085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen Patch 200mg Patch 4 stuks

Patch 4 stuks
14,35
Op voorraad
14,35
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van een pleister. Aangewezen voor de behandeling van pijn en lokale ontstekingen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bij pijn en ontsteking.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Breng 1 pleister per dag aan (24 uur) op een zuivere, droge, gezonde huid en op de betreffende plaats.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
STOP MET HET GEBRUIK van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op metuw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:
- tekenen van een allergische reactie zoals astma, onverklaarde piepende ademhaling ofkortademigheid, jeuk, loopneus of huiduitslag.
- tekenen van overgevoeligheid en huidreacties zoals roodheid, zwelling, vervelling,blaarvorming, schilfering of zweren van de huid.
Licht uw arts of apotheker in als u een van de volgende bijwerkingen of andere nietvermelde bijwerkingen vertoont:
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
- huidreacties zoals roodheid, branderig gevoel, jeuk, blaarvorming, huidverwonding ofuittreden van vocht
- astma, ademhalingsproblemen, kortademigheid
- buikpijn of andere buikproblemen
- nierproblemen

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Nurofen Patch gebruikt als u:
- astma heeft of ooit gehad heeft of last van allergieën heeft.
- een maagzweer, darm-, hart-, nier-, of leverproblemen heeft.
- in de eerste zes maanden van uw zwangerschap bent of borstvoeding geeft.
Tijdens het gebruik van Nurofen Patch
- Bij de eerste tekenen van een huidreactie (uitslag, vervellen, blaarvorming) of anderetekenen van een allergische reactie, moet u stoppen met het gebruik van de pleister enonmiddellijk een arts raadplegen.
- Meld eventuele ongewone symptomen van uw buik (vooral bloedingen) aan uw arts.
- Als u bejaard bent, heeft u meer kans op bijwerkingen.
- Als u niet beter wordt, een verslechtering of nieuwe symptomen krijgt, neem dan contact op met een arts.
- Vermijd blootstelling van de behandelde zone aan sterke, natuurlijke en/of kunstmatigelichtbronnen (bv. bruiningslampen) gedurende de behandeling en één dag na verwijderingvan de pleister, om het risico op gevoeligheid voor licht te beperken.
Kinderen en jongeren
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat demogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt vooral als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen
- geneesmiddelen die het bloed verdunnen, bv. Warfarine
- acetylsalicylzuur of andere NSAID's - gebruikt voor ontsteking en pijn
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Gebruik dit geneesmiddel niet gedurende de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.Tijdens de eerste zes maanden van uw zwangerschap, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn geen nadelige effecten bekend bij gebruik van dit geneesmiddel tijdens de periode van borstvoeding. Als u borstvoeding geeft, mag u echter uit voorzorg geen pleister direct op de borst aanbrengen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen effect bekend.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Patch
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Pijnstillend
Bevat Ibuprofen
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Kneuzing, Spierpijn, Verstuiking
Keyword Ontsteking, Ontzwellend, Pijn, Reumatische ontsteking, Spieren
Geeft warmte? not available
Generisch middel? not available

Nurofen Patch 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nurofen Patch 200mg

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.