085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Mucoangin Munt Zuigtabletten 30 stuks

Zuigtabletten 30 stuks
8,42
Op voorraad
8,42
Geneesmiddel met een lokaal verdovende werking, in de vorm van zuigtabletten. Wordt gebruikt om acute keelpijn te verlichten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Acute keelpijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 zuigtablet opzuigen als u de pijn wil verlichten. U mag niet meer dan 6 zuigtabletten per dag gebruiken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Mucoangin Munt bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Mucoangin
Munt en neem onmiddellijk contact op met uw arts:
- allergische reacties met lokale zwellingen van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel
(angio-oedeem). Dit kan een beklemmend gevoel in de keel veroorzaken en moeite met slikken of
ademhalen.
- Snel opkomende allergische reacties van het hele lichaam (anafylactische reacties inclusief
anafylactische shock).
De ernst van de allergische reactie kan toenemen als u het geneesmiddel opnieuw inneemt of als u een
geneesmiddel inneemt met dezelfde actieve stof (zie rubriek 2 "Wat u moet weten voordat u
Mucoangin Munt gebruikt").

Overige bijwerkingen die zich kunnen voordoen:

Vaak (bij minder dan 1/10, maar meer dan 1/100 behandelde patiënten):
–zich ziek voelen (misselijkheid)
–gevoelloze mond, tong en keel (orale en faryngeale hypoesthesie)
–smaakstoornissen (dysgeusie)

Soms (bij minder dan 1/100, maar meer dan 1/1.000 behandelde patiënten):
–diarree
–indigestie (dyspepsie)
–buikpijn (pijn in de bovenbuik)
–droge mond

De frequentie van de hieronder vermelde bijwerkingen kon niet bepaald worden aan de hand van de
beschikbare gegevens:
–jeuk (urticaria, pruritus)
–huiduitslag
–allergische reacties (overgevoeligheid)
–braken
–droge keel

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Ambroxolhydrochloride 20mg

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
–Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel (ambroxolhydrochloride).
– Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Mucoangin Munt.
Zie rubriek 6 "Aanvullende informatie" voor de lijst van de andere bestanddelen.
–Als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
–Als u jonger bent dan 12 jaar, mag u Mucoangin Munt niet gebruiken.
–U mag Mucoangin Munt niet langer dan 3 dagen gebruiken. Als u nog symptomen heeft na 3 dagen
of als u hoge koorts heeft, raadpleeg dan een arts.
–Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit
geneesmiddel gebruikt. Zie ook "Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mucoangin
Munt ".
–Als u problemen heeft aan de lever of nieren, raadpleeg dan uw arts voordat u Mucoangin Munt gaat
gebruiken.
–Mucoangin Munt is niet aangewezen voor de behandeling van pijnlijke mondletsels (bijv. zweren of
wonden). In dergelijke gevallen moet u een arts raadplegen.
–Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bijv.
een opgezette keel). Een andere oorzaak zou een gevoel van beklemming in de keel kunnen zijn door
de lokale verdovende werking van Mucoangin Munt. Nog een andere oorzaak kan een allergische
reactie zijn waardoor uw mond en keel opzwellen.
–Uw keel en uw mond kunnen minder gevoelig lijken dan normaal (verdoving).
–Als uitgebreide huid- of slijmvliesafwijkingen zich voordoen, dient uit voorzorg te worden gestopt
met de behandeling met Mucoangin Munt en dient onmiddellijk medisch advies te worden gevraagd.
Er zijn zeer weinig gevallen gemeld van ernstige huidletsels (gediagnosticeerd als Stevens-Johnson
syndroom en toxisch epidermische necrolyse (TEN) die een tijdelijk gevolg kunnen zijn van de
toediening van een slijmverdunner zoals bijv. ambroxol. Ambroxol is ook het werkzame bestanddeel
van Mucoangin Munt. Dergelijke huidletsels kunnen meestal worden verklaard door de mate van
ernst van andere aandoeningen die de patiënt heeft (verschillende infecties) of de geneesmiddelen
die worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen of andere gelijktijdige
aandoeningen of al aanwezige ernstige huidletsels, waarbij in het begin algemene griepachtige
verschijnselen zich voordoen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mucoangin Munt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap
of de borstvoeding.
Ambroxol gaat over in het lichaam van het ongeboren kind. U mag Mucoangin Munt niet innemen als
u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste drie maanden.
Ambroxol gaat over in de moedermelk. U mag Mucoangin Munt niet innemen als u borstvoeding
geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten van Mucoagin Munt bekend op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om
machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Eén zuigtablet bevat 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering), dat
een bron van fructose (een soort suiker) is. Als u lijdt aan fructose-intolerantie, mag u dit
geneesmiddel niet innemen.

Eén zuigtablet bevat minder dan 1 mg lactose monohydraat (een soort suiker). Deze hoeveelheid
lactose lijkt geen problemen te veroorzaken bij personen die lactose niet verdragen.
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit
geneesmiddel inneemt.

Mucoangin Munt is nagenoeg suikervrij.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mucoangin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Smaak Munt
Specifiek voor Keel
Werkzaam bestanddeel Ambroxol
Keyword Keel, Lokaal verdovend, Met smaak
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Specifiek voor diabetici? available
Zonder suiker? available

Mucoangin Munt is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.