9,2 / 10
 • anoniem uit rotterdam schreef:
  supersnel
  ze zijn supersnel met het leveren van de producten
 • Diana uit Capelle Aan Den IJssel schreef:
  Alles was perfect
  Goede produkt geleverd, beschrijving site klopt, levering volgens afspraak, lekker snel geregeld
 • Harold uit Lelystad schreef:
  Snelle levering
  De bestelling werd erg snel geleverd, precies zoals vermeld. Goed verpakt en via mail werd ik goed op de hoogte gehouden.

Niquitin Clear Patch 21mg Patches 21 stuks

Doorschijnende patches als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Werkt nicotine vervangend.

49,91
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Bestel voor 12:00, overmorgen geleverd

Bestel voor 12:00, overmorgen geleverd

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
NiQuitin/NiQuitin Clear wordt gebruikt voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen van
nicotine bij personen die hun tabaksverbruik verminderen of stopzetten
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL?
Het onderstaande schema wordt aanbevolen gedurende 8-12 weken:
• Startdosis: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 21 mg per dag gedurende 4-6
weken.
• Eerste dosisverlaging: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 14 mg per dag
gedurende 2-4 weken.
• Tweede dosisverlaging: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 7 mg per dag
gedurende 2-4 weken.
Bij patiënten met coronaire ziekte bestaat de aanbevolen startdosis uit één transdermale pleister/patch
NiQuitin Clear 14 mg per dag gedurende 4-6 weken; daarna overgaan op één transdermale
pleister/patch NiQuitin Clear 7 mg per dag gedurende 4 weken. Het wordt afgeraden NiQuitin Clear langer dan 3 maanden te gebruiken. In de loop van de behandeling is het niet toegestaan nicotine in enig andere vorm te gebruiken. Het merendeel van de patiënten die een nicotinesubstitutiebehandeling volgen en opnieuw begonnen zijn met roken, deed dit in de eerste 6 maanden. Het is mogelijk om zonodig een nieuwe kuur met
NiQuitin Clear te beginnen bij de patiënten die zijn blijven roken of opnieuw begonnen zijn met roken.

WIJZE VAN GEBRUIK
NiQuitin Clear bestaat uit verschillende lagen. Nadat men de beschermlaag verwijderd heeft, brengt men de transdermale pleister/patch aan op een schone, onbehaarde, droge huidzone op het bovenste gedeelte van het lichaam of de buitenzijde van de arm. De transdermale pleister/patch moet 24 uur op dezelfde plaats blijven; de volgende pleister/patch moet op een andere plaats worden aangebracht. (De gebruikte transdermale pleister/patch in de verpakking van de nieuwe pleister/patch steken voor u hem weggooit.)Wat te doen indien te veel gebruikt?


Bij gelijktijdig gebruik van meerdere transdermale pleisters/patches  NiQuitin Clear kunnen
tekenen van nicotine-intoxicatie optreden: bleekheid, misselijkheid, overmatige speekselvorming,
buikpijn, braken, diarree, koud zweet, hoofdpijn, duizeligheid, beven, gezichts- en gehoorsstoornissen,
verwarring, extreme zwakte. Ernstige overdosering kan een toestand van extreme uitputting, daling
van de bloeddruk en ademhalingsstoornissen veroorzaken. Behandeling in geval van overdosering: de
transdermale pleisters/patches verwijderen en een arts raadplegenWat te doen indien vergeten te gebruiken?


/

Wat te doen indien u stopt met gebruiken?


/

Hoe bewaren?


BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C). Na gebruik de transdermale pleister/patch dubbelvouwen
en in de verpakking van de nieuwe pleister/patch steken. Weggegooide pleisters/patches buiten bereik
van kinderen houden. De vervaldatum staat aangegeven op de verpakking na de letters EX en bestaat
uit cijfers die overeenkomen met de maand en het jaar waarin het product vervalt. Het product vervalt
op de eerste dag van de aangeduide maand.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden, veroorzaakt NiQuitin Clear geen ernstige bijwerkingen. 
Stoppen met roken kan op zich klachten veroorzaken als een gevoel van flauwte, duizeligheid, hoofdpijn, keelpijn en griepachtige symptomen. De volgende klachten kunnen eveneens in verband worden gebracht met ontwenningssymptomen als gevolg van het stoppen met roken: stemmingswisselingen, slapeloosheid, slaapproblemen en depressie, prikkelbaarheid, angst, slaperigheid, opgewondenheid, zenuwachtigheid en concentratieproblemen. 
Hieronder volgt een overzicht van de overige bijwerkingen. De bijwerkingen zijn ingedeeld volgens de waarschijnlijkheid waarmee ze kunnen voorkomen. 

Zeer vaak (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 personen) 
• Huidreacties rond de plek waar de pleister wordt aangebracht 
• Slaapproblemen bestaande uit slapeloosheid en abnormale dromen 
• Misselijkheid, braken 
• Hoofdpijn, duizeligheid 

Vaak (kan optreden bij tot 1 op de 10 personen) 
• Zenuwachtigheid 
• Beven 
• Ademhalingsmoeilijkheden 
• Hoesten 
• Keelpijn of gezwollen keel 
• Indigestie 
• Maagpijn 
• Diarree 
• Constipatie 
• Zweten 
• Droge mond 
• Pijn in de gewrichten, in de spieren, op de borst en in de ledematen 
• Vermoeidheid of zwakte 
• Hartkloppingen (u voelt uw hart kloppen) 

Soms (kan optreden bij tot 1 op de 100 personen)
• Allergische reactie 

Zeer zelden (kan optreden bij tot 1 op de 10.000 personen) 
• Huidreacties 
• Huid gevoelig voor zonlicht 
• Ernstige allergische reactie, waaronder plotse kortademigheid of een benauwd gevoel op de borst, huiduitslag of gevoel van flauwte. Het is mogelijk dat u een lichte roodheid en jeuk, brandwonden en een tintelend gevoel op de huid ervaart op de plaats waar de pleister is aangebracht. Dit verdwijnt gewoonlijk nadat de pleister is verwijderd. In zeldzame gevallen kan er een ernstigere reactie optreden op de plaats waarde pleister werd aangebracht. In dit geval moet u stoppen met het gebruik van de pleister en uw arts raadplegen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
NiQuitin/NiQuitin Clear is een transdermale pleister die ervoor zorgt dat het actieve bestanddeel,
nicotine, gedurende een periode van 24 uur gelijkmatig wordt afgegeven. De samenstelling per
oppervlakte-eenheid is voor elk van de drie doses hetzelfde. De hoeveelheid nicotine die door de
transdermale pleister/patch wordt afgegeven (0,07 mg/cm2/uur) staat in verhouding tot het
oppervlak. Het afgifteoppervlak bedraagt respectievelijk 7, 15 en 22 cm2. De geabsorbeerde dosis
bedraagt respectievelijk 7, 14 en 21 mg per 24 uur.
GEVALLEN WAARIN HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL VERMEDEN MOET WORDEN
NiQuitin Clear is gecontraïndiceerd bij patiënten met een overgevoeligheid voor de transdermale pleister/patch of één van de bestanddelen van het product.

BIJZONDERE VOORZORGEN

Tijdens het verloop van deze behandeling mag de patient onder geen enkele andere vorm nicotine innemen. Het is absoluut noodzakelijk om met roken te stoppen vanaf het begin van de behandeling met NiQuitin Clear. De patiënten moeten weten dat, als ze blijven roken terwijl ze de transdermale pleisters/patches gebruiken, de neveneffecten erger kunnen zijn dan wanneer ze zouden roken zonder het product te gebruiken, omdat NiQuitin Clear Clear eveneens nicotine afgeeft aan het bloed. Het risico dat verbonden is aan de toediening van nicotine via NiQuitin Clear in het kader van een substitutiebehandeling om te stoppen met roken, moet individueel geëvalueerd worden in verhouding tot de risico’s die de patiënt loopt als hij rookt en de kans op stoppen met roken of vermindering van het tabaksgebruik zonder nicotinesubstituut. Raadpleeg uw arts. Patiënten die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen, vooral patiënten met coronaire aandoeningen, ernstige ritmestoornissen of vasospastische aandoeningen (blauw of rood worden van de ledematen, koude ledematen…), moeten zorgvuldig door hun arts onderzocht worden. Wanneer ernstige cardiale of vasculaire verschijnselen optreden (verhoging van het hartritme of ritmestoornissen, duizeligheid, ademhalingsstoornissen…) moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt.

Extra voorzichtigheid is geboden wanneer NiQuitin Clear wordt gebruikt bij patiënten met een maagzweer, hyperthyroïdie, een feochromocytoom of (insuline afhankelijke) diabetes, alsook bij bejaarde patiënten of patiënten die lijden aan nier- of leveraandoeningen. De transdermale pleister/patch wordt goed verdragen door mensen met een gezonde huid, maar kan irritatie veroorzaken bij patiënten met bepaalde huidaandoeningen. Wanneer ernstige reacties optreden, moet men de pleister/patch verwijderen en een arts raadplegen.
Bij patiënten die overgevoelig zijn voor nicotine kunnen eveneens ernstige reacties optreden wanneer
ze worden blootgesteld aan andere producten die nicotine bevatten of wanneer ze hun oude
rookgewoonten weer hervatten.

Voorzorgen bij het gebruik van NiQuitin Clear: contact met andere lichaamsdelen, vooral de
neus en de ogen, vermijden; de handen wassen na het aanbrengen van de transdermale
pleister/patch.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDINGSMIDDELEN
Stoppen met roken, al dan niet in combinatie met nicotinesubstitutie, kan het effect van bepaalde
gelijktijdig toegediende geneesmiddelen beïnvloeden (fenacetine, coffeïne, theofylline, imipramine,
fenylbutazon, insuline, furosemide, propranolol, adrenerge agonisten en antagonisten). Raadpleeg uw arts.

GEBRUIK IN GEVAL VAN ZWANGERSCHAP EN BIJ BORSTVOEDING
De schadelijke effecten van sigarettenrook zijn reeds voldoende aangetoond bij de moeder en het kind: een laag geboortegewicht, een verhoogd risico van spontane abortus en verhoging van de perinatale mortaliteit. Over eventuele specifieke effecten van NiQuitin Clear op de foetale ontwikkeling is niets bekend. 
Het gebruik van NiQuitin Clear door zwangere vrouwen wordt afgeraden. Men dient de nodige voorzichtigheid te betrachten bij de toediening van NiQuitin Clear aan vrouwen die borstvoeding geven. Nicotine wordt overgebracht in de moedermelk. Raadpleeg uw arts.

BESTURING VAN EEN VOERTUIG EN GEBRUIK VAN MACHINES
Geen specifieke voorzorgen.
Merk Niquitin
Aflevervorm Patches
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Niquitin Clear Patch 21mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts. <br>Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

9,2 / 10
 • anoniem uit rotterdam schreef:
  supersnel
  ze zijn supersnel met het leveren van de producten
 • Diana uit Capelle Aan Den IJssel schreef:
  Alles was perfect
  Goede produkt geleverd, beschrijving site klopt, levering volgens afspraak, lekker snel geregeld
 • Harold uit Lelystad schreef:
  Snelle levering
  De bestelling werd erg snel geleverd, precies zoals vermeld. Goed verpakt en via mail werd ik goed op de hoogte gehouden.