085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Medica Keeltabletten lemon Zuigtabletten 36 stuks

Zuigtabletten 36 stuks
9,35
Op voorraad
9,35
Geneesmiddel op basis van chloorhexidine en lidocaïne in de vorm van zuigtabletten voor de keel. Ze ontsmetten de keel en werken pijnstillend, helpt bij keelpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Medica keeltabletten lemon is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte.
Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.
Medica keeltabletten lemon is aangewezen bij:
- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte
gepaard gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keeltabletten lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Uitzonderlijk kunnen er smaakstoornissen en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze
verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Medica keeltabletten lemon?
-De werkzame stoffen in Medica keeltabletten lemon zijn chloorhexidine hydrochloride 5 mg –
lidocaïne hydrochloride 1 mg.
-De andere stoffen in Medica keeltabletten lemon zijn sorbitol – magnesiumstearaat –
aspartaam – citroenaroma 501050 AP0551– acesulfaam K.

Hoe ziet Medica keeltabletten lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking, doos met 36 zuigtabletten in geperforeerde
eenheidsblisterverpakking en doos met 12 zuigtabletten in geperforeerde
eenheidsblisterverpakking.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Medica keeltabletten lemon niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keeltabletten lemon?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Medica keeltabletten lemon mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt
worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op
vermindering van de controle op de slikreflex.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Medica keeltabletten lemon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar
u geen voorschrift voor nodig heeft.
- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer
(cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keeltabletten lemon
gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van
dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Medica keeltabletten lemon bevat sorbitol en aspartaam
Medica keeltabletten lemon bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Sorbitol kan een licht laxerend effect hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Medica keeltabletten lemon bevat eveneens aspartaam. Dit bevat een bron van fenylalanine en
kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (stofwisselingsziekte gekenmerkt door een
verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Medica
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Droge geïrriteerd, Pijn, Zwelling
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Smaak Citroen
Specifiek voor Keel, Mond
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine, Lidocaïne
Keyword Keel, Met smaak, Suikervrij
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? available
Zonder suiker? available

Medica Keeltabletten lemon is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.