Mycosten Crème 30g

Crème 30g
6,50
Op voorraad
6,50
Geneesmiddel op basis van ciclopirox in de vorm van een crème voor het behandelen van een schimmelinfectie op de huid en seborroïsch eczeem.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

MYCOSTEN 10 mg/g crème is een antischimmelmiddel (een stof die schimmels vernietigt) voor lokaal
gebruik; het bevat de werkzame stof ciclopirox-olamine.
MYCOSTEN 10 mg/g crème is aangewezen voor de behandeling van licht of matig seborroïsch eczeem
van het gelaat (roodheid en afschilfering van het gelaat).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik MYCOSTEN 10 mg/g crème altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts udat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Cutaan gebruik. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. De te behandelen zones moeten schoon en droogzijn.Was uw handen zorgvuldig voor en na elk gebruik.Breng Mycosten 10 mg/g crème op de te behandelen huidzones aan en wrijf hem lichtjes in de huid. Voor licht tot matig seborroïsch eczeem van het gelaat:. bij aanvang van de behandeling is de aanbevolen dosering twee toepassingen per dag gedurende 2 tot4 weken.. na die periode wordt als onderhoudsbehandeling aanbevolen om MYCOSTEN 10 mg/g crème28 dagen lang eenmaal per dag aan te brengen.Als u twijfelt of u de behandeling moet voortzetten, neem dan contact op met uw arts of apotheker 

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook MYCOSTEN 10 mg/g crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken. 
Zelden voorkomende bijwerkingen (tussen één op de 10.000 personen en één op de 1.000 personen)
Lokale reacties, zoals eczeem. Raadpleeg uw arts.
Soms voorkomende bijwerkingen (tussen één op de 1.000 personen en één op de 100 personen)
Bijwerkingen die soms voorkomen, zijn lokale reacties, zoals blaren en algemene allergische reacties.
Als dergelijke bijwerkingen voorkomen, moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten en zo snel
mogelijk uw arts raadplegen. 
Vaak voorkomende bijwerkingen (tussen één op de 100 personen en één op de 10 personen)
De bijwerkingen die vaak worden gemeld tijdens de eerste toepassingen bestaan uit tijdelijke tekenen
van verergering op de plaats van aanbrengen (branderig gevoel, roodheid, pruritus); deze duren
kortstondig en u hoeft de behandeling niet stop te zetten.
Als u langdurig wordt behandeld op een grote zone, op geschonden huid, op slijmvlies of onder een
afdekkend verbandgaas, moet rekening worden gehouden met de risico’s die verband houden met het
feit dat het geneesmiddel in het bloed terechtkomt, zelfs als er geen systemisch effect wordt gemeld.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in MYCOSTEN 10 mg/g crème?
- De werkzame stof in dit middel is:
Ciclopirox-olamine..............................................................................................................10 mg voor 1 g crème.

De andere stoffen in dit middel zijn: 
Octyldodecanol, dunvloeibare paraffine, stearylalcohol, cetylalcohol, tetradecanol, diëthanolamide
van Coprah-vetzuren, polysorbaat 60, sorbitanstearaat, benzylalcohol, melkzuur, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u MYCOSTEN 10 mg/g crème niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in MYCOSTEN 10 mg/g crème zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- U bent jonger dan 18 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MYCOSTEN 10 mg/g crème?
MYCOSTEN 10 mg/g crème mag niet nabij de ogen worden aangebracht.
MYCOSTEN 10 mg/g crème mag niet op open wonden worden aangebracht.
Zepen met een zure pH mogen niet worden gebruikt.
MYCOSTEN 10 mg/g crème bevat stearylalcohol en cetylalcohol die lokale huidreacties kunnen
veroorzaken (bijvoorbeeld eczeem).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Gebruikt u naast MYCOSTEN 10 mg/g crème nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Zwangerschap en borstvoeding
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens (minder dan 300 zwangerschappen waarvan het verloop
bekend is) over het gebruik van ciclopirox-olamine bij zwangere vrouwen.
Er zijn geen embryotoxische of teratogene effecten waargenomen na orale, topische of subcutane
toediening van ciclopirox-olamine bij dieren.
Er is onvoldoende informatie over de uitscheiding van ciclopirox-olamine in de moedermelk.
Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van MYCOSTEN 10 mg/g crème te vermijden tijdens de
zwangerschap en tijdens borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
MYCOSTEN 10 mg/g crème heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines
te bedienen.
MYCOSTEN 10 mg/g crème bevat stearylalcohol en cetylalcohol die lokale huidreacties kunnen
veroorzaken (bijvoorbeeld eczeem). 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mycosten
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Anti-schimmel
Aangewezen bij Eczeem, Schimmelinfectie
Keyword Anti-schimmel, Eczeem
Generisch middel? not available

Mycosten is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.