085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Norlevo Tabletten 1 stuks

Tabletten 1 stuks
9,85
Op voorraad
9,85
Noodanticonceptie. Morning-afterpil.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Norlevo is een noodanticonceptivum dat door de mond wordt ingenomen.
Wat is noodcontraceptie?
Noodcontraceptie is een reddingsmethode die is bedoeld om zwangerschap te voorkomen na
onbeschermde betrekkingen of bij het mislukken van een contraceptieve methode.
Wanneer moet noodcontraceptie worden gebruikt?
Deze contraceptieve methode moet zo snel mogelijk worden gebruikt, bij voorkeur binnen 12 uur en
niet later dan een periode van 72 uur (3 dagen) na onbeschermde geslachtsbetrekkingen of het
mislukken van een contraceptieve methode. Norlevo is doeltreffender als u het zo snel mogelijk na
onbeschermde seks inneemt. Norlevo kan een zwangerschap alleen verhinderen als u het inneemt
binnen 72 uur na onbeschermde seks. Het werkt niet als u al zwanger bent. Als u onbeschermde seks
heeft na inname van Norlevo, zal het niet verhinderen dat u zwanger wordt.
Als u om een van de volgende redenen vermoedt dat u zwanger bent:
· als u geslachtsbetrekkingen heeft gehad zonder contraceptie;
· als u bent vergeten uw anticonceptiepil tijdig in te nemen;
· als het condoom van uw partner is gescheurd, verschoven of afgegleden;
· als u vreest dat uw spiraaltje werd uitgestoten;
· als uw vaginaal diafragma of uw contraceptief pessarium heeft bewogen als u het vroeg heeft
verwijderd;
· als u bang bent voor de methode van coitus interruptus of als de kalendermethode is mislukt;
· na een verkrachting.
Het precieze werkingsmechanisme van Norlevo is niet bekend. Waarschijnlijk zorgt het ervoor dat uw
eierstokken geen eitje afgeven. Misschien spelen nog andere mechanismen mee zoals verhinderen dat
een bevruchte eicel zich aan de baarmoeder kan hechten. Norlevo werkt niet meer als het
innestelingsproces begonnen is.
Deze tablet is alleen voor noodcontraceptie en is geen regelmatige methode voor contraceptie omdat
ze minder doeltreffend is als de “normale” anticonceptiepil (“de pil”).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Norlevo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequentie van de mogelijke bijwerkingen die hieronder worden opgesomd, wordt gedefinieerd
volgens de volgende conventie:
zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10)
vaak (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100)
zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000)
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
Bijwerkingen die zeer vaak optreden:
- duizeligheid, hoofdpijn
- misselijkheid, pijn in de onderbuik
- gevoelige borsten, uitstel van de maandstonden, zware maandstonden, bloeding
- vermoeidheid
Bijwerkingen die vaak optreden:
- diarree, braken
Niet bekend:
- gevallen van trombo-embolie (bloedstolling) werden gerapporteerd tijdens de
postmarketingperiode.
- overgevoeligheidsreacties van de huid kunnen optreden na inname van dit geneesmiddel.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Het werkzame bestanddeel is levonorgestrel.
- De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maiszetmeel, povidon, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Norlevo 1,5mg tablet niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor levonorgestrel of voor één van de andere bestanddelen
van Norlevo.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Norlevo 1,5mg tablet?
Het gebruik van Norlevo wordt niet aanbevolen in de volgende gevallen:
- als u een ectopische zwangerschap (in de eileider) heeft gehad,
- of een infectie van uw eileiders (salpingitis);
- in geval van persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van een bekende risicofactor van
trombose (bloedstolling),
- of als u een ernstige spijsverteringsziekte heeft die de absorptie van voedsel en geneesmiddelen
verstoort,
- of als u ernstige leverproblemen of een ernstige aandoening van de dunne darm hebt zoals de
ziekte van Crohn..
Een vroegere ectopische zwangerschap en een vroegere infectie van de eileiders verhogen het risico
op een nieuwe ectopische zwangerschap. Als u een ectopische zwangerschap of een infectie van de
eileiders heeft gehad, moet u daarom contact opnemen met uw arts voor u Norlevo inneemt.
Noodcontraceptie mag alleen occasioneel worden gebruikt en mag een regelmatige contraceptieve
methode niet vervangen omdat:
- ze een zwangerschap niet altijd voorkomt;
- van het risico op hormonale overdosering, dat stoornissen van uw menstruele cyclus zou kunnen
veroorzaken.

Noodcontraceptie kan een zwangerschap niet onderbreken.
Als u meer dan 72 uur geleden nog onbeschermde betrekkingen heeft gehad, kan er bevruchting
hebben plaatsgevonden. Een behandeling met Norlevo na de tweede geslachtsbetrekkingen zou dan
ook ondoeltreffend kunnen zijn bij het voorkomen van een zwangerschap.
Herhaalde toediening van Norlevo tijdens een menstruele cyclus is niet raadzaam omdat dat uw cyclus
kan ontregelen.
Norlevo werkt niet zo goed als een gewoon voorbehoedmiddel. Uw arts kan u inlichten over
langetermijnmethoden van contraceptie die doeltreffender zijn bij het voorkomen van een
zwangerschap.

Na inname van dit geneesmiddel :
Een zwangerschap moet worden uitgesloten door een zwangerschapstest uit te voeren:
· als uw volgende maandstonden meer dan vijf dagen over tijd zijn,
· in geval van abnormale bloeding, zelfs op de datum van de verwachte maandstonden.
Als u geen condoom gebruikte (of als het is gescheurd of afgegleden) tijdens de betrekkingen, zou het
kunnen dat u een seksueel overdraagbare aandoening of het hiv-virus heeft opgelopen. Het gebruik
van noodcontraceptie beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en kan de
noodzakelijke voorzorgen en maatregelen niet vervangen die moeten worden genomen in geval van
risico op overdracht (zie Nationale Informatie).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
De volgende geneesmiddelen met inbegrip van geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen,
kunnen de doeltreffendheid van Norlevo verminderen of opheffen:
- sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om epilepsie te behandelen (fenobarbital,
fenytoïne, primidon, carbamazepine);
- sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om een hiv-infectie te behandelen (ritonavir);
- sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om bepaalde infecties te behandelen (rifabutine,
rifampicine, griseofulvine);
- kruidenmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten.
Gebruikt u naast Norlevo 1,5mg tablet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent:
Dit geneesmiddel beëindigt een lopende zwangerschap niet.
Als u dit geneesmiddel inneemt en toch zwanger wordt, werd in studies tot nog toe geen risico op
misvormingen van de zich ontwikkelende foetus waargenomen. Maar dit geneesmiddel mag niet
worden ingenomen als u zwanger bent.
Als u zwanger wordt na inname van Norlevo, moet u contact opnemen met uw arts. Uw arts zal
misschien willen nagaan of de zwangerschap niet ectopisch is (de baby ontwikkelt zich ergens buiten
uw baarmoeder). Dat is vooral belangrijk als u hevige pijn in uw buik krijgt na inname van Norlevo of
als u ooit een ectopische zwangerschap, chirurgie van uw eileiders of een bekkenontsteking heeft
gehad.
Als u borstvoeding geeft :
Borstvoeding is mogelijk. Maar omdat levonorgestrel in moedermelk wordt uitgescheiden, wordt
aanbevolen borstvoeding te geven onmiddellijk voor inname van de Norlevo tablet en geen
borstvoeding te geven gedurende minstens 8 uur na toediening van Norlevo.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Na inname van Norlevo vertoonden sommige vrouwen vermoeidheid en duizeligheid (zie rubriek 4
“MOGELIJKE BIJWERKINGEN”): rij niet of gebruik geen machines als u die symptomen vertoont.
Er werden geen studies naar het effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
gebruiken gerapporteerd.

Stoffen in Norlevo waarmee u rekening moet houden
Norlevo 1,5mg tablet bevat lactosemonohydraat. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers
niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Norlevo
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Keyword Morning-afterpil, Noodanticonceptie
Generisch middel? not available

Norlevo is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.