085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Nortussine Mono Dextromethorphan Siroop 125ml

Siroop 125ml
6,88
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nortussine Mono helpt bij de symptomatische behandeling van droge prikkelhoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Huidreacties
- Krampen van de ademhalingsspieren
- Verstopping

- Hoofdpijn
De frequentie van deze effecten is laag; soms wordt er lichte slaperigheid, misselijkheid of 
duizeligheid vastgesteld.

Toxische effecten: maagdarmstoornissen (misselijkheid, braken), slaperigheid, duizeligheid, 
onwillekeurige bewegingen van het oog, opwinding, verwardheid, zwakke ademhaling, urine-
ophouding.
Bij kinderen: opwinding, gangstoornissen (moeilijkheden bij het stappen), netelroos,
slapeloosheid, hallucinaties, vochtophoping in het gelaat, hysterie.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Nortussine Mono?
- De werkzame stof in Nortussine Mono is (gehalte per 100 ml siroop): 
Dextromethorfanhydrobromide: 200 mg
- De andere stoffen in Nortussine Mono zijn: 
Sacharose, citroenzuur (E330), natriumbenzoaat (E211), kersen/frambozen aroma en gezuiverd 
water. Zie ook rubriek 2 “Nortussine Mono bevat sacharose”.

Hoe ziet Nortussine Mono eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nortussine Mono is een siroop. 
Fles met 125 ml siroop en met een maatlepel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Nortussine Mono niet gebruiken?
− als u weet of vermoedt dat u problemen heeft bij het ademen (ademhalingsinsufficiëntie);
− bij een behandeling met monoamine-oxidase inhibitoren (MAOIs) (dit zijn geneesmiddelen
met een anti-depressieve werking) (risico op zeer hoge koorts, overprikkelbaarheid en
bewusteloosheid);
− als u weet of vermoedt dat u lijdt aan astma (dextromethorfan kan krampen van de
ademhalingsspieren veroorzaken);
− u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
− gedurende de borstvoedingsperiode;
− bij kinderen jonger dan 6 jaar;
− als uw leverwerking ernstig verstoord is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nortussine Mono?
− als u lever- en/of nierstoornissen heeft.
− als de hoest langer dan 5 dagen duurt en/of de hoest gepaard gaat met koorts. U moet dan de
arts raadplegen. De behandelingsduur moet zo kort mogelijk zijn en moet beperkt blijven tot
de periode van symptomen.
− bij productieve hoest (hoest gepaard gaande met slijmvorming). Bij productieve hoest is
hoesten een verdedigingsmechanisme dat moet gerespecteerd worden en is het bijgevolg niet
aangewezen om een hoestremmend middel te gebruiken.
− liever geen alcoholische dranken gedurende de behandeling drinken.
− als u gevoelig bent voor misbruik van dextromethorfan. Dextromethorfan kan een effect op
het centraal zenuwstelsel (psychotroop effect) hebben bij inname van hoge doses.
− als uw dokter u heeft verteld dat u een trage metaboliseerder bent voor het leverenzyme
CYP2D6. 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Nortussine Mono gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nortussine Mono nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Gelijktijdige inname met andere stoffen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, zoals 
alcohol, kan het kalmerende effect van dextromethorfan versterken.
Toediening van dextromethorfan wordt afgeraden bij patiënten, die worden behandeld met 
MAO-inhibitoren (dit zijn geneesmiddelen met een anti-depressieve werking) wegens de 
mogelijke risico's op lage bloeddruk, excitatie (overprikkelbaarheid) en hoge koorts. 
Dextromethorfan wordt verder afgeraden bij patienten die geneesmiddelen gebruiken die door 
een bepaald leverenzyme (cytochroom P450 2D6) omgezet worden: fluoxetine en andere SSRI’s,
kinidine, haloperidol, amiodaron.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname met andere stoffen, die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, zoals 
alcohol, kan het kalmerende effect van dextromethorfan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Bij gebrek aan gegevens is het gebruik van dextromethorfan tijdens de zwangerschap af te raden.
Toediening van hoge doses dextromethorfan op het einde van de zwangerschap kan de 
ademhaling onderdrukken bij de pasgeborene. 
Aangezien precieze gegevens omtrent de overgang van dextromethorfan in de moedermelk
ontbreken, is dextromethorfan af te raden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dextromethorfan kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken verminderen.

Nortussine Mono bevat sacharose 
Bevat 80 g sacharose per 100 ml siroop. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes
mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nortussine
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Nortussine Mono Dextromethorphan is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.