085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Medica Keeltabletten menthol Zuigtabletten 36 stuks

Zuigtabletten 36 stuks
10,95
Op voorraad
10,95
Geneesmiddel op basis van chloorhexidine en lidocaïne in de vorm van zuigtabletten voor de keel. Ze ontsmetten de keel en werken pijnstillend. Helpen bij keelpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Medica keeltabletten menthol is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte. 
Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.
Medica keeltabletten menthol is aangewezen bij:
- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard
gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig;
- Medica keeltabletten menthol bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keeltabletten menthol bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Er kunnen smaakstoornissen, een branderig gevoel aan de tong en ernstige allergische reacties
(anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze
verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Medica keeltabletten menthol?
- De werkzame stoffen in Medica keeltabletten menthol zijn: chloorhexidine hydrochloride 5 mg -
lidocaïne hydrochloride 1 mg.
- De andere stoffen in Medica keeltabletten menthol zijn: sorbitol - magnesiumstearaat - 
watervrij citroenzuur - menthol.

Hoe ziet Medica keeltabletten menthol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Medica keeltabletten menthol is verkrijgbaar in een doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking en 
in een doos met 36 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Medica keeltabletten menthol niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keeltabletten menthol? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keeltabletten menthol gebruikt. 
- Medica keeltabletten menthol mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt 
worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op 
vermindering van de controle op de slikreflex.
- Bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben. Dit geneesmiddel bevat 
namelijk menthol.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in 
het verleden is geweest.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Medica keeltabletten menthol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u bovengenoemde voorzorgen respecteert, mag u Medica keeltabletten menthol gebruiken bij 
zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Medica keeltabletten menthol bevat menthol en sorbitol 
Medica keeltabletten menthol bevat menthol: wees voorzichtig bij kinderen die reeds een aanval van 
stuipen doorgemaakt hebben.
Medica keeltabletten menthol bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde 
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Sorbitol kan een licht laxerend effect hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Medica
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Heesheid, Pijn
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Smaak Munt
Specifiek voor Keel, Mond, Stem
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine, Lidocaïne
Keyword Munt, Pijnstillend
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? available
Zonder suiker? available

Medica Keeltabletten menthol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.