085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Nicorette Fruit 4mg Kauwgom 105 stuks

Kauwgom 105 stuks
25,96
Op voorraad
25,96
Nicotine vervangende kauwgom met fruitsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, die de meeste rokers ondervinden
wanneer ze het roken willen verminderen of willen stoppen met roken. (Lees het hoofdstukje
"werkingsprincipe" voor nadere uitleg).

Werkingsprincipe
Het lichaam van een roker vraagt om nicotine.
Het werkingsprincipe van Nicorette steunt op de vaststelling dat afhankelijkheid van nicotine één van de
belangrijkste oorzaken is van verslaving aan tabak. Voor de meeste regelmatige rokers, die de rook
inademen, is roken dus meer dan een slechte gewoonte. Hun lichaam is afhankelijk geworden van de
nicotine. Als zo iemand stopt met roken, dan veroorzaakt het plotselinge tekort aan nicotine verschijnselen
als prikkelbaarheid, zweverigheid, honger, slecht humeur, slecht slapen, enz... Dat noemt men
ontwenningsverschijnselen. Het belangrijkste teken van nicotine-derving is een hevige trek naar sigaretten,
wat bijna alle "stoppers" ervaren.
Roken : tegelijk een verslaving en een gewoonte.
De meeste rokers zijn lichamelijk van nicotine afhankelijk geworden. Maar de problemen, die mensen
ondervinden als ze met roken willen ophouden, komen ook nog uit een andere hoek: na verloop van tijd is

roken een vast onderdeel van de alledaagse bezigheden, als beloning, als genoegen of als afleiding bij
moeilijke of onplezierige situaties. Het is duidelijk dat, wie het roken wil verminderen of met roken wil
stoppen, ook met deze sterke gewoonten zal moeten breken.
Rokers vinden definitief stoppen met roken vaak zo moeilijk omdat ze twee dingen tegelijk willen doen:
hun lichaam eraan wennen dat het voortaan geen nicotine meer krijgt, en breken met een diepgewortelde
gewoonte. Dat is voor veel mensen teveel ineens.

Nicorette onderdrukt ontwenningsverschijnselen.
Wanneer U stopt met roken, protesteert uw lichaam tegen het plots tekort aan nicotine.
Nicorette vangt dit tekort tijdelijk op. De bekende lichamelijke ontwenningsverschijnselen voelt U dan
minder erg aan. Op deze wijze wordt U minder gehinderd bij uw inspanningen om uw rookgewoonte te
doorbreken. U kan zich rustiger concentreren om aan de momenten van verleiding te weerstaan. Wanneer
dat is gelukt, kan U in een tweede stap het gebruik van Nicorette geleidelijk verminderen en tenslotte
stopzetten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette kauwgom, in de aanbevolen dosis, zorgt niet voor ernstige nevenwerkingen. De kauwgom kan
soms een lichte irritatie van de keel veroorzaken bij de start van de behandeling alsook een verhoogde
speekselafscheiding. Overvloedig doorslikken van nicotine kan in het begin de hik veroorzaken.

Frequent (>1/100):
Algemeen: hoofdpijn
Centraal: duizeligheid, risico op afhankelijkheid
Maag-darm : gastro-intestinaal ongemak, de hik, misselijkheid, braken,
personen met neiging tot slechte spijsvertering kunnen aanvankelijk soms meer
maaglast voelen

Lokaal: rauwe mond of keel, spierpijn bij het kauwen ter hoogte van de kaak, aften,
de gom kan kleven aan een kunstgebit en in zeldzame gevallen het kunstgebit
zelfs beschadigen.

Niet frequent (1/100 – 1/1000):
Hart en bloedvaten: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoging van een reeds te hoge
bloeddruk
Huid: een voorbijgaande rode kleurverandering van de huid, netelroos

Zelden (< 1/1000) :
Hart en bloedvaten : ongecontroleerde hartcontracties
Andere : allergische reacties zoals angio-oedeem

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Samenstelling
Nicorette 2 mg, kauwgom
Nicotine resine complex respond. nicotine 2 mg - Glycerol 85 % - Gombasis - Natriumbicarbonaat -
Watervrij natriumcarbonaat - Sorbitol Poeder - Sorbitol 70%. - Smaakstof Haverstroo derog. 42/829 -
Smaakstof pro fum. synthet. derog. 42/830.
Nicorette 4 mg, kauwgom
Nicotine resine complex. respond. nicotine 4 mg – Glycerol 85% - Gombasis - Watervrij natriumcarbonaat
– Sorbitol Poeder - Sorbitol 70% - Smaakstof Haverstroo ZD49284 - Smaakstof pro fumendi 84.6422 -
Chinolinegeel E104.

Farmaceutische vormen, verpak kingen en wijze van aflevering
- Nicorette 2 mg, kauwgom - doos met 30 beige-kleurige gommen in blisterverpakking.
- Nicorette 2 mg, kauwgom - doos met 105 beige-kleurige gommen in blisterverpakking.
- Nicorette 4 mg, kauwgom - doos met 30 geel-kleurige gommen in blisterverpakking.
- Nicorette 4 mg, kauwgom - doos met 105 geel-kleurige gommen in blisterverpakking.
Nicorette 2 mg is vrij van voorschrift.
Nicorette 4 mg is vrij van voorschrift.

Farmacotherapeutische groep
Bevat nicotine en wordt gebruikt om de symptomen van het stoppen met roken te verminderen.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet vermeden worden
Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te roken.
Nicorette is ook niet aan te raden in de volgende omstandigheden:
- recent hartinfarct (binnen de 3 maanden)
- hartkramp
- ernstige hartritmestoornissen
- beroerte
- overgevoeligheid aan nicotine (of een ander bestanddeel van de farmaceutische vorm).
De nicotine substitutietherapie geeft minder risico’s bij de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf.

Bijzondere voorzorgen

Het is in het belang van de patiënt dat de behandeling wordt gecombineerd met andere activiteiten
(onder andere sporten), om zodoende het stoppen met roken te vergemakkelijken.
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met een
bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen,
vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en
vaatpatiënten.
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van:
- hoge bloeddruk
- aandoeningen aan de bloedvaten van de hersenen
- perifere vaataandoeningen
- maag- en darmzweren
- matige tot ernstige leverziekte
- een overactieve schildklier (= hyperthyroïdie)
- insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na het stoppen met
roken)
- gezwel van de bijnieren (= feochromocytoom)
(Nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines vanuit het bijniermerg)
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de afscheiding van de nicotine of de eraan verbonden
metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokende patiënten die een hemodialyse ondergaan.
Rokers die een kunstgebit dragen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen op de kauwgom.
De kauwgom kan aan het kunstgebit blijven kleven en in zeldzame gevallen zelfs het kunstgebit
beschadigen. Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en
ontsteking van het slijmvlies zijn gerapporteerd.

Zoals alle geneesmiddelen, moet ook Nicorette BUITEN HET BEREIK EN HET ZICHT VAN
KINDEREN WORDEN BEWAARD.

Onverenigbaarheden
Geen.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding
De dosis van sommige geneesmiddelen dient aangepast te worden bij het stoppen met roken. Vraag
raad aan uw apotheker of arts wanneer u beslist met roken te stoppen.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te
stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby.
De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk
aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op premature
geboorte en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van
nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn.
U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette.
Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn.
Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, kan
Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik
van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen
houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch
toezicht.

Borstvoeding

Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen.
Nicorette kauwgom, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat
nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind,
zelfs bij normale dosissen.
Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik
van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden.
Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet de kauwgom gekauwd worden
juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Besturen van voertuigen en gebruiken van machines
In het begin, wanneer U de juiste manier van kauwen misschien nog niet goed onder de knie heeft, bestaat
het gevaar voor duizeligheid (lees het hoofdstukje "ongewenste effecten").
Probeer dus uw eerste kauwgommen niet uit terwijl U met de wagen rijdt of gevaarlijke machines bedient.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Fruit 4mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.