9,2 / 10
 • Sandra uit Horn schreef:
  Snelle en perfecte levering met een persoonlijk kaartje er.
  Heel goed
 • Bart uit Woerden schreef:
  Snel en betrouwbaar
  Goed!
 • L. uit Wijster schreef:
  Snel en accuraat
  Zie bovenstaande.

Movolax Apotex Zakjes 20 stuks

Geneesmiddel op basis van macrogol in de vorm van zakjes voor het behandelen van constipatie, werkt stoelgang verbeterend.

12,76
Tijdelijk geen voorraad
product.view.content.addfavourite
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
De naam van dit geneesmiddel is Movolax 13,7 g, poeder voor drank, zakje.
· Het is een laxeermiddel voor de behandeling van chronische constipatie bij volwassenen,
kinderen (vanaf 12 jaar en ouder) en bejaarden.
· Het zorgt voor een comfortabele stoelgang, zelfs indien u sinds een geruime tijd geconstipeerd
bent. Het werkt ook bij volledige en zeer ernstige constipatie, fecale impactie genaamd.
Zoals elk geneesmiddel kan Movolax bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indien u een van de volgende bijwerkingen ondervindt, staak dan het gebruik van Movolax en raadpleeg
onmiddellijk uw arts:
· een ernstige allergische reactie die een moeilijke ademhaling, duizeligheid of een zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel veroorzaakt.
· tekenen van een allergie, zoals huiduitslag, jeuk of kortademigheid.

De volgende bijwerkingen werden eveneens gemeld:
· Vaak (bij meer dan 1 op 100 gebruikers): een knorrende maag, een gezwollen maag of maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, indigestie of anale pijn (sluitspier). Indien u last heeft van milde diarree wanneer u begint met het nemen van Movolax, zal dit over het algemeen verbeteren indien u de hoeveelheid Movolax die u neemt, reduceert.
· Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers): netelroos, rode huid, zwelling van de handen, voeten of enkels.
· Andere bijwerkingen zijn onder meer: hoofdpijn, een te hoge of te lage hoeveelheid kalium in het bloed.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (13,125g), natriumchloride (350,7mg),
natriumwaterstofcarbonaat (178,5mg) en kaliumchloride (46,6mg).
De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaam-kalium (E950) als zoetstof. Het
citroenaroma bevat de volgende ingrediënten: arabische gom (E414) en smaakstof.

Hoe ziet Movolax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Movolax is een wit poeder, verpakt in zakjes. Het is verkrijgbaar in dozen van 8, 10, 20, 30, 50 of 100
zakjes. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· indien u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of een van de andere stoffen.
· indien u een geperforeerde darmwand heeft.
· indien u een darmblokkade heeft (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld door een darmverlamming.
· indien u een ernstige inflammatoire darmziekte heeft zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon.
Indien u lijdt aan een van de bovenstaande aandoeningen, overleg dan met uw arts of apotheker voor verder advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Indien u bijwerkingen vertoont zoals zwelling, kortademigheid, vermoeidheid, dehydratatie
(symptomen zijn onder meer dorst, droge mond en zwakte) of hartproblemen, dient u het gebruik van
Movolax te staken en onmiddellijk uw arts te contacteren.

Neem Movolax niet voor een langere periode, tenzij uw arts u voorgeschreven heeft dit te doen,
bijvoorbeeld indien u geneesmiddelen neemt die kunnen leiden tot constipatie of indien u lijdt aan een
ziekte die constipatie veroorzaakt, bijvoorbeeld Parkinson of multiple sclerose (MS).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Movolax nog andere geneesmiddelen? Of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Er is geen gedocumenteerde ervaring betreffende het gebruik van macrogol door zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven. Er worden echter geen effecten op de zwangerschap of op een
borstgevoede pasgeborene / baby geanticipeerd, aangezien de systemische blootstelling aan macrogol te
verwaarlozen is. Daarom kan Movolax worden gebruikt tijdens de zwangerschap of door vrouwen die
borstvoeding geven, indien dit nodig is.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Movolax heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.
Merk Apotex
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? available

Movolax Apotex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Sandra uit Horn schreef:
  Snelle en perfecte levering met een persoonlijk kaartje er.
  Heel goed
 • Bart uit Woerden schreef:
  Snel en betrouwbaar
  Goed!
 • L. uit Wijster schreef:
  Snel en accuraat
  Zie bovenstaande.