9,2 / 10
 • Anne uit Klimmen schreef:
  alles prima
  snelle levering, netjes verpakt
 • Vera uit Gouda schreef:
  Betrouwbaar snel
  Perfecte verzorgde pakketjes
 • Rukh uit Amsterdam schreef:
  Geweldig
  Super snelle levering. Fijne klantenservice

Norit 250mg Tabletten 75 stuks

Geneesmiddel op basis van actieve kool in de vorm van tabletten voor de behandeling van diarree.

7,85
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Toepassing

Symptomatische behandeling van diarree. Slechts als adjuvans in gevallen van ernstige diarree waarvoor hydratatie nodig is. Als hulpmiddel ter behandeling van vergiftigingen via bijvoorbeeld maagspoeling. Er dient op gewezen te worden dat volgende stoffen niet geabsorbeerd kunnen worden: cyaniden, sterke zuren, sterke basen, ijzersulfaat, hypoglykemierende sulfonamiden, malathion en DDT.
Norit bevat actieve kool. Dit zal schadelijke stoffen binden in het maagdarmkanaal en ze
op deze manier mee afvoeren.

Norit wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen en bij de
symptomen van diarree. Soms wordt Norit toegediend bij een maagspoeling. Dat gebeurt
dan meestal in het ziekenhuis.

Norit bestaat onder de vorm van tabletten en capsules, hard.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
Dosering

Diarree:  3 à 4 capsules in éénmaal innemen met een beetje water. Deze dosis mag 3 maal daags of vaker indien nodig herhaald worden.  3 à 5 tabletten per keer tot driemaal per dag. Vergiftigingen: onmiddellijk 10 à 20 capsules innemen (weliswaar een voor een met een beetje water), enkele malen herhalen (minimaal 2) met korte tussenpozen.
Zoals elk geneesmiddel kan Norit bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak
(≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer
zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

Zeer vaak: zwart gekleurde stoelgang. Dit heeft echter geen enkele schadelijke invloed.

Vaak: braken en constipatie.

Soms: maagdarmobstructie.

Zeer zelden : acute blindedarmontsteking (appendicitis).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Norit?
- De werkzame stof in Norit 200 mg capsules, hard en Norit 250 mg tabletten is actieve kool.
- De andere stoffen in Norit 250 mg tabletten zijn saccharose, lactose,
natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.
- De andere stoffen in Norit 200 mg capsules, hard zijn gelatine, titaandioxide en ijzeroxide.

Hoe ziet Norit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Norit 250 mg tabletten: verpakking met 75 tabletten, verpakt in polypropyleen tablettencontainer.
Norit 200 mg capsules, hard: 30 capsules, hard in blisterverpakking
Wanneer mag u Norit niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij vergifitigingen (veroorzaakt) door sterke zuren, basen of petroleumhoudende stoffen.
- Vlak voor een inwendig onderzoek van slokdarm of maag (endoscopie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Norit?
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, waaronder ook voorbehoedsmiddelen.
Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
- Norit kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge doses
wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot spijsverteringsmoeilijkheden en
vitaminetekort.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Norit kan in de darm een hele reeks stoffen aan zich binden. Hierdoor kunnen ook
geneesmiddelen gebonden en met de stoelgang mee uitgedreven worden. Op die manier
kan er onvoldoende van dat geneesmiddel opgenomen worden en kan de werking
verminderen.
- Volgende producten kunnen o.a. aan Norit gebonden worden: sommige antibiotica,
middelen die inwerken op de bloedstolling, braakmiddelen.
- De werking van orale voorbehoedsmiddelen (“de pil”) kan worden verstoord bij
gelijktijdige toediening van actieve kool. Gebruik daarom een ander en betrouwbaar
voorbehoedsmiddel gedurende de behandeling met Norit.
- Aspirine (pijnstiller en bloedverdunner) en furosemide (geneesmiddel dat de
urineproductie bevordert: “plaspil”) kunnen zich eveneens aan Norit binden. Een
dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.
- Fenytoïne en carbamazepine (beiden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie)) binden
zich ook aan Norit. Bij gelijktijdig gebruik moet het gehalte van deze geneesmiddelen in
het bloed gecontroleerd te worden. Een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.

Gebruikt u naast Norit nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Norit kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge doses
wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot spijsverteringsmoeilijkheden en
vitaminetekort.

Zwangerschap, borstvoeding

Norit kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap
en borstvoedingsperiode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Norit waarmee u rekening moet houden
Norit 250 mg tabletten bevat de suikers saccharose en lactose. Indien uw arts heeft
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Norit
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Bevat Plantaardige kool
Keyword Behandelend, Diarree, Natuurlijk
Generisch middel? not available

Norit 250mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Anne uit Klimmen schreef:
  alles prima
  snelle levering, netjes verpakt
 • Vera uit Gouda schreef:
  Betrouwbaar snel
  Perfecte verzorgde pakketjes
 • Rukh uit Amsterdam schreef:
  Geweldig
  Super snelle levering. Fijne klantenservice