085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Nicotinell 4mg cool mint Kauwgom 96 stuks

Kauwgom 96 stuks
23,97 26,63
Op voorraad
23,97
-10%
prijs apotheek: 26,63 Je bespaart: -2,66
Nicotine vervangende kauwgom met natuursmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicotinell behoort tot een groep geneesmiddelen die gebruikt worden om u te helpen stoppen met
roken.

Nicotinell kauwgom bevat nicotine, één van de stoffen die zich in tabaksproducten bevinden.
Wanneer Nicotinell kauwgom gekauwd wordt, wordt er langzaam nicotine vrijgegeven en opgenomen
door het mondslijmvlies.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de nicotineontwenningsverschijnselen bij nicotineafhankelijkheid
te verlichten, als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Medische begeleiding en ondersteuning van de patiënten verbeteren doorgaans de slaagkans.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bijwerkingen die u tijdens de eerste dagen van de behandeling kan hebben, omvatten duizeligheid,
hoofdpijn en slaapstoornissen. Dit kunnen ontwenningsverschijnselen zijn in verband met het stoppen
met roken en kunnen te wijten zijn aan een onvoldoende toediening van nicotine.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
- duizeligheid en hoofdpijn,
- hik, spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, winderigheid, braken, brandend maagzuur,
verhoogde speekselproductie en irritatie van de mond en de keel, evenals kauwspierpijn kunnen
zich eveneens voordoen, vooral als gevolg van intensief kauwen. Deze problemen kunnen
doorgaans worden vermeden door langzamer te kauwen.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
- hartkloppingen,
- rode huiduitslag (erytheem) en jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos)

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000)
- hartritmestoornissen (snellere hartslag) en allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen in uitzonderlijke gevallen ernstig zijn en vertonen volgende symptomen:
      · zwelling van de huid
      · zwelling van het gelaat en de mond
      · licht in het hoofd voelen, duizeligheid en flauwvallen (symptomen van een verlaagde bloeddruk)
      · ademhalingsmoeilijkheden.
Als één van deze symptomen zich voordoen, STOP dan met het gebruik van Nicotinell kauwgom en
zoek onmiddellijk medische hulp.

Zweertjes in de mond kunnen verband houden met het stoppen met roken en niet met uw behandeling.
De kauwgom kan blijven kleven aan kunstgebitten of andere tandprothesen en kan deze in zeer
uitzonderlijke gevallen beschadigen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is nicotine.
Elke Nicotinell kauwgom bevat 4 mg nicotine (onder de vorm van 20 mg nicotine-polacriline).
- De andere stoffen in dit middel zijn gombasis [bevat butylhydroxytolueen (E321)],
calciumcarbonaat, sorbitol (E420), watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, polacriline,
glycerol (E422), gezuiverd water, levomenthol, natuurlijke muntsmaak, mint millicaps, sucralose,
kaliumacesulfaam, xylitol (E967), mannitol (E421), gelatine (varken), titaandioxide (E171), carnaubawas en
talk.

Hoe ziet Nicotinell kauwgom er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Elke omhulde kauwgom is gebroken wit van kleur en rechthoekig van vorm.
Nicotinell kauwgom is verkrijgbaar in twee sterkten (2 mg en 4 mg) en vier smaken [fruit, anijs, cool
mint, classic]. Deze bijsluiter heeft betrekking op Nicotinell Cool Mint 4 mg kauwgom.
De blisters zijn verpakt in dozen met 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 of 204 stuks kauwgom. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten/smaken worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- als u niet-roker bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Nicotinell gebruikt als u:
- een hartziekte heeft, bijv. een hartaanval had, hartfalen, angina pectoris, angina van Prinzmetal  of hartritmestoornissen;
- een beroerte (cerebrovasculair accident) gehad heeft;
- een verhoogde bloeddruk (ongecontroleerde hypertensie) heeft;
- problemen heeft met uw bloedsomloop;
- suikerziekte heeft (controleer vaker uw bloedsuikerspiegel wanneer u Nicotinell gaat gebruiken, omdat het kan zijn dat uw behoefte aan insuline of medicatie verandert);
- een overactieve schildklier (hyperthyroïdie) heeft;
- overactieve bijnieren (feochromocytoom) heeft;
- een nier- of leverziekte heeft;
- een ontsteking van de slokdarm, de keel, de maag of in de mond heeft of als u een maagzweer heeft;
- fructose-intolerantie heeft.

Bij kinderen is zelfs een kleine hoeveelheid nicotine gevaarlijk en kan dit ernstige symptomen
veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. Daarom is het uiterst belangrijk dat u Nicotinell kauwgom altijd
buiten het bereik en zicht van kinderen houdt.

Personen die problemen hebben met het kaakbeengewricht en sommige dragers van een kunstgebit
kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen van de kauwgom. Indien dit het geval is bij u, is
het aan te raden dat u een andere farmaceutische vorm van nicotinesubstitutietherapie gebruikt. Vraag
uw arts of apotheker om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nicotinell Cool Mint nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Indien u stopt met roken en indien u andere geneesmiddelen gebruikt,
kan uw arts het nodig achten om de dosis ervan aan te passen..
Er is geen informatie beschikbaar over wisselwerkingen tussen Nicotinell kauwgom en andere
geneesmiddelen. Behalve nicotine, kunnen de andere stoffen die zich in sigaretten bevinden weliswaar
een invloed hebben op bepaalde geneesmiddelen.

Stoppen met roken kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, zoals:
- theofylline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van bronchiaal astma)
- tacrine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer)
- olanzapine en clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)
- insuline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van suikerziekte), waarvan
de dosis mogelijk dient te worden aangepast

Waarop moet u letten met drinken?
Koffie, frisdrank en andere zuurhoudende dranken (o.a. fruitsappen) kunnen de opname van nicotine
verminderen en dienen daarom te worden vermeden in de loop van 15 minuten vóór het kauwen van
een kauwgom.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is zeer belangrijk dat u stopt met roken tijdens de zwangerschap omdat roken de groei van uw
baby kan vertragen. Roken kan ook aanleiding geven tot vroeggeboorte en zelfs tot doodgeboorte. Het
is verkieslijk dat u probeert om te stoppen met roken zonder gebruik van geneesmiddelen. Als u daarin
niet slaagt, kan Nicotinell als hulpmiddel worden gebruikt aangezien het risico voor de zich
ontwikkelende baby minder groot is dan het verwachte risico indien u blijft roken. Nicotine, in welke
vorm dan ook, kan schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. Nicotinell mag enkel worden gebruikt na
overleg met de arts die uw zwangerschap volgt of een arts die gespecialiseerd is in het helpen van
mensen om te stoppen met roken.
Net als roken, dient Nicotinell te worden vermeden tijdens de borstvoedingsperiode aangezien nicotine
in de moedermelk terechtkomt. Als uw arts u aanbevolen heeft om dit geneesmiddel te gebruiken,
dient de kauwgom net na de borstvoeding te worden gebruikt en in geen geval in de loop van twee uur
voordat u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen van enige invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines
wanneer de kauwgom in de aanbevolen dosis wordt gebruikt. Niettemin dient rekening gehouden te
worden met het feit dat stoppen met roken gedragswijzigingen kan veroorzaken.

Nicotinell bevat:
Nicotinell Cool Mint kauwgom bevat sorbitol. Indien uw arts u gemeld heeft dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, contacteer dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De gombasis bevat butylhydroxytolueen (E321), wat de slijmvliezen kan irriteren.
Elke Nicotinell Cool Mint 4 mg kauwgom bevat zoetstoffen, waaronder 0,1 g sorbitol (E420) per
kauwgom, een bron van fructose (0,02 g). De calorische waarde bedraagt 1,2 kcal per kauwgom.
Nicotinell Cool Mint 4 mg kauwgom bevat 11,45 mg natrium per stuk. Hiermee dient rekening te
worden gehouden bij patiënten die een zoutarm dieet volgen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicotinell
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Nicotinell 4mg cool mint is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicotinell 4mg cool mint

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Welke dosering je best neemt van de Nicotinell kauwgom hangt af van het type roker dat je bent. - Lichte roker (minder dan 20 sigaretten per dag: 2 mg - Matige roker (tussen de 20 en 30 sigaretten per dag): 2/4 mg - Zware roker (meer dan 30 sigaretten per dag): 4 mg

Kauw langzaam op 1 kauwgom totdat de smaak van nicotine sterk wordt. Laat de kauwgom tussen je wang en tandvlees rusten. Begin opnieuw te kauwen wanneer de smaak verdwijnt. Herhaal dit kauwproces gedurende 30 minuten voor een geleidelijke afgifte van nicotine.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.