonen, lincosamides (verschillende groepen van antibiotica)
- hartglycosiden zoals bv. digoxine (geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van
acuut hartfalen)
- H2-receptorantagonisten, lansoprazol (geneesmiddelen tegen maagzuur)
- atropine (gebruikt bij ontstoken ogen, bij scheelzien en bij oogonderzoek)
- ijzerbevattende preparaten
- atenolol, metoprolol, propranolol (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk)
- bifosfonaten (geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van botontkalking)
- chloroquine (geneesmiddel tegen malaria)
- diflunisal, mefenaminezuur (geneesmiddelen tegen koorts en pijn)
- efedrine, pseudo-efedrine (middelen die de luchtwegen verwijden)
- ethambutol, isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
- natriumfluoride (gebruikt om tandbederf te voorkomen)
- gabapentin (voor de behandeling van epilepsie)
- glucocorticoïden (geneesmiddel tegen allergische reacties en ontstekingen)
- ibuprofen, indometacine (ontstekingsremmende pijnstillers)
- itraconazol, ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmel)
- kayexalate (geneesmiddel tegen verhoogde kaliumconcentratie in het bloed)
- misoprostol (middel gebruikt om weeën op te wekken, bij abortus en om de kans op
maagirritatie / maagbloedingen te verkleinen)
- mycofenolaat (middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt)
- fenothiazines (middelen tegen psychose) en andere neuroleptica (middelen tegen
ernstige geestesziekte)
- penicillamine (middel dat ontstekingen afremt)
- kinidines (gebruikt bij bepaalde vormen van hartritmestoornissen)
Aluminiumhydroxide en citraten kunnen leiden tot verhoogde aluminiumspiegels, in het
bijzonder bij patiënten met een verstoorde nierfunctie.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap
moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
- Neem geen hoge dosissen Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte tijdens uw zwangerschap.
- Neem Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet langer dan twee weken tijdens de zwangerschap.
- Raadpleeg een arts telkens u Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte langer dan twee weken wilt gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
- Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Neem geen hoge dosissen van Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte wanneer u
borstvoeding geeft.
- Neem Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet langer dan twee weken tijdens de
borstvoeding.
- Er wordt aangenomen dat magnesium compatibel is met borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op de
bekwaamheid om machines te bedienen.

Stoffen in Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte waarmee u rekening moet houden
Maalox Antacid 220 mg/380 mg per 10 ml suspensie voor oraal gebruik en Maalox Antacid
Forte 900 mg/600 mg per 10 ml suspensie voor oraal gebruik bevatten parabenen
(bewaarmiddelen) die verantwoordelijk kunnen zijn voor het optreden van allergische
reacties.
Maalox Antacid 200 mg/400 mg kauwtabletten en Maalox Antacid 230 mg/400 mg per 4,3 ml
suspensie bevatten saccharose (suiker). Gebruik deze vorm daarom niet indien u lijdt aan
zeldzame erfelijke aandoeningen zoals fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie
(= slechte absorptie van glucose en galactose, soorten suikers) of sucrase-isomaltase
insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase, stoffen die suikers afbreken).
Maalox Antacid Suikervrij 200mg/400mg kauwtabletten bevatten geen suiker en zijn geschikt
als u diabetes hebt of als u een hypoglykemie dieet (regelt de bloedsuikerspiegel) volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Maalox
Aflevervorm Kauwtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Aluminiumoxide, Magnesiumhydroxide
Keyword Maagpijn, Maagzuur neutraliserend
Generisch middel? not available

Maalox Antacid 200/400 munt is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Maalox Antacid 200/400 munt

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.