Moviprep sinaas Zakjes 2x2 stuks

Zakjes 2x2 stuks
17,65
Op voorraad
17,65
Geneesmiddel op basis van macrogol en electrolyten, te gebruiken voor een medisch onderzoek of ingreep als darmreinigingsmiddel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

MOVIPREP Sinaas is een laxeermiddel met sinaasappelsmaak dat verpakt is in vier zakjes. Er
zijn twee grote zakjes (‘Zakje A’) en twee kleine zakjes (‘Zakje B’). U hebt al deze zakjes nodig
voor één behandeling.

U moet MOVIPREP Sinaas innemen om uw darmen te reinigen als voorbereiding op een
onderzoek. MOVIPREP Sinaas maakt uw darmen leeg, zodat u mag verwachten dat u een
waterige stoelgang zal hebben.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan MOVIPREP Sinaas bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Het is normaal dat u diarree krijgt als u MOVIPREP Sinaas inneemt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:
Buikpijn, gezwollen buik, vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, pijn rond de anus, en
misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) zijn:
Honger, slaapproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, braken, spijsverteringsstoornissen, dorst en
rillingen.

Soms voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) zijn:
Ongemak, slikproblemen, en wijzigingen in de leverfunctietesten.

De volgende bijwerkingen werden soms gezien maar het is niet bekend hoe vaak deze
voorkomen omdat de frequentie niet kan worden geschat op basis van de beschikbare gegevens:
flatulentie (winderigheid), een tijdelijke toename van de bloeddruk, kokhalzen (neiging tot
overgeven), zeer lage natriumwaarden in het bloed welke kunnen leiden tot convulsies (stuipen)
en wijzigingen van de zoutwaarden in het bloed zoals afname van bicarbonaatwaarden, toename
of afname van calciumwaarden, toename of afname van chloridewaarden, en afname van
fosfaatwaarden. De kalium- en natriumwaarden in het bloed zouden ook kunnen afnemen,
voornamelijk bij patiënten die geneesmiddelen innemen met een effect op de nieren, zoals ACEremmers
en diuretica die gebruikt worden bij de behandeling van hartziekten.

Gewoonlijk treden deze reacties alleen op voor de duur van de behandeling. Wanneer de
problemen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Als u één van de volgende effecten ondervindt, stop dan met de inname van MOVIPREP Sinaas
en contacteer onmiddellijk uw arts. U mag geen MOVIPREP Sinaas meer innemen totdat u
navraag heeft gedaan bij uw arts.
- uitslag of jeuk
- zwelling van uw gezicht, enkels of een ander deel van uw lichaam
- hartkloppingen
- extreme vermoeidheid
- kortademigheid.

Als u geen stoelgang krijgt binnen de 6 uur na inname van MOVIPREP Sinaas, stop dan de
inname en contacteer onmiddellijk uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat MOVIPREP Sinaas?

De actieve bestanddelen zijn:
Zakje A
Macrogol (ook bekend als polyethyleenglycol) 3350 100 g
Watervrij natriumsulfaat 7,500 g
Natriumchloride 2,691 g
Kaliumchloride 1,015 g

Zakje B

Ascorbinezuur 4,700 g
Natriumascorbaat 5,900 g

De concentratie aan elektrolyten als beide zakjes bereid zijn tot één liter oplossing is de
volgende:

Natrium 181,6 mmol/l (waarvan niet meer dan 56,2 mmol absorbeerbaar is)
Sulfaat 52,8 mmol/l
Chloride 59,8 mmol/l
Kalium 14,2 mmol/l
Ascorbaat 29,8 mmol/l

Andere bestanddelen zijn:

Sinaasappelaroma (bevat natuurlijke aromatische bestanddelen en preparaten maltodextrine,
dextrose), aspartaam (E951) en kalium acesulfaam (E950) als zoetstoffen.

Hoe ziet MOVIPREP Sinaas er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Deze verpakking bevat 2 doorzichtige folies die elk twee zakjes bevatten: zakje A en zakje B.
Elk paar zakjes (A en B) moet opgelost worden in één liter water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem MOVIPREP Sinaas niet in als u vermoedt of als uw arts vermoedt dat:
- u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350 of één van de andere bestanddelen van
MOVIPREP Sinaas.
- u een obstructie (blokkade) hebt in uw darmen.
- u een geperforeerde (doorboorde) darmwand hebt.
- u een stoornis vertoont bij het legen van de maag.
- u een verlamming van de darm hebt (treedt vaak op na een operatie aan de buik).
- u lijdt aan fenylketonurie. Dit is een erfelijke ziekte waarbij het lichaam niet in staat is om
een specifiek aminozuur te verbruiken. MOVIPREP Sinaas bevat een bron van fenylalanine.
- uw lichaam niet in staat is om voldoende glucose-6-fosfaatdehydrogenase aan te maken.
- u een toxisch megacolon (een ernstige complicatie van acute ontsteking van de dikke darm) hebt

Wees extra voorzichtig met MOVIPREP Sinaas
Als u een zwakke gezondheid hebt of als u een ernstige medische aandoening hebt, moet u extra
rekening houden met de mogelijke bijwerkingen vermeld in rubriek 4. Raadpleeg uw arts of
apotheker als u zich zorgen maakt.
Voor u MOVIPREP Sinaas inneemt, moet u uw arts laten weten of u een van de volgende
problemen hebt:
- u moet vloeistoffen dikker maken om ze zonder problemen te kunnen doorslikken
- neiging tot het overgeven van ingenomen drank, voedsel of maagzuur
- nierziekte
- hartfalen
- uitdroging
- acute opflakkering van een ontstekingsziekte van de darmen (ziekte van Crohn of ulceratieve
colitis).

MOVIPREP Sinaas mag niet worden gegeven aan patiënten met een verstoord bewustzijn
zonder toezicht van een arts.

Inname met andere geneesmiddelen

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, neem ze dan minstens één uur voor u MOVIPREP
Sinaas inneemt of minstens één uur nadien, omdat ze kunnen worden weggespoeld uit uw
spijsverteringsstelsel en daardoor niet zo doeltreffend kunnen zijn.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van MOVIPREP Sinaas met voedsel en drank

Eet geen vast voedsel vanaf het moment dat u start met de inname van MOVIPREP Sinaas tot na
het onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van MOVIPREP Sinaas tijdens de
zwangerschap of het geven van borstvoeding; daarom mag het enkel worden gebruikt als de arts
dit noodzakelijk vindt. Als u dus zwanger bent of borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw
arts voor u MOVIPREP Sinaas inneemt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

MOVIPREP Sinaas heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MOVIPREP Sinaas

Dit geneesmiddel bevat 56,2 mmol absorbeerbaar natrium per liter. Voorzichtigheid is geboden
bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Dit geneesmiddel bevat 14,2 mmol kalium per liter. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten
met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Moviprep
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander, Macrogol
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend, Medisch onderzoek
Generisch middel? not available

Moviprep sinaas is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.