085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Mann Zakjes 16 stuks

Zakjes 16 stuks
3,45
Op voorraad
3,45
Geneesmiddel op basis van paracetamol, versterkt met caffeïne, ter bestrijding van pijn en koorts, In de vorm van instant poeder zakjes.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmacotherapeutische categorie: antipyretisch-analgetisch geneesmiddel

Symptomatische behandeling van koorts en pijnen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan WITTE KRUIS 500/50 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

Sommige ongewenste effecten kunnen voldoende reden zijn om de behandeling te onderbreken.
De frequentie van bijwerkingen is als volgt geclassificeerd:
· Zeer vaak (≥1/10)
· Vaak (≥1/100, <1/10)
· Soms (≥1/1000, <1/100)
· Zelden (≥1/10000, <1/1000)
· Zeer zelden (<1/10000)

Hartaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): coffeïne kan tachycardie, hartkloppingen veroorzaken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Zeer zelden (<1/10000): daling van bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen

Zenuwstelselaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): insomnia

Maagdarmstelselaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): maagirritatie

Nier- en urinewegaandoeningen:
Zeer zelden (<1/10000): nierinsufficiëntie

Huid-en onderhuidaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): huiduitslag, ernstige allergische reactie (bekend onder de naam « Quincke-oedeem »), gekenmerkt door een plotse opzwelling van het aangezicht, de slijmvliezen, de nek, soms de keel, en gepaard gaande met jeuk, oedeem op het niveau van het gezicht, van de hals, hypotensie, verhoogde gevoeligheid voor vreemde stoffen, anafylaxie, erythema, rode huid, urticaria.
Zeer zelden (<1/10000): syndromen van Lyell en Stevens-Johnson

Lever- en galaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): chronische hepatitis
De biologische tekens van levertoxiciteit kunnen worden versterkt door alcohol en door stoffen die de activiteit van de levercellen stimuleren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat WITTE KRUIS 500/50 mg
· De werkzame bestanddelen zijn paracetamol 500 mg en coffeïne 50 mg.
· De andere bestanddelen zijn: Povidone - Lactose monohydraat – Natrium saccharine --Natrium stearylfumaraat – Colloïdaal watervrij silicium – Aluminium oxide voor één zakje.

Hoe ziet WITTE KRUIS 500/50 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Dozen met 15 en 20 zakjes van 500 mg paracetamol en 50 mg cafeïne per zakje.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik WITTE KRUIS 500/50 mg niet:
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van WITTE KRUIS 500/50 mg.
· als u een ernstige leverziekte hebt.

Wees extra voorzichtig met WITTE KRUIS 500/50 mg:
· Voorzichtigheid is geboden bij lichte leveraandoening,ernstige nieraandoening,van glucose 6 fosfaatdehydrogenase deficiëntie en bij alcoholisme.
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses niet overschrijden,noch de
behandelingsperiode verlengen. Als de symptomen aanhouden,raadpleeg dan uw behandelend arts.
· Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek «Gebruik met andere geneesmiddelen».
· Een bijzondere voorzichtigheid en een naleving van de aanbevolen posologie zijn noodzakelijk bij epileptische kinderen die behandeld worden met barbituraten, phénytoïne, carbamazépine of lamotrigine.
Raadpleeg uw arts als een van hogergenoemde waarschuwingen op u van toepassing is of is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen:
· WITTE KRUIS 500/50 mg niet gebruiken met barbituraten.
· Bij behandeling met acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen,
metoclopramide, cholestyramine, actieve kool, diflunisal, sympathomimetica, thyroxine en theofylline, eerst de arts raadplegen voor inname van WITTE KRUIS 500/50 mg.
· Paracetamol kan storingen veroorzaken in de glycemiemeting en in de plasmadosering van urinezuur.
· Het bloedingsrisico is verhoogd bij gelijktijdige inname van orale stollingsremmers.
· Inname van meer dan 2 g (of 4 zakjes van poeder) paracetamol per dag gedurende een lange periode kan het bloedingsrisico verhogen. Raadpleeg uw arts.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Voedsel en drank:
WITTE KRUIS 500/50 mg niet gebruiken met alcoholhoudende dranken.

Zwangerschap en borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De WITTE KRUIS 500/50 mg zakjes van poeder mogen tijdens zwangerschap en borstvoeding worden ingenomen, zij het gedurende een zo kort mogelijke periode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van WITTE KRUIS 500/50 mg:
Als u een suikerintolerantie hebt, moet u uw dokter contacteren alvorens dit medicament te nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mann
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Coffeïne, Paracetamol
Keyword Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Mann is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.