085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar
09-02-2022 | Algemeen welzijn

Mentale gezondheid: wat is veerkracht?

Onze mentale gezondheid wordt de laatste jaren steeds meer en meer onder de aandacht gebracht. Kijk maar naar de sensibiliseringscampagnes over hoe we moeten omgaan met stress of waar jongeren terecht kunnen om over hun problemen te praten, bijvoorbeeld. Een term die vaak bij dit onderwerp valt, is ‘veerkracht’. Wat is dat juist? Lees hier alles over wat veerkracht inhoudt.

Wat is veerkracht?


Met veerkracht bedoelen we het vermogen van een persoon om stress en tegenslagen te verwerken en er soms zelfs beter uit te komen. Dat hangt af van persoon tot persoon, maar het is ook een begrip dat men vaak doortrekt naar een groep. Zo wordt er bijvoorbeeld in het nieuws vaak gesproken over de veerkracht van ‘de jongeren’. Daarnaast betekent het ook niet alleen hoe je ‘terugveert’ naar je oorspronkelijke staat. Het gaat ook over hoe je groeit als persoon en leert uit negatieve ervaringen.


De veerkracht van een samenleving


Risico op mentale aandoeningen


Als we kijken naar veerkracht op een maatschappelijk niveau, zien we dat het risico op mentale aandoeningen normaal verdeeld is in de bevolking. Een normale verdeling is een statistische weergave van gegevens, waarbij de curve in het midden (bij het gemiddelde) het hoogste is en aan de uiteinden daalt. Met andere woorden, het merendeel loopt eigenlijk een gematigd risico om mentale problemen te ontwikkelen. Dat wil ook zeggen dat een minderheid een heel groot of heel klein risico loopt.


De impact van levenskwaliteit op mentale gezondheid


In het wetenschappelijk veld werd mentale gezondheid reeds uitvoerig onderzocht op macroniveau. Zo is het bewezen dat een beter algemeen welbevinden binnen een bevolking leidt tot een betere mentale gezondheid. Doordat de curve opschuift, neemt het aantal mensen dat zich ‘ontplooit’ toe en neemt het aantal mensen met psychische stoornissen af. Dit effect is het grootste bij mensen met een gematigde mentale gezondheid. Dat komt omdat zij ondanks hun psychische problemen niet uitvallen, toch een lagere levenskwaliteit hebben.


Deze relatie is echter niet helemaal perfect. Een studie genaamd ‘Midlife in the United States’ bewees ook dat er een verband is tussen het welbevinden en het voorkomen van psychische stoornissen. Toch werden er ook gevallen vastgesteld van mensen die hoog scoorden op welbevinden, maar toch psychische klachten hadden en omgekeerd. Er bestaan dus uitzonderingen op die regel.


Maatschappelijke implicaties


We kunnen dus besluiten dat het bevorderen van de levenskwaliteit waarschijnlijk een positieve impact heeft op de mentale gezondheid van een bevolking. Daardoor vermindert ook het ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit binnen de maatschappij, wat ook bepaalde voordelen met zich meebrengt. 
Het belang van het investeren in onze mentale gezondheid valt dus niet te ontkennen. Het is niet enkel een individueel gegeven, maar een vraagstuk dat we als samenleving moeten oplossen door in te zetten op welbevinden.
 

Blog - Je gezondheid en welzijn eerst

Welkom op de Viata blog. Hier vind je alles aangaande je gezondheid en welzijn. Voor ons komt dat op de eerste plaats.