085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nicorette Freshmint 4mg Zuigtabletten 80 stuks

Zuigtabletten 80 stuks
23,21
Op voorraad
23,21
Nicotine vervangende zuigtabletten met muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel wordt gebruikt ter verlichting van de ontwenningsverschijnselen enom de behoefte aan nicotine te verminderen die u krijgt als u probeert te stoppen metroken of als u minder gaat roken terwijl u probeert te stoppen met roken. Dit middel isbestemd voor volwassen rokers van 18 jaar of ouder.
Nicorette Freshmint 4 mg zuigtabletten zijn geschikt voor rokers die een ernstige nicotineverslaving hebben, d.w.z. die hun eerste sigaret van de dag roken binnen 30minuten na het ontwaken, of die meer dan 20 sigaretten per dag roken.
Dit geneesmiddel kan u helpen om meteen te stoppen met roken of om minder te gaanroken voordat u helemaal stopt. Als u denkt dat u direct kunt stoppen met roken, moetu dat doen. Als u echter vindt dat de stap te groot is, kunt u proberen om eerst minderte gaan roken, voordat u helemaal stopt.
Nicorette Freshmint verlicht de ontwenningsverschijnselen door een gebrek aannicotine, waaronder het verlangen naar een sigaret, die u krijgt als u stopt met roken.Als uw lichaam opeens geen nicotine uit tabak meer krijgt, kunt u verschillende onaangename gevoelens ervaren, ontwenningsverschijnselen genoemd, zoals prikkelbaarheid, boosheid, zich down voelen, angst, rusteloosheid, slecht concentratievermogen, grotere eetlust of gewichtstoename, verlangen naar een sigaret, 's nachts wakker worden of slaapstoornissen. De nicotine in Nicorette Freshmint kan deze onaangename gevoelens en het verlangen naar een sigaret helpen voorkomen of beperken.
Om de kans om u te helpen stoppen met roken te vergroten, is het goed dat u ookbegeleiding en ondersteuning krijgt.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel is voor oromucosaal gebruik. Het moet in de mond worden gelegd, waar het kan oplossen en nicotine afgeeft voor absorptie via de wand van de mond in het lichaam.
Neem één zuigtablet in uw mond en beweeg het van tijd tot tijd van de ene kant van uw mond naar de andere, tot het volledig is opgelost. Gewoonlijk duurt dit minder dan 20 minuten. Kauw niet op de zuigtablet en slik deze niet in zijn geheel door. Eet of drink niet terwijl u een zuigtablet in de mond hebt.
Gebruik niet meer dan 15 zuigtabletten per dag.
Als u dit geneesmiddel langer nodig hebt dan in totaal 9 maanden, moet u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg om advies vragen.
Volwassenen (18 jaar en ouder)
(a) Onmiddellijk stoppen met roken
Het idee is om onmiddellijk te stoppen met roken en de zuigtablet te gebruiken om de behoefte om te roken te verlichten.
 Begin met 8 tot 12 zuigtabletten per dag. Als u de behoefte voelt om te roken, moet u één zuigtablet in uw mond nemen en laten oplossen.
 Gebruik de zuigtabletten gedurende maximum 6 weken op deze manier en verminder dan geleidelijk het aantal zuigtabletten dat u per dag gebruikt.
 Zodra u slechts 1 of 2 zuigtabletten per dag gebruikt, stopt u er helemaal mee. Als u de zuigtabletten niet langer gebruikt, kunt u soms opeens de behoefte voelen om te roken. In dat geval kunt u een zuigtablet nemen.
(b) Geleidelijk afbouwen
Het idee is om geleidelijk een deel van de sigaretten te vervangen door zuigtabletten. Als u dit bereikt hebt, kunt u helemaal stoppen met roken terwijl u de zuigtabletten gebruikt. Uiteindelijk stopt u ook met het innemen van de zuigtabletten.
Als u een sterke behoefte voelt om te roken, gebruik dan een Nicorette Freshmint zuigtablet in plaats van een sigaret om uw verlangen te onderdrukken. Beperk het aantal sigaretten dat u rookt per dag zo veel mogelijk. Als u er na zes weken nog niet in geslaagd bent minder sigaretten te roken per dag, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
Zodra u denkt dat u het kunt, moet u helemaal stoppen met roken. Volg de instructies voor het onmiddellijk stoppen met roken hierboven. Doe dit zo snel mogelijk. Als u er binnen zes maanden nadat u bent begonnen met dit geneesmiddel niet in slaagt om volledig te stoppen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
Kinderen en adolescenten
Jongeren van 12 tot 17 jaar
Nicorette Freshmint mag uitsluitend worden gebruikt na advies van een arts. Kinderen jonger dan 12 jaar
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen onder de 12 jaar.
Als u in de verleiding komt om weer te gaan roken
Als u:
 bezorgd bent dat u weer gaat roken
 het moeilijk vindt om volledig te stoppen met de zuigtablet neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als u weer begint met roken, kunnen zij u adviseren over hoe u de beste resultaten bereikt met een nieuwe behandeling met nicotine vervangende therapie (NRT).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is nicotine (in de vorm van nicotineresinaat). Elkezuigtablet bevat 2 mg of 4 mg nicotine.
De andere stoffen in dit middel zijn: tabletkern: mannitol (E421), xanthaangom,Winterfresh RDE4-149 Spray dried (arabische gom (E414), pepermunt, menthol eneucalyptol smaakstoffen), watervrij natriumcarbonaat (E500)(i), sucralose (E955),kaliumacesulfaam (E950), magnesiumstearaat (E470b); omhulling: hypromellose(E464), Winterfresh RDE4-149 (pepermunt, menthol en eucalyptol smaakstoffen),titaandioxide (E171), sucralose (E955), Sepifilm glansmiddel (hypromellose (E464),microkristallijne cellulose (E460), kaliumaluminiumsilicaat (E555), titaandioxide(E171)), kaliumacesulfaam (E950), polysorbaat 80 (E433).Nicorette Freshmint zuigtabletten zijn suikervrij.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 Als u allergisch bent voor nicotine of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 Als u jonger bent dan 12 jaar.
 Als u nooit gerookt hebt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Spreek met uw arts als u één van de volgende aandoeningen hebt. U mag Nicorette Freshmint zuigtabletten misschien toch gebruiken, maar moet eerst met uw arts overleggen als u: Onlangs een hartaanval of beroerte hebt gehad
 Pijn op de borst (onstabiele angina) of angina in rust hebt
 Een hartaandoening hebt die invloed heeft op uw hartslag of ritme (aritmie)
 Een hoge bloeddruk hebt die u niet onder controle krijgt met geneesmiddelen
 Ooit een allergische reacties hebt gehad met zwelling van de lippen, het aangezicht en de keel (angio-oedeem) of jeukende huiduitslag (urticaria). Gebruik van nicotine vervangende therapie kan soms dit type reactie opwekken
 Een ernstige of matige leveraandoening hebt
 Een ernstige nierziekte hebt
 Diabetes hebt
 Een overactieve schildklier hebt
 Een tumor van de bijnier hebt (feochromocytoom)
 Een maag- of darmzweer hebt
 Oesofagitis hebt
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door niet-rokers.
Kinderen
De correcte dosis voor volwassenen kan kleine kinderen ernstig vergiftigen of zelfs dodelijk zijn voor hen. Daarom is het van essentieel belang dat u Nicorette Freshmint zuigtabletten altijd buiten het zicht en bereik van kinderen houdt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nicorette Freshmint nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit is vooral belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt met:
 theofylline tegen astma
 tacrine tegen de ziekte van Alzheimer
 clozapine tegen schizofrenie
 ropinirole tegen de ziekte van Parkinson
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag niet eten of drinken als u de zuigtablet inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is zeer belangrijk om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap, omdat roken kan leiden tot een slechte groei van uw baby. Het kan ook leiden tot vroeggeboorte of tot een doodgeboren kind. Het is het beste als u kunt stoppen met roken zonder geneesmiddelen te gebruiken die nicotine bevatten. Als u daar niet in slaagt, mag u Nicorette Freshmint alleen gebruiken na overleg met de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die uw zwangerschap opvolgt, uw huisarts of een arts die werkzaam is in een centrum dat erin gespecialiseerd is om mensen te helpen stoppen met roken.
Nicorette Freshmint moet vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat nicotine teruggevonden wordt in de moedermelk en uw kind kan beïnvloeden. Als uw arts u het gebruik van Nicorette Freshmint heeft aanbevolen, moet de zuigtablet vlak na de borstvoeding gebruikt worden en niet tijdens de 2 uur die aan de borstvoeding voorafgaan.
Roken verhoogt het risico op onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen. Het is niet bekend wat de effecten van nicotine op de vruchtbaarheid zijn.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijwerkingen op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken waargenomen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Freshmint 4mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicorette Freshmint 4mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.