085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Mylan Terbinafine 1% Crème 15g

Crème 15g
7,55
Op voorraad
7,55
Geneesmiddel op basis van terbinafine in de vorm van een crème voor de behandeling van schimmelinfecties.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Terbinafine Mylan is een anti-schimmelmiddel. Het doodt schimmels, die huidinfecties veroorzaken.
Terbinafine Mylan wordt uitsluitend gebruikt voor de lokale behandeling van schimmelinfecties van
de huid.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering
Gebruik Terbinafine Mylan altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen (inclusief ouderen)
Smeer één- of tweemaal daags een dunne laag crème op de ontstoken huid en een stukje daar omheen.
Maak de huid schoon en droog voordat u de crème in een dunne laag aanbrengt. Wrijf de crème
lichtjes in.
Wanneer het een rode of nattende infectie betreft of de ontsteking in een huidplooi zit (tussen tenen of
vingers, in de bilnaad of de lies) dan kan, met name ´s nachts, de huid na het insmeren worden
afgedekt met een steriel gaasje.

De duur en frequentie van de behandeling:
Zwemmerseczeem (Tinea pedis): éénmaal daags gedurende 1 week.
Schimmelinfectie aan de binnenkant van het dijbeen (Tinea cruris) en ringworm (Tinea corporis):
éénmaal daags gedurende 1 week.
Schimmelinfectie van de huid (cutane Candida): éénmaal daags gedurende 1 week.
Pityriasis versicolor: éénmaal daags gedurende 2 weken.

Terbinafine Mylan mag 1 tot 2 maal per dag aangebracht worden. De behandeling mag verlengd
worden tot 2 weken.

Het is belangrijk dat u de crème regelmatig gebruikt, zelfs wanneer de infectie verbeterd is. Neem
contact op met uw arts wanneer u na één week nog geen verbetering ziet.

Kinderen
Terbinafine Mylan wordt niet aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Verwijder de crème die te veel is opgebracht.
Ga naar uw arts of naar de dichtstbijzijnde eerste hulppost wanneer u of iemand anders de crème heeft
ingeslikt.

Spoel uw ogen goed uit met schoon water wanneer de crème in contact komt met uw ogen. Neem
direct contact op met uw arts.

Wanneer u te veel van Terbinafine Mylan heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Wanneer u de crème bent vergeten, breng hem dan als nog aan zodra u zich dit herinnert. Wanneer het
tijd is voor de volgende dosering, ga dan verder zoals normaal. Het is belangrijk dat u de crème
gebruikt anders loopt u het risico dat de infectie terugkeert.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Stop niet eerder met de behandeling dan is afgesproken. De kans is groot dat de infectie weer
terugkomt wanneer u eerder stopt.


Hoe bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Terbinafine Mylan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking en de tube na “EXP:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de vriezer bewaren.
De tube zorgvuldig gesloten houden.

U kunt Terbinafine Mylan tot 28 dagen na de eerste opening gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Terbinafine Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Zeldzame bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1.000 maar bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers)
· allergische reacties zoals jeuk, huiduitslag, blaren, galbulten.

Roodheid, huiduitslag en jeukend of prikkend gevoel kan optreden op het behandelde stuk huid. Deze
reacties leiden zelden tot het stoppen van de behandeling. Het is belangrijk een onderscheid te maken
tussen de onschuldige symptomen en de allergische reacties die tot het stoppen van de behandeling
kunnen leiden.

Soms kunt u last hebben van lichte roodheid, jeuk of prikkend gevoel op de huid waar de crème is
aangebracht. Deze effecten zijn onschuldig en meestal kunt u de behandeling voortzetten.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Terbinafine Mylan?
- De werkzame stof in Terbinafine Mylan is terbinafinehydrochloride. Eén gram crème bevat 10 mg
terbinafinehydrochloride dat overeenkomt met 8,89 mg terbinafine.
- De andere stoffen in Terbinafine Mylan zijn natriumhydroxide, benzylalcohol, sorbitaanstearaat,
cetylpalmitaat, cetylalcohol, cetostearylalcohol, polysorbat, isopropylmyristaat en gezuiverd water.

Hoe ziet Terbinafine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Terbinafine Mylan zit in een aluminiumtube met 7,5 gram, 15 gram of 30 gram crème.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Terbinafine Mylan niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terbinafine Mylan?
· Deze crème is alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd ieder contact met de ogen.
Als de crème toch in de ogen komt, spoel dan de ogen met schoon water. Neem contact op met uw
arts.
Terbinafine Mylan mag niet gebruikt worden voor de behandeling van een bepaalde huidaandoening
die chronische plantare tinea pedis (moccasin type) heet. Dit is een schimmelinfectie van de voetzolen.
Wanneer een allergische reactie optreedt, moet u de crème verwijderen en de behandeling stoppen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het is niet bekend of Terbinafine Mylan reageert met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
U mag Terbinafine Mylan niet gebruiken wanneer u zwanger bent, tenzij dit echt nodig is.
Gebruik de crème niet wanneer u borstvoeding geeft. Terbinafinehydrochloride kan in de
moedermelk terecht komen.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uw rijvaardigheid of het gebruik van machines wordt niet beïnvloed door Terbinafine Mylan.

Stoffen in Terbinafine Mylan waarmee u rekening moet houden

Terbinafine Mylan bevat cetyl- en cetostearylalcohol, deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties
veroorzaken (bijv. contactdermatitis). Gebruik deze crème niet wanneer u allergisch bent voor deze
stoffen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mylan
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Anti-schimmel
Aangewezen bij Schimmelinfectie
Generisch middel? available

Mylan Terbinafine 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.