Nurofen voor Kinderen sinaas 2% Impexeco Siroop 150ml

Siroop 150ml
6,72
Dit product is tijdelijk uitverkocht
6,72
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van een siroop met sinaasappelsmaak. Voor de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en koorts. Voor kinderen vanaf 6 kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lichte tot matige pijn en koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De optimale dosering van Nurofen is 0.50 ml per kilo lichaamsgewicht en dit 3 keer per dag, tenzij anders voorgeschreven door de arts. Iedere verpakking bevat een doseerspuit.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals voor alle geneesmiddelen kan ook Nurofen voor Kinderen bijwerkingen veroorzaken,hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste effecten optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandelingkunnen nog andere bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid, constipatie, verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgaan, bloedbraken, verergering van ontsteking van de dikkedarm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname vanontstekingsremmers. Minder frequent werd maagontsteking vastgesteld.
Ongewenste effecten die soms voorkomen:
Maag- en darmklachten zoals verteringsstoornis, buikpijn en misselijkheid, hoofdpijn,overgevoeligheidsreacties die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.
Ongewenste effecten die zelden voorkomen:
Diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Ongewenste effecten die zeer zelden voorkomen:
· Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden vastgesteld bij een behandeling met antiinflammatoire producten.· Maag- of darmzweer, onder bepaalde omstandigheden met bloeding en perforatie. Bij hetoptreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, ofzwarte verkleuring van de stoelgang, geeft u het geneesmiddel niet verder en raadpleegt u onmiddellijk uw arts.
· Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam. Deze symptomen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie. Wanneer deze symptomen optreden, geef dan Nurofen voor Kinderen niet verder en raadpleeg onmiddellijk uw arts.
· Beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling.
· Leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
· Verhoogde concentratie ureum in het bloed.
· Stoornissen bij de bloedvorming. De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige klachten, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder toedienen en een arts raadplegen.
· Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson syndroom en toxisch epidermale necrolyse.
· Bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis t.t.z. niet van bacteriële of van virale oorsprong). GELIEVE DIRECT CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS INDIEN UW KIND SUF OF SLAPERIG IS, KLAAGT VAN ERGE HOOFDPIJN, VERMIJDT OM IN HET LICHT TE KIJKEN, KORTADEMIG IS, NEKSTIJFHEID VERTOONT, BLIJVEND HOGE KOORTS HEEFT, BRAAKNEIGINGEN OF HUIDLETSELS VERTOONT.
· Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
· Verergering van astma.
Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen het risico voor hartaanval ("myocardinfarct") of beroerte licht verhogen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Nurofen voor kinderen?
- Nurofen voor kinderen suikervrij bevat als werkzaam bestanddeel 100 mg ibuprofen per 5 ml.
- De andere bestanddelen van Nurofen voor kinderen suikervrij 2% suspensie voor oraalgebruik zijn: polysorbaat 80, glycerol, vloeibare maltitol, natriumsaccharine, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, xanthaangom, natriumchloride, sinaasappelaroma, domifenbromide, gezuiverd water.
- De andere bestanddelen van Nurofen voor Kinderen suikervrij 2% suspensie voor oraal gebruik zijn: polysorbaat 80, glycerol, vloeibare maltitol, natriumsaccharine, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, xanthaangom, natriumchloride, aardbeienaroma, domifenbromide, gezuiverd water.Hoe ziet Nurofen voor Kinderen eruit en wat is de inhoud van de verpakking.
- Nurofen voor Kinderen suikervrij 2% suspensie voor oraal gebruik is een witte suspensie met sinaasappelsmaak en bevat geen suiker. Ze worden verpakt in PET-flesjes van 150 ml of 200 ml. De flessen zijn recycleerbaar,moeilijk breekbaar en voorzien van een kindveilige dop. De verpakking bevat een doseerspuit van 5 ml (CE 0543), onderverdeeld per 0,5 ml en per kg.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Nurofen voor Kinderen niet:
· Bij overgevoeligheid (allergie) voor ibuprofen, andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten, of één van de overige bestanddelen van Nurofen voor Kinderen suikervrij suspensie voor oraal gebruik (zie samenstelling).
· Wanneer, in het verleden, uw kind reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur(aspirine) of andere, niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
· Wanneer uw kind een maag- of darmbloeding of perforatie heeft of gehad heeft na inname van anti-inflammatoires producten.
· Wanneer uw kind een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeftof gehad heeft.
· Als uw kind ernstige aandoeningen van de lever, de nieren of het hart vertoont.
· Als uw kind bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen).
· Als uw kind jonger is dan 3 maanden of minder dan 6 kg weegt · Nurofen voor Kinderen is een geneesmiddel voor kinderen; indien het gebruikt wordt door volwassenen is het niet aangewezen vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie verder).
Wees extra voorzichtig met Nurofen voor Kinderen;
· Als uw kind bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen),
· Als het maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) heeft,
· Als het een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde functie van de nieren en de lever.
· Als uw kind al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien het lijdt aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen.
In al deze gevallen is de kans op een overgevoeligheidsreactie groter.
· Als uw kind uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat uw kind voldoende drinkt.
· Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer de suspensie gebruikt wordt onmiddellijk na een belangrijke heelkundige ingreep.
· De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosisgedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken.
· Indien uw kind een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat uw kind tot een risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes) moet u de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker.
· Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd risico voor hartaanvallen ("myocardinfarct") of beroerte. Het risico is groter bij hoge dosis en langdurige behandeling. De aanbevolen dosis en duur van de behandeling mogen niet overschreden worden (3 dagen).
· Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld staan, kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
· Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
· Het gebruik van Nurofen voor Kinderen kan de vruchtbaarheid schaden en is nietaangewezen bij vrouwen die trachten zwanger te worden.
· Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
· Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
· Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot kinderen met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijkgestopt te worden.
· Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
· Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid moet de behandeling gestopt worden.
· Het gebruik van Nurofen voor Kinderen bij varicella (waterpokken) dient vermeden teworden.
Inname van Nurofen voor Kinderen in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.Gebruik van Nurofen voor Kinderen in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Als uw kind reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) of urinedrijvende middelen (diuretica), lithium, methotrexaat, tacrolimus of met ciclosporine, corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine) en antibloedplaatjesaggregatiemiddelenen serotonine-heropname inhibitoren (SSRIs), hartglycosiden, zidovudine, chinolonen enangiotensine II antagonisten raadpleeg dan uw arts alvorens Nurofen voor Kinderen te geven.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs bepaalde andere geneesmiddelenkunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Inname van Nurofen voor Kinderen in combinatie met voedsel en drank.
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Nurofen voor Kinderen samen met voedsel in te nemen.
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Nurofen voor Kinderen is een geneesmiddel voor kinderen; indien gebruikt door volwassenen, raadpleeg dan tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens het te gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Nurofen voor Kinderen niet meer gebruikt worden wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in demoedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn enkoorts. Neem in dit geval Nurofen voor Kinderen best in juist na de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname van Nurofen voor Kinderen in de aanbevolen dosis is beïnvloeding van de rijvaardigheid niet te verwachten.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nurofen voor Kinderen.
· Nurofen voor Kinderen suikervrij suspensie voor oraal gebruik is geschikt voor kinderen met suikerziekte.
· Als uw kind een aangeboren fructose intolerantie heeft, of als uw arts u gezegd heeft dat uw kind bepaalde suikers niet kan verdragen, moet u contact opnemen met uw artsvooraleer dit geneesmiddel in te nemen. Nurofen voor Kinderen bevat een bron van fructose [Nurofen voor Kinderen suikervrij suspensie voor oraal gebruik bevat 178 mg sorbitol (afkomstig van maltitol)].

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor baby's
Smaak Sinaasappel
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Baby, Kind, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Nurofen voor Kinderen sinaas 2% Impexeco is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.