085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Nasa Sinutab spray Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
6,97
Op voorraad
6,97
Geneesmiddel voor een verstopte of lopende neus, in de vorm van een verstuiver. Doet de bloedvaatjes in het slijmvlies van de neus ontzwellen en maakt zo de neus weer vrij.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

NasaSinutab 1 mg/ml neusspray, oplossing is bestemd voor nasaal gebruik bij volwassenen en
kinderen vanaf 7 jaar.
NasaSinutab is een neusontzwellingsmiddel dat tot de groep van de sympathicomimetica behoort.
NasaSinutab is aangewezen voor het ontzwellen van het neusslijmvlies in geval van acute
verkoudheid, bij aanvallen van overvloedige afscheiding van dun, vloeibaar slijm (rhinitis
vasomotorica).
Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de neusverstopping
aanhoudt, kan dit geneesmiddel gebruikt worden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook NasaSinutab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

NasaSinutab kan, vooral bij gevoelige patiënten, lichte plaatselijke prikkelingsverschijnselen
(branderig gevoel in de neus) van voorbijgaande aard teweegbrengen.
In zeldzame gevallen kan zich bij het afnemen van de werking een verhoogde zwelling van de
slijmvliezen voordoen (reactieve hyperemie).

Occasioneel kunnen misselijkheid, braken, hoofdpijn, slapeloosheid en/of moeheid optreden.Men dient aandacht te schenken aan een eventuele veralgemeende werking (verhoging van de
bloeddruk, versneld of verstoord hartritme, rusteloosheid, duizeligheid). Zeer zelden kunnen
hartkloppingen optreden.

Langdurig of overmatig gebruik kan leiden tot verzwakking van het effect of een verminderde werking
ter hoogte van de neusslijmvliezen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in NasaSinutab?
- De werkzame stof in dit middel is xylometazoline. Dit is aanwezig in de vorm van
xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml) overeenkomend met 0,87 mg/ml xylometazoline.
- De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, natriumedetaat, natrium
diwaterstoffosfaat dihydraat, natriumwaterstoffosfaat dihydraat, natriumchloride, sorbitol 70%
niet-kristalliseerbaar, gezuiverd water. Zie hoofdstuk 2, onder “NasaSinutab bevat..”.

Hoe ziet NasaSinutab eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De oplossing is verpakt in een bruin glazen flesje met 10 ml neusspray oplossing in de vorm van een
verstuiver met microdoseur.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u NasaSinutab niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- U lijdt aan een droge ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis sicca).
- U lijdt aan verhoogde druk in het oog (nauwe-hoek glaucoom).
- U lijdt aan hartaandoeningen en verhoogde bloeddruk (hypertensie).
- U lijdt aan overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie).
- Bij kinderen onder 7 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NasaSinutab?
- Bij chronische ontsteking van het neusslijmvlies. Langdurig gebruik van vaatvernauwende
middelen is dan niet aangeraden.
- Niet te lang gebruiken. Overdosering en langdurig gebruik kunnen immers leiden tot verhoogde
zwelling (reactieve hyperemie) van het neusslijmvlies. Dit rebound effect veroorzaakt een
vernauwing van de luchtwegen, waardoor men de neiging heeft opnieuw naar het product te
grijpen, zodat het gebruik uiteindelijk chronisch wordt. De gevolgen zijn chronische zwelling
(rhinitis medicamentosa) en schrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies.
- Bij minder ernstige gevallen kan overwogen worden om het product eerst in één neusgat aan te
brengen en bij het verminderen van de klachten naar het andere neusgat over te schakelen, zodat
het ademen via de neus gedeeltelijk gevrijwaard wordt.
- Niet gebruiken indien u behandeld wordt met een MAO-inhibitor of wanneer deze behandeling
minder dan 2 weken geleden werd stopgezet.
- Indien u lijdt aan stofwisselingsstoornissen zoals diabetes.
- Indien u wordt behandeld met geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen.
- Bij verhoogde druk in het oog en bij feochromocytoom (gezwelachtige woekering meestal
uitgaande van de bijnieren, waardoor de bloeddruk wordt verhoogd).
- Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de
neusverstopping aanhoudt kan dit geneesmiddel gebruikt worden, gedurende maximaal 5
opeenvolgende dagen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NasaSinutab nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan
aan uw arts of apotheker. 
Zoals voor alle sympathicomimetica het geval is, kan gelijktijdig gebruik van xylometazoline en
tricyclische of tetracyclische antidepressiva de algemene effecten van xylometazoline versterken,
vooral bij overdosering. 
Het gelijktijdige gebruik van sympathicomimetica en MAO-inhibitoren is tegenaangewezen, ook
wanneer de behandeling met MAO-inhibitoren minder dan 2 weken geleden stopgezet werd.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel NasaSinutab bestemd is voor lokale toediening, is het gebruik van dit product niet
aangewezen tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Algemene lichamelijke effecten met beïnvloeding van de hartfunctie en de bloeddruk kunnen niet
worden uitgesloten na langdurige toediening of gebruik in hogere doses dan de aanbevolen dosering of
na inname van het product. In deze gevallen kan het vermogen om een voertuig te besturen of een
machine te bedienen verminderd zijn.

NasaSinutab bevat benzalkoniumchloride, een conserveermiddel. Deze stof kan bronchospasme
veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sinutab
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Loopneus, Ontzwellend, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Nasa Sinutab spray is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.